Árubeszerzések - 569973-2020

27/11/2020    S232

Magyarország-Siófok: Hajók

2020/S 232-569973

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Balatoni Hajózási Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_31582072
Postai cím: Krúdy sétány 2.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Antal Ákos
E-mail: kozbeszerzes@bahart.hu
Telefon: +36 84312144
Fax: +36 12692974
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.balatonihajozas.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001111862020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001111862020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Belvízi szállítás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új kompok és új személyhajók beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001111862020
II.1.2)Fő CPV-kód
34510000 Hajók
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezéssel vegyes adásvételi szerződés keretében a Balatoni Hajózási Zrt. részére új kompok (2 db) és új személyhajók (2 db) beszerzése 2. részben.

A jelen szerződés tárgya a közbeszerzési eljárásban (különösen műszaki leírás) meghatározott tervek (engedélyes és kiviteli -gyártmány-) elkészítése, engedélyek (jóváhagyások) beszerzése és az azok alapján elkészült új kompok és új személyhajók (a továbbiakban egységesen hajó vagy hajók) tulajdonjogának átruházása adásvétel jogcímén, valamint a hajók helyszínre szállítása és vízre bocsájtása a szükséges engedélyekkel együtt a Vevő részére. A hajókkal szemben elvárás, hogy új úszó létesítménynek kell lennie, azaz Magyarországon és Magyarország közigazgatási határán kívül korábban üzembe nem helyezett, valamint bemutató, illetve próba járműként nem használt hajóknak kell lennie.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Új kompok beszerzése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34512100 Komphajók
63726100 Hajóbejegyzési szolgáltatások
79930000 Különleges tervezési szolgáltatások
71631420 Tengerészeti, hajózási biztonsági ellenőrző szolgáltatások
80590000 Oktatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

BAHART központi telephelye, kikötője (8600 Siófok, Krúdy sétány 2.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A jelen szerződés tárgya a közbeszerzési eljárásban (különösen műszaki leírás) meghatározott tervek (engedélyes és kiviteli-gyártmány-) elkészítése, engedélyek (jóváhagyások) beszerzése és az azok alapján elkészült új belvízi motoros kompok (a továbbiakban egységesen hajó vagy hajók) tulajdonjogának átruházása adásvétel jogcímén, valamint a hajók helyszínre szállítása és vízre bocsájtása a szükséges engedélyekkel együtt a Vevő részére. A hajókkal szemben elvárás, hogy új úszó létesítménynek kell lennie, azaz Magyarországon és Magyarország közigazgatási határán kívül korábban üzembe nem helyezett, valamint bemutató, illetve próba járműként nem használt hajóknak kell lennie.

MULTI FERRY MBF045 Komp 2 db.

A komp főbb műszaki paraméterei:

