Servizzi - 568668-2020

27/11/2020    S232

il-Belġju-Brussell: Perkorsi għal Tisħin u Tkessiħ Effiċjenti fl-Enerġija

2020/S 232-568668

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2020/S 201-486831)

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, ENER — Energy, ENER.C.3 — Energy Efficiency: Policy and Financing
Indirizz postali: 24-26, rue Jean-André de Mot, Jean-André de Motstraat
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: ENER-C3-TENDER-2020-444-02@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/energy/

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Perkorsi għal Tisħin u Tkessiħ Effiċjenti fl-Enerġija

Numru ta' referenza: ENER/2020/OP/0019
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73000000 Servizzi ta' riċerka u żvilupp u servizzi relatati mal-konsulenza
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan tal-offerta huwa li tiffaċilita l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija (Direttiva 2012/27/UE dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija kif emendata), għal twettiq imtejjeb ta' effiċjenza fl-enerġija fit-Tisħin u t-Tkessiħ fil-kuntest tal-Ewwel Prinċipju tal-Effiċjenza fl-Enerġija u tal-għanijiet tal-gassijiet serra għall-2050 u l-emissjonijiet żero għat-tisħin u t-tkessiħ. Ir-riżultati mill-istudju jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE dwar l-Integrazzjoni tas-Sistema tal-Enerġija u l-istrateġija tat-tisħin u t-tkessiħ jew ir-reviżjoni potenzjali tagħha.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
23/11/2020
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2020/S 201-486831

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: IV.2.2)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Minflok:
Data: 30/11/2020
Ħin lokali: 16:00
Aqra:
Data: 11/12/2020
Ħin lokali: 16:00
In-numru tat-taqsima: IV.2.7)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Minflok:
Data: 01/12/2020
Ħin lokali: 11:00
Aqra:
Data: 14/12/2020
Ħin lokali: 11:00
VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra: