A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 569417-2020

27/11/2020    S232

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2020/S 232-569417

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására a nyugat- és dél-dunántúli térségben”

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására a nyugat- és dél-dunántúli térségben”

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45240000 Vízi létesítmények építése
45247130 Vízvezeték építése
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
45252126 Ivóvízkezelő mű építési munkái
45252210 Víztisztító üzem építési munkái
45252140 Iszapvíztelenítő mű építési munkái
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Vas megye, Győr-Moson-Sopron megye, Veszprém megye, Zala megye, Somogy megye, Tolna megye ésBaranya megye (ld. a felhívás VI.3) 11. pontját is).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások,valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodásiés az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII.19.) rendeletében Ajánlatkérőfeladatai közé utalja a szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását. Ennek megfelelőenjelen keretmegállapodás fő tárgya az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a Környezeti és EnergiahatékonyságiOperatív Program (KEHOP) 2. prioritása keretében megvalósítandó beruházások megvalósítása a nyugat- ésdél-dunántúli térségben, a keretösszeg erejéig.

További információk az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában találhatóak.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződések várhatóankivétel nélkül európai uniós alapból finanszírozott programmal kapcsolatos, a KEHOP 2. prioritása keretébenmegvalósuló beruházások.

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 200-360302

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandóberuházások megvalósítására a nyugat- és dél-dunántúli térségben

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
28/09/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: belterület hrsz. 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Betonútépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Jász u 156-158.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: HÍD Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Z-HÍD Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Király utca 4.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 70 000 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Tárgyi közbeszerzési eljárásban a jelen pont szerinti 4 gazdasági szereplő került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre:

A nyertes ajánlattevők adószáma, a szerződés aláírásának dátuma, KKV-szerinti minősítése:

— SZABADICS Építőipari Zrt.: (13748429-2-20, 28.9 2016., KKV),

— STRABAG Zrt.: (10776456-4-43, 28.9 2016., nem KKV),

— E-B 2020 Konzorcium (EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.: 13125811-2-44, nem KKV; Betonútépítő Zrt.:23041565-2-41, nem KKV, 29.9 2016.),

— A-Z HÍD Konzorcium: (A-Híd Zrt.: 24857538-2-44, nem KKV; Híd Zrt. 14517286-2-44, nem KKV; Z-Híd Zrt.:14541029-2-41. Nem KKV, 29.9 2016.).

Valamennyi nyertes ajánlattevő vonatkozásában valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele.

A keretmegállapodás módosításának aláírásának időpontja: 2020.9.28.,2020.9.29.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dotobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/11/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45240000 Vízi létesítmények építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45247130 Vízvezeték építése
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
45252126 Ivóvízkezelő mű építési munkái
45252210 Víztisztító üzem építési munkái
45252140 Iszapvíztelenítő mű építési munkái
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Vas megye, Győr-Moson-Sopron

Megye, Veszprém megye, Zala megye, Somogy megye, Tolna megye ésBaranya megye (ld. a felhívás VI.3) 11. pontját is).

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások,valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodásiés az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII.19.) rendeletében Ajánlatkérőfeladatai közé utalja a szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását. Ennek megfelelőenjelen keretmegállapodás fő tárgya az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a Környezeti és EnergiahatékonyságiOperatív Program (KEHOP) 2. prioritása keretében megvalósítandó beruházások megvalósítása a nyugat- ésdél-dunántúli térségben, a keretösszeg erejéig.

További információk az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában találhatóak.

A VII.2.1) pont folytatása:

Az előzőekben rögzítettek alapján a pandémiás helyzet a gazdaságban jelentős változásokat eredményezett, amely változások a megvalósítás alatt lévő projektek teljesítésének időtartamára is kihatással bírnak.

4. A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.

A teljesítési határidő nem képezte az értékelési szempont részét, ezért e feltétel szűken történő értelmezésben nem eredményezhette volna másik ajánlat nyertességét. A keretmegállapodásos eljárás sajátosságaira tekintettel, úgy mind a keretmegállapodásos eljárás második részeként lefolytatandó versenyújranyitásos eljárásokra, illetve a versenyújranyitások kalkulálható indításának, illetve azok ütemezésére vonatkozó ismeret hiányára figyelemmel a teljesítési határidő meghosszabbítása nem vezethetett volna az ajánlattevők által megajánlott egyes eljárások tekintetében érvényesíthető nettó ajánlati ár megváltozásához és így másik ajánlat nyertességhez. Ajánlattevők nem láthatták előre, hogy a négy éves időtartamban adott esetben jelentős beruházást kell megvalósítaniuk, vagy előállhat olyan helyzet, hogy az általuk a keretmegállapodásban vállalt személyi állományt egyedi megrendelések hiányában is rendelkezésre kell tartaniuk, jelentős többletköltséget vállalva, a likviditásuk és így a szerződés teljesítésére való képességük fenntartása mellett.

A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg.

Egy szerződés gazdasági egyensúlya a szerződés szerint teljesítendő szolgáltatásért megfelelő arányú ellenszolgáltatás mértékeként értelmezhető. Idetartozik az áron kívül a szerződéshez kapcsolódó valamennyi mellékkötelezettség, továbbá költség, díj, járulék, illeték. A gazdasági egyensúlyhoz valamennyi tényező együttes arányos egyensúlya szükséges. Álláspontunk szerint a szerződés gazdasági egyensúlyát a teljesítési határidő nem érinti, azáltal az ajánlattevő nem kerül gazdasági szempontból előnyösebb helyzetbe.

