Lieferungen - 569148-2019

02/12/2019    S232

Polen-Warschau: Netzausrüstung

2019/S 232-569148

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 216-529607)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kancelaria Sejmu
Postanschrift: ul. Wiejska 4/6/8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-902
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Podgórska
E-Mail: biuro-zam@sejm.gov.pl
Telefon: +48 226942098
Fax: +48 226941149

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.sejm.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.sejm.gov.pl/zamowienia

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa systemu kontroli dostępu NAC

Referenznummer der Bekanntmachung: BIT - 3021-80/19(AP)
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32420000 Netzausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest system kontroli dostępu NAC.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/11/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 216-529607

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

1) Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy systemów kontroli dostępu NAC o wartości co najmniej 600 000 PLN (brutto) każdej z nich. Co najmniej jedna dostawa tych systemów powinna dotyczyć sprzętu i/lub oprogramowania pochodzącego od producentów zaoferowanego w niniejszym postępowaniu rozwiązania.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek powinien spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

2) Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia powinien skierować osoby legitymujące się odpowiednim doświadczeniem:

a) Kierownika Zespołu wdrożeniowego, posiadającego minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów bezpieczeństwa informatycznego oraz kompetencje w obszarze bezpieczeństwa IT, w szczególności związane z technikami ofensywnymi i dobrymi praktykami wynikającymi z wiedzy audytorskiej, potwierdzone co najmniej trzema spośród niżej wymienionych certyfikatów:

— OSCE,

— OSCP,

— CISA,

— CISSP,

— CEH.

b) co najmniej 2-osobowy zespół, certyfikowany w oferowanych technologiach, który będzie uczestniczył w implementacji rozwiązań oraz będzie świadczyć usługę wsparcia technicznego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek mogą spełniać Wykonawcy łącznie.

muss es heißen:

1) Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy systemów kontroli dostępu NAC o łącznej wartości co najmniej 600 000 PLN (brutto). Co najmniej 1 dostawa tych systemów powinna dotyczyć sprzętu i/lub oprogramowania pochodzącego od producentów zaoferowanego w niniejszym postępowaniu rozwiązania.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek powinien spełniać co najmniej 1 Wykonawca.

2) Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia powinien skierować osoby legitymujące się odpowiednim doświadczeniem:

a) kierownika zespołu wdrożeniowego, posiadającego minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów bezpieczeństwa informatycznego oraz kompetencje w obszarze bezpieczeństwa IT, w szczególności związane z technikami ofensywnymi i dobrymi praktykami wynikającymi z wiedzy audytorskiej, potwierdzone co najmniej 3 spośród niżej wymienionych certyfikatów:

— OSCE,

— OSCP,

— CISA,

— CISSP,

— CEH;

b) co najmniej 2-osobowy zespół, certyfikowany w oferowanych technologiach, który będzie uczestniczył w implementacji rozwiązań oraz będzie świadczyć usługę wsparcia technicznego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek mogą spełniać Wykonawcy łącznie.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 10/12/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 16/12/2019
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 10/12/2019
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 16/12/2019
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zamawiając zmienił warunek w zakresie doświadczenia – zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Pozostałe informacje w sekcji III pkt 1.3 pozostają bez zmian, w tym „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.