Dienstleistungen - 569453-2019

02/12/2019    S232

Finnland-Tampere: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2019/S 232-569453

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Nationale Identifikationsnummer: 0952029-9
Postanschrift: Hatanpään valtatie 30
Ort: Tampere
NUTS-Code: FI197 Pirkanmaa
Postleitzahl: 33541
Land: Finnland
E-Mail: purchase3.fdflogcom@mil.fi

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.puolustusvoimat.fi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=261345&tpk=7bb21264-4666-4ae7-a35c-ecf987d6fb66
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=261345&tpk=7bb21264-4666-4ae7-a35c-ecf987d6fb66
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lääketieteellisen kuvantamisen sähköinen arkistointijärjestelmä

Referenznummer der Bekanntmachung: 3963/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankittava kokonaisuus käsittää Sotilaslääketieteenkeskuksen (SOTLK) terveysasemien käyttöön lääketieteellisen kuvantamisen sähköisen arkistointijärjetelmän sekä kuvankatseluohjelmat. Järjestelmä tulee olla liitettävissä kansalliseen terveydenhuollon kuva-aineistojen arkistoon Kvarkkiin ja Kelan Kanta-palveluun. Järjestelmän tulee olla yhteensopiva SOTLK:n potilastietojärjstelmän kanssa. Kokonaisuus sisältää Järjestelmän käyttöönoton ja käyttökoulutuksen SOTLK:n henkilökunnalle sekä erikseen hinnoiteltavat Järjestelmän ylläpito- ja tukipalvelut sekä päivityskoulutukset vuoden 2024 loppuun asti. Hankintaan sisältyy optioita.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lääketieteellisen kuvantamisen sähköinen arkistointijärjestelmä (myöhemmin Järjestelmä) tulee käyttöön SOTLK:n alaisuudessa toimiville terveysasemille eri puolille Suomea. Arkistointijärjestelmän tulee olla yhteensopiva SOTLK:n kuvantamislaitteiden (liite 3) ja SOTLK:n käytössä olevan Mediatri-potilastietojärjestelmän kanssa, joka on liitetty Kelan KANTA-arkistoon. Järjestelmän tulee kattaa kaikki viranomaisen asettamat kansalliset vaatimukset kaikkien hankittavien ohjelmaosien ja liityntöjen osalta. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) ohjaa kuvantamista ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1257/2015) terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjetelmäpalveluista määrittelee mitkä potilastiedot on tallennettava kansalliseen arkistointipalveluun. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) on ohjeistanut lääketieteellisen kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset. Järjestelmän tulee olla virheetön. Hankinnan kohteen yleiskuvaus on esitetty liitteessä 1 ja järjestelmän vaatimukset on esitetty liitteessä 2.

Arkistointijärjestelmän integraatiorajapinnalle on asetettu ehdottomia vaatimuksia, koska puolustusvoimien järjestelmien tulee toimia Valtorin (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus) ylläpitämässä TUVE-verkossa. Tarjoajan tule sitoutua turvallisuusvaatimuksiin (liite 7). Tarjoajalla on oltava valmius käsitellä suojaustason STIV käyttö rajoitettu materiaalia sopimuskaudella, koska hankintasopimuksen täyttämiseksi annetaan laaditaan tai muuten käsitellään julkisuuslain (621/1999) nojalla salassa pidettäviä tietoja. Toimittajan henkilöstöltä, jotka osallistuvat Järjestelmän asennukseen ja ylläpitoon, vaaditaan henkilöturvallisuusselvitys ja vaitiolovakuutus. Ainoastaan henkilöturvallisuusselvityksen läpäisseet henkilöt saavat kulkuluvan puolustusvoimien tiloihin. Järjestelmän toimittamiseen tulee sisältyä käyttöönotto, jolla tarkoitetaan kaikkia niitä tehtäviä ja toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen tilaajan sovelluksen ottamiseksi tuotantokäyttöön. Järjestelmän toimittamiseen tulee sisältyä käyttökoulutus SOTLK:n henkilöstölle. Toimittajan henkilöstöltä, jotka osallistuvat kouluttamiseen, vaaditaan henkilöturvallisuusselvitys ja vaitiolovakutus, jos koulutus järjestetään tilaajan tiloissa. Järjestelmän päivitysten yhteydessä tulee järjestää päivityskoulutukset SOTLK:n henkilöstölle. Päivityskoulutuksia koskevat samat turvallisuusvaatimukset kuin käyttöönottokoulutusta. Hankintaan sisältyy järjestelmän ylläpito- ja tukipalvelusopimus vuoden 2024 loppuun asti. Järjestelmän ylläpidolla tarkoitetaan kaikkia niitä tarjoajan suorittamia toimia, joilla varmistetaan järjestelmän käytettävyys ja käyttövarmuus vaatimusmatriisissa (liite 2) edellytetyllä tasolla. Käyttövarmuudella tarkoitetaan järjestelmän kykyä toimia tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla. Ylläpidon tulee sisältää järjestelmän versionvaihtojen, päivitysten, ohjelmistovirheiden korjauksien ja viranomaisten vaatimien määritysmuutosten vaatimat, tarjoajan toteuttamat toimet. Ylläpito sisältää myös loppukäyttäjien ja tilaajan teknisen ylläpidosta vastaavan henkilöstön tukipalvelut vaatimusmatriisin (liite 2) mukaisessa aikataulussa. Tarjoajan tulee nimetä vastuuhenkilöt Järjestelmän käyttöönottoon, kouluttamiseen ja ylläpito- ja tukipalveluihin. Tilaaja varaa oikeuden tarkistaa nimettyjen vastuuhenkilöiden koulutus ja työkokemustiedot tarjouskilpailun voittajalta.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Optio Päivityskoulutukset ajalle 1.1.2025–1.12.2029

Optio 1 Ylläpito ajalle 1.1.2025–31.12.2027 (3 vuotta)

Optio 2 Ylläpito ajalle 1.1.2028–31.12.2029 (2 vuotta)

Optio Kuvansiirto 10 000 .

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/12/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/03/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/12/2019
Ortszeit: 13:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Hankintayksikön päätökseen saa hakea muutosta tekemällä hankintaoikaisupyynnön Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan tai valittamalla markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/11/2019