A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

A módosítás a szerződés tárgyát, a szerződés szerint ellátandó feladatok körét nem érinti, új elemre egyáltalán nem terjeszti ki, az ajánlattevőknek az eredeti feltételek szerint kell a feladataikat továbbra is ellátniuk.

Az előzőeken túl továbbá a Vállalkozó elevezés és székhely adataiban változás történt, amely módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakkal összhangban áll, a módosítás kizárólag a Vállalkozó megnevezésére és székhelyének módosítását tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 54
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 71 704 295 999.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: belterület hrsz. 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Betonútépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Jász u 156-158.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: HÍD Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Z-HÍD Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Király utca 4.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Felek akeretmegállapodást első alkalommal a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosították, amely módosítás szerint akeretmegállapodás (KEHOP) 2. prioritása keretében és/vagy hazai források fedezetében kerülhet alkalmazásra

A jelen 2. sz. módosítás alapján a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint módosításra kerül a keretmegállapodás III.1. pontjábanrögzített keretösszeg felső határa, továbbá a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosításra kerül II.2. pontban rögzítettkeretmegállapodás időtartama.

Módosítást követően a II.2. pont a következő:

"2.Jelen keretmegállapodás a szerződéskötés napjától számított 54 hónapos időtartamra jön létre."

Módosítást követően a III.1. pont a következőket tartalmazza:

"1.Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az építési feladatokat a Megrendelő által biztosított keretösszeg erejéig és terhére köteles elvégezni. A keretösszeg alsó határának nettó mértéke: 9 000 000 000 Ft, azaz Kilencmilliárd forint. A keretösszeg felső határának nettó mértéke: 71 704 295 999 Ft, azaz Hetvenegymilliárd-hétszáznégymillió-kettőszázkilencvenötezer-kilencszázkilencvenkilenc forint."

Indokolás:

1. A jelen 2. sz. módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak, figyelemmel arra, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az alábbi értékek egyikét sem:

— az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt,

— építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15 %-át.

Valamint a módosítás nem változtatja meg a keretmegállapodás általános jellegét és illeszkedik az eredeti keretmegállapodás jellegéhez.

2. A jelen 2. sz. módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak, figyelemmel arra, hogy a keretmegállapodás alapján lefolytatott versenyújranyitásos eljárások alapján megkötött egyedi szerződések teljesítése során felmerült pótmunka szükséglet(ek) miatt az egyedi szerződések módosítását is maga után vonta. A pótmunka szükséglet a projektek megvalósítása során merültek fel, amelyek a projekt megvalósíthatósága, elszámolhatósága és fenntarthatósága szempontjából nem hagyhatóak figyelmen kívül. A pótmunká(k)ra vonatkozó szükséglet(ek) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján az Irányító Hatóság részéről felülvizsgálatra kerültek(kerülnek) és az Irányító Hatóság által elfogadott pótmunka alapján került(kerül) sor szerződésmódosítás(ok)ra. A pótmunka összegének és megvalósítási időtartamának megfelelően módosított egyedi szerződések alapján csökkent a keretmegállapodásban rögzített, projektek megvalósítására felhasználható keretösszeg, továbbá a projektek megvalósításának elhúzódása miatt szükségessé vált a keretmegállapodás időtartamának módosítása is.

3. A fentieken túl 2020. március 11-én a WHO világjárvánnyá, pandémiává nyilvánította a COVID-19 koronavírus-járványt, ezzel összhangban Magyarországon hatályba lépett a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet. A koronavírus-járvány miatt bevezetett rendkívüli korlátozások következtében a keretmegállapodásban részes gazdasági szerepelők teljesítésének előfeltételét képező szállítási és gyártási, továbbá akár a kivitelezési munkafolyamatok időben elhúzódhatnak. A pandémiás jellegre tekintettel további gondot okozhat, és szintén teljesítési határidő meghosszabbításhoz vezethet, hogy az eszközök, gépek, technológiák gyártói kapacitási oldala is lecsökken. Ez utóbbi egyben költségnövekedést is okozhat. A megvalósítás alatt lévő projektek kivitelezéséhez kapcsolódóan a gazdasági szerepelők többsége előzetesen bejelentette várható akadályközlését a FIDIC Sárga Könyv 8.3 pontja alapján a vis maior helyzetre hivatkozva, amely szerint a koronavírust, és az annak vonatkozásában kihirdetett veszélyhelyzetet, mint a szerződés teljesítését érintő, előre nem látható körülménynek tekintik. A kivitelezői akadályközlések eredményeképpen az előre ütemezett vállalkozói teljesítések, elszámolások is késedelmet szenvednek. [folytatás a VII.1.4) pontban]

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Jelen pont a hirdetmény TED felé történő továbbítása miatt került megjelölésre.

A keretmegállapodások módosítására a Kbt. 141. § (2) és (6) bekezdései alapján került sor, a VII.2.1) pontban részletezettek szerint.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 70 000 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 71 704 295 999.00 HUF