Services - 569813-2021

08/11/2021    S216

Finland-Helsinki: Architectural, construction, engineering and inspection services

2021/S 216-569813

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Väylävirasto
National registration number: 1010547-1
Postal address: PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Town: HELSINKI
NUTS code: FI Suomi / Finland
Postal code: 00521
Country: Finland
Contact person: Mikko Heiskanen
E-mail: mikko.heiskanen@vayla.fi
Telephone: +358 295343808
Internet address(es):
Main address: http://www.vayla.fi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=284419&tpk=057bd710-0294-4353-9bb7-ca819473465f
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Other activity: Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Jyväskylä - Pieksämäki perusparannus, rakennuttajakonsultti

Reference number: VÄYLÄ/6339/02.01.07/2021
II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Hankinnan kohteena on Jyväskylä-Pieksämäki perusparannushankkeen suunnitteluttamiseen, rakennuttamiseen ja valvontaan liittyvät tehtävät tämän tarjouspyynnön sekä siinä mainittujen liiteasiakirjojen mukaisesti. Tehtäviin kuuluu Jyväskylä-Pieksämäki perusparannushankkeen rakennuttamispalveluihin liittyvien tehtävien suunnitteluttamis-, rakennuttamis- ja valvontatehtävät tehtäväluetteloiden ja sopimuksen mukaisesti mukaisesti.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71500000 Construction-related services
71521000 Construction-site supervision services
71311230 Railway engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI Suomi / Finland
Main site or place of performance:

Jyväskylä-Pieksämäki rataosuus ja Jyväskylän ratapiha

II.2.4)Description of the procurement:

Peruväylänpidon rahoitusta voi sitoa maksimissaan kolmeksi vuodeksi ja hankinta on jaettu rahoituksellisista syistä useisiin optioihin.

Hankesisältö on kuvattu liitteessä 16, joka on toimeksiannon määrittelyn perustana. Hankekortissa on kuvattu rataosakohtainen sisältö, joka on viitteellinen.

Tehtäviin kuuluu rakennusurakoiden ja järjestelmien hankinta-, suunnitteluttamis- ja rakennuttamis- ja valvontatehtävät tarjouspyynnön liitteenä olevan tehtäväluettelon mukaisesti.

Perusosa:

Tehtävä 1: Tasoristeysten poisto, hallinnollisen ratasuunnittelun suunnitteluttaminen

Tehtävä 2: Jyväskylä–(Pieksämäki) perusparannushankkeen rakentamissuunnittelun suunnitteluttaminen (sisältää Jyväskylän ratapihaan liittyvän peruskorjauksen rakentamissuunnittelun)

Tehtävä 3: (Jyväskylä)–(Pieksämäki) perusparannushankkeen linjaosuuden turvalaitejärjestelmien uusiminen, rakentamissuunnittelun suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen, vaihe 1

Tehtävä 4, (Jyväskylä)–(Pieksämäki) perusparannushankkeen linjaosuuden perusparannus, rakennuttaminen ja valvonta, vaihe 1 (sisältää mm. sillat, rummut ja päällysrakenteet)

Hankinnan optioina 1-11 ovat seuraavat Jyväskylä-Pieksämäki perusparannushankkeen suunnitteluttamiseen, rakennuttamiseen ja valvontaan sekä rakentamissuunnitelman suunnitteluttamiseen liittyvät tehtävät tarjouspyynnön sekä siinä mainittujen liiteasiakirjojen mukaisesti.

Optiot:

Optio 1, (Jyväskylä)-(Pieksämäki) perusparannushankkeen linjaosuuden perusparannus, rakennuttaminen ja valvonta vaihe 2 (sisältää mm. sillat, rummut ja päällysrakenteet)

Optio 2, Jyväskylän ratapihaan liittyvät peruskorjaustarpeet, rakennuttaminen ja valvonta

Optio 3: Tasoristeysten poisto, rakennuttaminen ja valvonta

Optio 4: (Jyväskylä)–(Pieksämäki) perusparannushankkeen linjaosuuden turvalaitejärjestelmien uusiminen, rakentamissuunnittelun suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen, vaihe 2

Optio 5: (Jyväskylä) – Äänekoski turvalaitteiden uusiminen, suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta, vaihe 1

Optio 6: (Jyväskylä) – Äänekoski turvalaitteiden uusiminen, suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta, vaihe 2.

Optio 7: Takuuajan tehtävät: Tasoristeysten poisto

Optio 8: Takuuajan tehtävät: (Jyväskylä)-(Pieksämäki) perusparannus-hankkeen linjaosuuden perusparannus

Optio 9: Takuuajan tehtävät: (Jyväskylä)–(Pieksämäki) perusparannus-hankkeen linjaosuuden turvalaitejärjestelmien uusiminen

Optio 10: Takuuajan tehtävät: (Jyväskylä) – Äänekoski turvalaitteiden uusiminen

Optio 11: Takuuajan tehtävät: Jyväskylän ratapihaan liittyvät peruskorjaustarpeet

Koko rakennuttamistoimeksiannon kohteena olevan hankkeen kokonaisarvo on optioineen noin 140 milj. euroa.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Optiot on kuvattu kohdassa II.2.4.

Kohdassa II.2.7) mainittu toimeksiannon aika ei sisällä optioita. Optiot voivat mahdollisesti pidentää toimeksiannon aikataulua 60 kuukaudella (huomioiden takuuajan tehtävät).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Vertailuperusteena käytetään parasta hinta-laatusuhdetta.

Vertailuperusteet on kuvattu hankinta-asiakirjoissa.

Rakennuttajahankinnan kokonaisuus on maantieteellisesti ja teknisesti tarkoituksenmukainen. Yhtenä kokonaisuutena hankkiminen tuottaa tilaajalle merkittävää synergiaetua kun mm. rajapintojen määrä ja niissä tapahtuvat tietokatkokset voidaan minimoida.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritellyn mukaisesti.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/12/2021
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/12/2021
Local time: 13:10

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/11/2021