Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 569808-2019

02/12/2019    S232

Magyarország-Budapest: Iparspecifikus szoftvercsomag

2019/S 232-569808

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fáber Üzemeltető, Városfejlesztő és -fenntartó Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46185552
Postai cím: Böszörményi út 20–22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wachsler György
E-mail: faber@faberkft.hu
Telefon: +36 13556859
Fax: +36 13556859
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.faberkft.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.faberkft.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Parkolás-üzemeltetés és kapcsolódó szolgáltatások

Hivatkozási szám: EKR000951782019
II.1.2)Fő CPV-kód
48100000 Iparspecifikus szoftvercsomag
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az ajánlatkérő célja egységes, egy rendszerben működő Integrált ügyviteli rendszer és a hozzá kapcsolódó szolgáltatás háttér működtetése, melynek keretei között az Integrált rendszer egyes funkciói révén alkalmassá válik, arra, hogy az adatok egy egységes adatbázisban tárolódjanak, az adott szervezeti egységhez automatikusan rögzüljenek, majd a további ügykezelési funkciók ellátása az integrált rendszer egyes funkcióira tekintettel biztosítottá váljon úgy, hogy abban az esetben, ha az illetékes egység munkatársának szüksége van az adott adatra, az a munkája során a rendelkezésére áll.

Az Integrált rendszertől alapvetően elvárt funkció, hogy a lehető legnagyobb mértékben támogassa az adatok teljes körű elektronikus feldolgozásának lehetőségét, az automatizálást továbbá a manuális adatfeldolgozási funkciók kiváltását, és ezzel egy időben az emberi döntésekből eredő hibák kiküszöbölését.

A részletes feladatokat a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 870 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
48100000 Iparspecifikus szoftvercsomag
48611000 Adatbázis-kezelő szoftvercsomag
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
51214000 Parkolóórával kapcsolatos szerelési szolgáltatások
72261000 Szoftvertámogatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat közigazgatási területén lévő parkolási övezetek területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az ajánlatkérő célja egységes, egy rendszerben működő Integrált rendszer és a hozzá kapcsolódó szolgáltatás háttér működtetése, melynek keretei között az Integrált rendszer egyes funkciói révén alkalmassá válik, arra, hogy az adatok egy egységes adatbázisban tárolódjanak, az adott szervezeti egységhez automatikusan rögzüljenek, majd a további ügykezelési funkciók ellátása az Integrált rendszer egyes funkcióira tekintettel biztosítottá váljon úgy, hogy abban az esetben, ha az illetékes egység munkatársának szüksége van az adott adatra, az a munkája során a rendelkezésére áll.

Az Integrált rendszertől alapvetően elvárt funkció, hogy a lehető legnagyobb mértékben támogassa az adatok teljes körű elektronikus feldolgozásának lehetőségét, az automatizálást, továbbá a manuális adatfeldolgozási funkciók kiváltását, és ezzel egy időben az emberi döntésekből eredő hibák kiküszöbölését. Az Integrált rendszer működése során folyamatosan legalább 50 darab PDA egyidejűleg a közterületen üzemeltetés alatt használatban van, a parkolás ellenőrzési rendszer és közterület-felügyeleti rendszer üzemeltetése jelenleg az alábbi főbb mutatók szerint történik:

— az üzemeltetés során éves szinten az ügymenet kezelése eléri 67 000 db-ot;

— legalább 15 000 darab lekérdezés történik a közhiteles gépjárműnyilvántartásából és személyi adat és lakcím nyilvántartásaiból;

— adat továbbítás valósul meg szabálysértési nyilvántartó rendszerbe.

A teljes ellátandó tevékenység és szolgáltatás kialakítása valamint szállítása, majd üzemvitele során az Integrált rendszernek a továbbiakban részletezett funkciókat kell tartalmaznia, továbbá biztosítania kell a teljes Integrált rendszer működéséhez szükséges üzemviteli, üzemben tartási, fejlesztési funkciókat is.

Parkolás-üzemeltetés területén ellátandó tevékenységek (A):

A/1.) Pótdíjnyilvántartó funkció ellátása,

A/2.) Kedvezményes parkolási engedélyek kezelése funkció ellátása,

A/3) Gyalogos nyomkövető GPS funkció ellátása,

A/4.) Sity Control funkció ellátása,

A/5.) Jegykiadó automaták hibabejelentő funkciójának ellátása,

A/6.) Zárt parkolást kezelő funkció ellátás.

A Közterület-felügyelet területén ellátandó tevékenységek (B):

B/1.) Helyszíni bírság kezelő funkció ellátása,

B/2.) Kerékbilincselést támogató funkció ellátása,

B/3.) Jármű elszállítást támogató funkció ellátása,

B/4.) Területfoglalást támogató funkció ellátása,

B/5.) Jármű és személynyilvántartó lekérdező funkció ellátása,

B/6.) Jármű nyomkövető GPS funkció ellátása,

B/7.) Térfigyelő kamerás funkció ellátása

(A) és (B) tárgyhoz kapcsolódó Egyéb Funkciók (C):

C/1.) Általános bejelenési intézkedési funkció ellátása,

C/2.) Elektronikus dokumentumokat kezelő funkció ellátása,

C/3.) Interfészeket kezelő funkció ellátása,

C/4.) Egységes pénzügyi analitikai funkció ellátása,

C/5.) Panaszkezelési funkció, ügyfélszolgálati tevékenység ellátása,

C/6.) Ügyfélablak funkciók ellátása,

C/7.) Helyszíni adatrögzítési és ellenőrzési funkció ellátása tárgyában, továbbá a tevékenységekkel összefüggésben nyújtandó Szolgáltatások II.

1.) Tanácsadás.

2.) Alkalmazásüzemeltetési és oktatási szolgáltatás.

3.) Kapcsolódó infrastruktúra üzemeltetés, üzemben tartás.

4.) Az Integrált rendszer üzemeltetésében résztvevő műszaki eszközök biztosítása.

5.) A SIM kártyák üzemben tartási szolgáltatásának biztosítása.

6.) Jegykiadó automaták üzemben tartásának biztosítása.

Az Integrált rendszernek biztosítania kell továbbá a mobil adatátvitelhez szükséges SIM kártyákat a közbeszerzési dokumentumokban szereplő biztonsági kritériumoknak megfelelően, azzal, hogy az ehhez kapcsolódó szükséges számítástechnikai és infokommunikációs eszközpark biztosítása az Ajánlatkérő kötelezettsége.

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

A részletes feladatokat a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Szakmai ajánlat színvonala / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Képek biztonsági jegyei / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Beérkező levelek előállítása, kezelése / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Törzsadat tárolási funkció / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4. Tértivevény előállítás és a ragszámkezelés / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

FAKSZ: dr. Szűcs Gabriella OO868, dr. Csók István Áron OO118, dr. Bábosik Roland Ottó O1011

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 150-369919
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Parkolás-üzemeltetés és kapcsolódó szolgáltatások

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/11/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SESSIONBASE Szoftverfejlesztő és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_44498287
Postai cím: Fehérvári út 126–128.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: halaszb@session.hu
Telefon: +36 302660263
Internetcím: http://session.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 720 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 870 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.)

Ajánlatkérő a "II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)" pontban és a V.2.4) pont "A szerződés/rész végleges összértéke" alpontban a szerződés 60 havi összegét tüntette fel (1 havi összeg: nettó 14 500 000 HUF)

2.)

Tájékoztatás a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § b) pontjában foglaltakra tekintettel:

Nyertes ajánlattevő adószáma:11471721-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/11/2019