Teljes hossz Lmax=45,00 m

Hajótest hossza Lh=44,60 m

Hossza a vízvonalnál Lwl=44,00m

Teljes szélesség Bmax=11,40m

Hajótest szélesség Bh=10,80 m

Oldalmagasság H=2,80 m

Teljes magasság a fenéktől Hfix=16,46 m

Szabadoldal (Fm=1,45 m

Maximális merülés Tmax=1,35m

Terhelhetőség max. 88,50 t

Utasbefogadóképesség gépjárművel utazó létszám felett: 120 fő

Ültetett utaslétszám: 40 fő

Zárt térben ültetett: 20 fő

Gépjárművek nélkül: 500 fő

Kerékpárok tárolására fenntartott hely: 30 db

Minimális utazósebesség: 15km/óra

Hajózó személyzet létszáma: 4 fő

Navigációs Zóna: 2

Osztályozó társaság: IACS

Károsanyag kibocsátási norma: EU Stage V

További részletezés, elvárt műszaki és technikai paraméterek a közbeszerzési dokumentumokban található. Konkrét típus, gyártmány esetén a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ez esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az alkalmassági feltételeken felül: / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1.A III.1.3. M2/a) pontban előírt személyi állomány (szakember) az alkalmassági előírásokon túl rendelkezik, minimum 15 db személyautó és a személyautó(ko)n utazó létszám felett minimum 80 fő utas befogadóképességű vagy gépjárművek nélkül minimum 140 fő utasbefogadóképességű új, belvízi motoros személyhajó (komp) gyártásának felügyelete és irányítása során szerzett többlet szakmai tapasztalattal (igen/nem); Legkedvezőbb szint igen, legkedvezőtlenebb nem / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. A III.1.3. M2/b) pontban előírt személyi állomány (szakember) az alkalmassági előírásokon túl rendelkezik új, motoros személyhajó és/vagy új, motoros hajó gyártása során szerzett többlet szakmai tapasztalattal (hónap); Legkedvezőbb szint 24 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap; / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. A III.1.3. M2/c) pontban előírt személyi állomány (szakember) az alkalmassági előírásokon túl rendelkezik hajóépítési munkák menedzselése és/vagy felügyelete és/vagy folyamat tervezése során szerzett többlet szakmai tapasztalattal (hónap); Legkedvezőbb szint 12 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap; / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4. A III.1.3. M2/d) pontban előírt személyi állomány (szakember) az alkalmassági előírásokon túl rendelkezik hajó gyártás technológiájának előkészítése és kidolgozása a során szerzett többlet szakmai tapasztalattal (hónap); Legkedvezőbb szint 24 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap; / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 570
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. II.2.5) Értékelési szempontok esetében az ár kritérium megnevezése: 1. Teljes nettó ajánlati ár (EUR)

2. AK a Kbt.35.§(9) bek. fog.-al összhang. nem teszi lehetővé,kizárja önálló nyertes AT és közös nyertes AT-k esetében is a gazdálk. szerv.,ill. projekttársaság létrehozását.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Új személyhajók beszerzése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34510000 Hajók
63726100 Hajóbejegyzési szolgáltatások
71631420 Tengerészeti, hajózási biztonsági ellenőrző szolgáltatások
79930000 Különleges tervezési szolgáltatások
80590000 Oktatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

BAHART központi telephelye, kikötője (8600 Siófok, Krúdy sétány 2.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A jelen szerződés tárgya a közbeszerzési eljárásban (különösen műszaki leírás) meghatározott tervek (engedélyes és kiviteli-gyártmány-) elkészítése, engedélyek (jóváhagyások) beszerzése és az azok alapján elkészült új belvízi motoros személyhajók (a továbbiakban egységesen hajó vagy hajók) tulajdonjogának átruházása adásvétel jogcímén, valamint a hajók helyszínre szállítása és vízre bocsájtása a szükséges engedélyekkel együtt a Vevő részére. A hajókkal szemben elvárás, hogy új úszó létesítménynek kell lennie, azaz Magyarországon és Magyarország közigazgatási határán kívül korábban üzembe nem helyezett, valamint bemutató, illetve próba járműként nem használt hajóknak kell lennie.

MULTI MBCAT035 katamarán 2 db.

A katamarán főbb műszaki paraméterei:

Teljes hossz Lmax=34,85 m

Hajótest hossza Lh=34,75 m

Hossza a vízvonalnál (Tmax) Lwl=33,32m

Teljes szélesség Bmax=10,90m

Hajótest szélesség Bh=10,80 m

Oldalmagasság H=2,80 m

Teljes magasság a fenéktől Hfix=12,90 m

Szabadoldal (Tmax) Fm=1,30 m

Üzemi merülés Tmax=1,50m

Teljes merülés Tmax=1,65m

Utasbefogadóképesség zárt térben ültetett: 200 fő

Kerékpárok tárolására fenntartott hely: 35 db

Minimális utazósebesség: 18km/óra

Hajózó személyzet létszáma: 3 fő

Navigációs Zóna: 2

Osztályozó társaság: IACS

Károsanyag kibocsátási norma: EU StageV

További részletezés, elvárt műszaki és technikai paraméterek a közbeszerzési dokumentumokban található. Konkrét típus, gyártmány esetén a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ez esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az alkalmassági feltételeken felül: / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1. A III.1.3. M2/a) pontban előírt személyi állomány (szakember) az alkalmassági előírásokon túl rendelkezik, zárt térben minimum 140 fő ültetett utas befogadóképességű új, belvízi motoros személyhajó és/vagy új, belvízi motoros személyhajó (komp) gyártásának felügyelete és irányítása során szerzett többlet szakmai tapasztalattal (igen/nem); Legkedvezőbb szint igen, legkedvezőtlenebb nem; / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.A III.1.3. M2/b) pontban előírt személyi állomány (szakember) az alkalmassági előírásokon túl rendelkezik új, motoros személyhajó és/vagy új, motoros hajó gyártása során szerzett többlet szakmai tapasztalattal (hónap); Legkedvezőbb szint 24 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap; / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3.A III.1.3. M2/c) pontban előírt személyi állomány (szakember) az alkalmassági előírásokon túl rendelkezik hajóépítési munkák menedzselése és/vagy felügyelete és/vagy folyamat tervezése során szerzett többlet szakmai tapasztalattal (hónap); Legkedvezőbb szint 12 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap; / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4. A III.1.3. M2/d) pontban előírt személyi állomány (szakember) az alkalmassági előírásokon túl rendelkezik hajó gyártás technológiájának előkészítése és kidolgozása a során szerzett többlet szakmai tapasztalattal (hónap); Legkedvezőbb szint 24 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap; / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 570
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. II.2.5) Értékelési szempontok esetében az ár kritérium megnevezése: 1. Teljes nettó ajánlati ár (EUR)

