Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

Elektronické formuláře oznámení se vinou technických chyb nezobrazují správně. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Další informace a pokyny naleznete na naší stránce.

Registrace na 4. seminář s uživateli dále používající data z portálu TED, který se bude konat dne 14. prosince 2023, je otevřena.

Služby - 56976-2019

06/02/2019    S26

Lucembursko-Lucemburk: AO 10708 Opatření rejstříkem a právní analýza dokumentů EU

2019/S 026-056976

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Úřad pro publikace Evropské unie
Poštovní adresa: 2, rue Mercier
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2985
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: Ms Valeria Sciarrino
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Tel.: +352 292944331
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://publications.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: https://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.1)Název a adresa
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa: boulevard Konrad Adenauer Kirchberg
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://curia.europa.eu
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: Plateau du Kirchberg
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2929
Země: Lucembursko
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://europarl.europa.eu
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

AO 10708 Opatření rejstříkem a právní analýza dokumentů EU

Spisové číslo: AO 10708
II.1.2)Hlavní kód CPV
79130000 Právní dokumentace a ověřování listin
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Účelem této výzvy k předkládání nabídek je výběr až 2 hospodářských subjektů, které ověří, vyrobí a dodají metadata v elektronické podobě pro legislativní, administrativní nebo politicky orientované dokumenty.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 2 600 000.00 EUR
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Účelem této výzvy k předkládání nabídek je výběr až 2 hospodářských subjektů, kteří ověří, vyrobí a dodají metadata v elektronické podobě pro legislativní, administrativní nebo politicky orientované dokumenty a legislativní postupy z orgánů nebo institucí EU a pro vnitrostátní rozsudky oblasti občanskoprávních a obchodních věcí, včetně tvorby a/nebo překladů shrnutí do anglického, francouzského a německého jazyka, a kteří zabudují odkazy do soudních rozhodnutí a do stanovisek generálního advokáta.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita / Váha: 60
Kritérium nákladů - Název: Cena / Váha: 40
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 153-350142
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: AO 10708
Název:

AO 10708 Opatření rejstříkem a právní analýza dokumentů EU

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
18/01/2019
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: AION CS, s.r.o.
Poštovní adresa: Nam. T.G. Masaryka 1280
Obec: Zlin
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 76001
Země: Česko
E-mail: pavelg@aion.cz
Tel.: +420 603436127
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 2 600 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 2 600 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami
Poměrná část: 15 %
Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

Subdodavatel - J3AG s.r.o.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost žalobce. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30/01/2019