Árubeszerzések - 568939-2018

22/12/2018    S247

Magyarország-Budapest: Szünetmentes áramforrások

2018/S 247-568939

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2018/S 218-498504)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85677203
Postai cím: Újszász utca 37–39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolonics Attila ezredes
E-mail: mh.arb@hm.gov.hu
Telefon: +36 14012320
Fax: +36 14012321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.honvedelem.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tábori áramforrás aggregátor utánfutón beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000739962018
II.1.2)Fő CPV-kód
31154000 Szünetmentes áramforrások
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

KEHOP 1.6.0/Katasztrófavédelem II. - Tábori áramforrás aggregátor utánfutón beszerzése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/12/2018
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 218-498504

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:

M1) AT -figy. Kbt. 65.§(1)b)-Korm. r. 21.§(1)a) alapján ism. az eljárást megindító felh. megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, a beszerzés tárgyához illeszkedő (a beszerzés tárgyához és az aggregátor teljesítményéhez illeszkedő, vagy attól nagyobb, utánfutóra szerelt áramforrás aggregátor) legjelentősebb szállításait.

M1) El. ig.: A Korm. r. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (AT-nek az EEKD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69. § (4) - (7) bek. alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK AT-(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:

M1 szerinti referencianyilatkozat vagy igazolás az alábbi tartalommal:

A szállítás tárgya, mennyisége;

Szerződéskötő másik fél megnevezése;

A teljesítés ideje év/hó/napban (kezdő és befejező időpontját);

Teljesítés módja (heti-, vagy napi rendszeresség)

A teljesítés helye;

Nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK hivatkozik a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (11) bek.re.

M2) AT - figy. a Kbt. 65.§(1)b)-a Korm.r. 21.§ (1) c) alapján rendelkezzen a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (áramforrás aggregátorok gyártása vagy forgalmazása és szervizelése, üzemeltetése, valamint utánfutók (pótkocsik) gyártása vagy forgalmazása) tevékenységére vonatkozó érvényes nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával. AK a nemzeti rendszerben történt akkreditáció alatt bármely nemzet akkreditáló hatósága által felhatalmazott tanúsító szervezettől származó tanúsítást ért.

M2) Előz. ig.: A Korm.r.1.§(1)bek. alapján az ATnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a Korm.r. 2.§ (5) bekezdése alapján az M1) alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (ATnek az EEKD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK AT(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:

M2) szerinti, a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (áramforrás aggregátorok gyártása vagy forgalmazása és szervizelése, üzemeltetése, valamint utánfutók (pótkocsik) gyártása vagy forgalmazása) tevékenységére vonatkozó érvényes nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvány, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítéka az alábbiak szerint:

AT csatolja be bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, a besz. tárgyához illeszkedő (áramforrás aggregátorok gyártása vagy forgalmazása és szervizelése, üzemeltetése, valamint utánfutók (pótkocsik) gyártása vagy forgalmazása), az ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványát, valamint utánfutók (pótkocsik) gyártása vagy forgalmazása), az ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványát, vagy annak másolatát.

Helyesen:

M1) AT -figy. Kbt. 65.§(1)b)-Korm. r. 21.§(1)a) alapján ism. az eljárást megindító felh. megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, a beszerzés tárgyához illeszkedő (a beszerzés tárgyához és az aggregátor teljesítményéhez illeszkedő, vagy attól nagyobb, utánfutóra, vagy egyéb gépjármű technikai eszközre szerelt áramforrás aggregátor) legjelentősebb szállításait.

M1) El. ig.: A Korm. r. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (AT-nek az EEKD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69. § (4) - (7) bek. alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK AT-(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:

M1 szerinti referencianyilatkozat vagy igazolás az alábbi tartalommal:

A szállítás tárgya, mennyisége;

Szerződéskötő másik fél megnevezése;

A teljesítés ideje év/hó/napban (kezdő és befejező időpontját);

Teljesítés módja (heti-, vagy napi rendszeresség)

A teljesítés helye;

Nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK hivatkozik a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (11) bek.re.

M2) AT - figy. a Kbt. 65.§(1)b)-a Korm.r. 21.§ (1) c) alapján rendelkezzen a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (áramforrás aggregátorok gyártása vagy forgalmazása és szervizelése, üzemeltetése, valamint utánfutók (pótkocsik) gyártása vagy forgalmazása) tevékenységére vonatkozó érvényes nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával. AK a nemzeti rendszerben történt akkreditáció alatt bármely nemzet akkreditáló hatósága által felhatalmazott tanúsító szervezettől származó tanúsítást ért.

M2) Előz. ig.: A Korm.r.1.§(1)bek. alapján az ATnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a Korm.r. 2.§ (5) bekezdése alapján az M1) alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (ATnek az EEKD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK AT(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi ig. benyújtására:

M2) szerinti, a közbesz. tárgyához ill. (áramforrás aggreg. gyártása vagy forgalmazása és szervizelése, üzemeltetése, valamint utánfutók (pótkocsik) gyártása vagy forgalmazása) tevékenységére vonatkozó érvényes nemzeti rendszerben akkr. szerv. által tan. ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvány, vagy a min.bizt. érdekében tett int. egyéb biz.alábbiak szerint:

AT csatolja be bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől szárm., a besz. tárgyához illeszkedő (áramforrás aggreg. gyártása vagy forgalmazása és szervizelése, üzemeltetése, valamint utánfutók (pótkocsik) gyártása vagy forgalmazása), az ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványát, valamint utánfutók (pótkocsik) gyártása vagy forgalmazása), az ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti min.ir. rendsz. érv. tanúsítványát, vagy annak másolatát, vagy a min.bizt. érd.tett int. egyéb bizonyítékát.

Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:

M1) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, minimum 2 db mennyiségű a beszerzés tárgyához és az aggregátor teljesítményéhez illeszkedő, vagy attól nagyobb, utánfutóra szerelt áramforrás aggregátor szállítási szerződés teljesítését igazoló referenciával.

A referencia mennyiség több szerződésből is összetevődhet.

M2) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (áramforrás aggregátorok gyártása vagy forgalmazása és szervizelése, üzemeltetése, valamint utánfutók (pótkocsik) gyártása vagy forgalmazása) tevékenységére vonatkozó érvényes nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával.

Az Ajánlatkérő az ISO 9001:2015 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak fogadja el bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő tanúsítást:

# az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa,

Vagy

# nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti (például TL 9000 Minőségirányítási Rendszer (QMS)),

Vagy

# a katonai követelmények alapján kiépített és jogszabályban notifikált tanúsító szervezettől, vagy NATO tagország kormányzati minőségbiztosítási szervezetétől származó AQAP 2110 vagy AQAP 2120 minőségirányítási rendszer tanúsítást/igazolást,

Vagy

# az akkreditált tanúsító vagy jogszabályban notifikált szervezettől származó igazolást, hogy az auditot a kijelölt auditor(ok) elvégezték, nemmegfelelőséget nem tapasztalt(ak), a tanúsítvány(igazolás) kiállítása folyamatban van.

Ajánlatkérő a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések egyéb bizonyítékának az alábbi dokumentumokat fogadja el: áramforrás aggregátorok gyártása vagy forgalmazása és szervizelése, üzemeltetése, valamint utánfutók (pótkocsik) gyártása vagy forgalmazása tevékenységi körre vonatkozó minőségirányítási kézikönyv és eljárások, szerződés/megrendelés áramforrás aggregátorok gyártása vagy forgalmazása és szervizelése, üzemeltetése, valamint utánfutók (pótkocsik) gyártása vagy forgalmazása tevékenységi körre vonatkozó minőségirányítási rendszer tanúsítására.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben az alkalmassági követelménynek akként kíván megfelelni, hogy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítékait ismerteti, abban az esetben is a szerződéskötés feltétele a bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, a termékre vonatkozó szolgáltatás nyújtása tevékenységi körre vonatkozó, az ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványának megléte.

Helyesen:

M1) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, minimum 2 db mennyiségű a beszerzés tárgyához és az aggregátor teljesítményéhez illeszkedő, vagy attól nagyobb, utánfutóra, vagy egyéb gépjárműtechnikai eszközre szerelt áramforrás aggregátor szállítási szerződés teljesítését igazoló referenciával.

A referencia mennyiség több szerződésből is összetevődhet.

M2) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (áramforrás aggregátorok gyártása vagy forgalmazása és szervizelése, üzemeltetése, valamint utánfutók (pótkocsik) gyártása vagy forgalmazása) tevékenységére vonatkozó érvényes nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával.

Az Ajánlatkérő az ISO 9001:2015 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak fogadja el bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő tanúsítást:

# az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa,

Vagy

# nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti (például TL 9000 Minőségirányítási Rendszer (QMS)),

Vagy

# a katonai követelmények alapján kiépített és jogszabályban notifikált tanúsító szervezettől, vagy NATO tagország kormányzati minőségbiztosítási szervezetétől származó AQAP 2110 vagy AQAP 2120 minőségirányítási rendszer tanúsítást/igazolást,

Vagy

# az akkreditált tanúsító vagy jogszabályban notifikált szervezettől származó igazolást, hogy az auditot a kijelölt auditor(ok) elvégezték, nemmegfelelőséget nem tapasztalt(ak), a tanúsítvány(igazolás) kiállítása folyamatban van.

Ajánlatkérő a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések egyéb bizonyítékának az alábbi dokumentumokat fogadja el: áramforrás aggregátorok gyártása vagy forgalmazása és szervizelése, üzemeltetése, valamint utánfutók (pótkocsik) gyártása vagy forgalmazása tevékenységi körre vonatkozó minőségirányítási kézikönyv és eljárások, szerződés/megrendelés áramforrás aggregátorok gyártása vagy forgalmazása és szervizelése, üzemeltetése, valamint utánfutók (pótkocsik) gyártása vagy forgalmazása tevékenységi körre vonatkozó minőségirányítási rendszer tanúsítására.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben az alkalmassági követelménynek akként kíván megfelelni, hogy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítékait ismerteti, abban az esetben is a szerződéskötés feltétele a bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, a termékre vonatkozó szolgáltatás nyújtása tevékenységi körre vonatkozó, az ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványának megléte.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 20/12/2018
Helyi idő: 09:00
Helyesen:
Dátum: 09/01/2019
Helyi idő: 09:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 20/12/2018
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 09/01/2019
Helyi idő: 11:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás-kérésekre tekintettel a KKD-t módosítja, a KKD 1. számú módosítása az EKR felületen válik elérhetővé.