2. AK a Kbt.35.§(9) bek. fog.-al összhang. nem teszi lehetővé,kizárja önálló nyertes AT és közös nyertes AT-k esetében is a gazdálk. szerv.,ill. projekttársaság létrehozását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása:

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság (alk.) igazolásában olyan gazd.-i szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Kbt.74.§(1)bek.a) és b)pontjai irányadók.

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt.67.§(1)bek. alapján AT - vmint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet(Kr.)II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a formanyomtatványt a 321/2015 (X.30.) Kr. 3. § (5) bekezdése szerint kell benyújtani.

Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni.

Kbt.64.§ és a Kr.4.§(3)bek. irányadó.

Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában a Kbt.67.§(4) bek. alapján ATnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62.§(1)-(2)bek.eiben szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott AT a Kr.8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, h. nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja vonatkozásában, a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

A kizáró okok igazolása körében felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.-re, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:--

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1.és 2. részajánlat esetén:

P1) A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes és a közbeszerzés tárgyából (hajó építés és/vagy felújítása és/vagy engedélyes tervének elkészítése és/vagy kiviteli (gyártmány) tervének elkészítése) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata, mely legalább a következő adatokat tartalmazza:

— az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 12 hónapban fizetési kötelezettségeinek határidőre eleget tett-e, azaz a vizsgált időszakban volt-e sorba állított tétele, és ha igen, az 15 napot meghaladó volt e; attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV tv. 2.§ 25. pontjában meghatározottakat érti.

A pénzügyi intézményi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzforgalmi számla vagy számlák számát és a számla vagy számlák megnyitásának időpontját is.

P3) A Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három, lezárt üzleti év vonatkozásában az ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott részének - benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket.

Ha az ajánlattevő a P1) és/vagy a P3) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 321/2015 (X.30). Kr. 19. § (3) bek.

A P1) és P2) és P3) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása előzetesen az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésre is.

A 321/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát α pont megjelölésével, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a P1)-P3) gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.-re és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó -általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 1. részajánlat esetén a 2 400 000 000,-Forintot, 2. részajánlat esetén a 2 400 000 000,-Forintot, míg a közbeszerzés tárgyából (hajó építés és/vagy felújítása és/vagy engedélyes tervének elkészítése és/vagy kiviteli (gyártmány) tervének elkészítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen az 1. részajánlat esetén a 600 000 000,-Ft, a 2. részajánlat esetén a 600 000 000,-Ft összeget.

Amennyiben az Ajánlattevő megfelel az 1. részajánlati területnél előírtaknak a P1) pont esetében azzal egyben megfelel a 2. részajánlati területnél előírtaknak is, és fordítva.

P2) 1. és 2. részajánlat esetén: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha bármely, pénzügyi intézménynél vezetett bármely pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőző 12 hónapban egynél több alkalommal előfordult 15 napot meghaladó időtartamban sorban álló tétel;

P3) 1. és 2. részajánlat esetén: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az Ajánlattevő letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített, saját vagy jogelődje utolsó három (az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző) lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján adózott eredménye több mint egy lezárt üzleti évben negatív volt. Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (hajó építés és/vagy felújítása és/vagy engedélyes tervének elkészítése és/vagy kiviteli (gyártmány) tervének elkészítése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az 1. részajánlati terület esetén a nettó 600 000 000,-Forint összeget, a 2. részajánlati terület esetén a nettó 600 000 000,-Forint összeget;

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Forintban megadott értékek esetén a P1) pontnál az átszámítás alapja az adott év mérlegforduló napján hatályos MNB deviza árfolyama, míg a P3) pont esetén az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB deviza árfolyama. Az alkalmazott árfolyamot az ajánlatban közölni kell.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés alapján csatolandó iratok:

M1) Referencia igazolás csatolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban teljesített legjelentősebb szállításairól, mely a 321/2015.(X. 30.) Korm. Rendelet 22. §-a (1) bekezdés a) és b) szerint igazolható az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.

