Da oggi 2.11.2022 il sito TED accoglie i formulari elettronici (eForms). La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata

Servizi - 569813-2021

08/11/2021    S216

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2021/S 216-569813

Hankintailmoitus – erityisalat

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1010547-1
Postiosoite: PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postitoimipaikka: HELSINKI
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 00521
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Mikko Heiskanen
Sähköpostiosoite: mikko.heiskanen@vayla.fi
Puhelin: +358 295343808
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.vayla.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=284419&tpk=057bd710-0294-4353-9bb7-ca819473465f
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.6)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Jyväskylä - Pieksämäki perusparannus, rakennuttajakonsultti

Viitenumero: VÄYLÄ/6339/02.01.07/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Jyväskylä-Pieksämäki perusparannushankkeen suunnitteluttamiseen, rakennuttamiseen ja valvontaan liittyvät tehtävät tämän tarjouspyynnön sekä siinä mainittujen liiteasiakirjojen mukaisesti. Tehtäviin kuuluu Jyväskylä-Pieksämäki perusparannushankkeen rakennuttamispalveluihin liittyvien tehtävien suunnitteluttamis-, rakennuttamis- ja valvontatehtävät tehtäväluetteloiden ja sopimuksen mukaisesti mukaisesti.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71500000 Rakentamiseen liittyvät palvelut
71521000 Rakennustyömaan valvontapalvelut
71311230 Rautatien rakennustekniset palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Pääasiallinen suorituspaikka:

Jyväskylä-Pieksämäki rataosuus ja Jyväskylän ratapiha

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Peruväylänpidon rahoitusta voi sitoa maksimissaan kolmeksi vuodeksi ja hankinta on jaettu rahoituksellisista syistä useisiin optioihin.

Hankesisältö on kuvattu liitteessä 16, joka on toimeksiannon määrittelyn perustana. Hankekortissa on kuvattu rataosakohtainen sisältö, joka on viitteellinen.

Tehtäviin kuuluu rakennusurakoiden ja järjestelmien hankinta-, suunnitteluttamis- ja rakennuttamis- ja valvontatehtävät tarjouspyynnön liitteenä olevan tehtäväluettelon mukaisesti.

Perusosa:

Tehtävä 1: Tasoristeysten poisto, hallinnollisen ratasuunnittelun suunnitteluttaminen

Tehtävä 2: Jyväskylä–(Pieksämäki) perusparannushankkeen rakentamissuunnittelun suunnitteluttaminen (sisältää Jyväskylän ratapihaan liittyvän peruskorjauksen rakentamissuunnittelun)

Tehtävä 3: (Jyväskylä)–(Pieksämäki) perusparannushankkeen linjaosuuden turvalaitejärjestelmien uusiminen, rakentamissuunnittelun suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen, vaihe 1

Tehtävä 4, (Jyväskylä)–(Pieksämäki) perusparannushankkeen linjaosuuden perusparannus, rakennuttaminen ja valvonta, vaihe 1 (sisältää mm. sillat, rummut ja päällysrakenteet)

Hankinnan optioina 1-11 ovat seuraavat Jyväskylä-Pieksämäki perusparannushankkeen suunnitteluttamiseen, rakennuttamiseen ja valvontaan sekä rakentamissuunnitelman suunnitteluttamiseen liittyvät tehtävät tarjouspyynnön sekä siinä mainittujen liiteasiakirjojen mukaisesti.

Optiot:

Optio 1, (Jyväskylä)-(Pieksämäki) perusparannushankkeen linjaosuuden perusparannus, rakennuttaminen ja valvonta vaihe 2 (sisältää mm. sillat, rummut ja päällysrakenteet)

Optio 2, Jyväskylän ratapihaan liittyvät peruskorjaustarpeet, rakennuttaminen ja valvonta

Optio 3: Tasoristeysten poisto, rakennuttaminen ja valvonta

Optio 4: (Jyväskylä)–(Pieksämäki) perusparannushankkeen linjaosuuden turvalaitejärjestelmien uusiminen, rakentamissuunnittelun suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen, vaihe 2

Optio 5: (Jyväskylä) – Äänekoski turvalaitteiden uusiminen, suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta, vaihe 1

Optio 6: (Jyväskylä) – Äänekoski turvalaitteiden uusiminen, suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta, vaihe 2.

Optio 7: Takuuajan tehtävät: Tasoristeysten poisto

Optio 8: Takuuajan tehtävät: (Jyväskylä)-(Pieksämäki) perusparannus-hankkeen linjaosuuden perusparannus

Optio 9: Takuuajan tehtävät: (Jyväskylä)–(Pieksämäki) perusparannus-hankkeen linjaosuuden turvalaitejärjestelmien uusiminen

Optio 10: Takuuajan tehtävät: (Jyväskylä) – Äänekoski turvalaitteiden uusiminen

Optio 11: Takuuajan tehtävät: Jyväskylän ratapihaan liittyvät peruskorjaustarpeet

Koko rakennuttamistoimeksiannon kohteena olevan hankkeen kokonaisarvo on optioineen noin 140 milj. euroa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 36
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiot on kuvattu kohdassa II.2.4.

Kohdassa II.2.7) mainittu toimeksiannon aika ei sisällä optioita. Optiot voivat mahdollisesti pidentää toimeksiannon aikataulua 60 kuukaudella (huomioiden takuuajan tehtävät).

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Vertailuperusteena käytetään parasta hinta-laatusuhdetta.

Vertailuperusteet on kuvattu hankinta-asiakirjoissa.

Rakennuttajahankinnan kokonaisuus on maantieteellisesti ja teknisesti tarkoituksenmukainen. Yhtenä kokonaisuutena hankkiminen tuottaa tilaajalle merkittävää synergiaetua kun mm. rajapintojen määrä ja niissä tapahtuvat tietokatkokset voidaan minimoida.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritellyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 08/12/2021
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 08/12/2021
Paikallinen aika: 13:10

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
03/11/2021