A nyilatkozatnak vagy igazolásnak a következőket kell tartalmaznia:

— teljesítés idejét (kezdési és befejezési dátum év/hó/nap),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése,

— a szállítás tárgyát és mennyiségét - olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen,

— nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referenciát alvállalkozóként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és műszaki paramétereket. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Kr. 22. § (4) bekezdésében előírtakra is.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése b) pontja alapján, azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével (év/hó bontásban megadva), akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó továbbá a szakember végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint csatolandó a szakmai tapasztalat ismertetését is tartalmazó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a rendelkezésre állási nyilatkozat is. A becsatolt szakmai önéletrajz (M2/a-d szakember esetében már az ajánlatban csatolni szükséges) a szakmai tapasztalat meglétének igazolására szolgál, ezért ezt oly módon kell becsatolni, hogy az előírt szakmai tapasztalat megléte egyértelműen megállapítható legyen.

M3) A 321/2015 (X.30.) Kr. 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a műszaki technikai felszereltségéről szóló nyilatkozatát, amelyből egyértelműen kiderül minden olyan paraméter, előírás, amelyet Ajánlatkérő az alkalmassági előírások között előírt. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a bemutatott eszköz saját tulajdon vagy nem saját tulajdon.

M4) Az ajánlathoz csatolni kell a 321/2015 (X.30.) Kr. 21. § (1) bekezdés e) pontja alapján legalább hajógyártási tevékenységre érvényes ISO 9001 minőségirányítási rendszer tanúsítványt vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekre vonatkozó leírást;

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.

Ajánlatkérő a megteendő nyilatkozatokkal kapcsolatban felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek.-re és a 424/2017. (XII.19.) Kr. előírásaira is, valamint Kbt. 69. § (11a) bekezdésére előírtakra.

Az M1-M4) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása előzetesen az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésre is.

A 321/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát α pont megjelölésével, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a M1-M4) műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az eljárásban alkalmatlan az az ajánlattevő:

M1) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített alábbi referenciákkal:

1. részajánlat esetén:

a)legalább 1db új, belvízi személyhajó hajótest építési és szállítási és/vagy új, belvízi személyhajó építési és szállítási munkáinak elvégzése, amely legalább 33 méter hajótest hosszúságú és legalább 66 tonna terhelhetőségű. A referencia esetében az előírás a rendeltetésszerű szállítás és/vagy üzemre alkalmas állapotra (hatóság által jóváhagyott szállítási és/vagy üzemi paraméterekre) vonatkozik.

2. részajánlat esetén:

a) legalább 1db új, belvízi személyhajó hajótest építési és szállítási és/vagy új, belvízi személyhajó építési és szállítási munkáinak elvégzése, amely felépítmény esetén legalább 150 fő utas befogadóképességű. A referencia esetében előírt utaslétszám befogadóképesség a rendeltetésszerű szállításra alkalmas állapotra (hatóság által jóváhagyott szállítási paraméterekre) vonatkozik.

Az 1. részajánlatnál bemutatott referenciák bemutathatók a 2. részajánlat esetében is, és fordítva.

M2) ha nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között legalább

1. és 2. részajánlat esetén:

a) senior hajóépítő szakember 1:

— legalább 1 fő, hajóépítési szakirányú (vagy azzal egyenértékű) és felsőfokú végzettségű közlekedési mérnök és/vagy közlekedési eszközök területén szerzett mérnöki (vagy ezekkel egyenértékű) végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki a végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik új, belvízi motoros személyhajó és/vagy új, belvízi motoros hajó, hajótestjének és felépítményének tervezése és a hajó gyártási dokumentáció elkészítése területén.

b) senior hajóépítő szakember 2:

— legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakemberrel (vagy azzal egyenértékű), aki a végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik új motoros személyhajó és/vagy új motoros hajó gyártása területén.

c) projektvezető szakember:

— legalább 1 fő, minimum középfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki a végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik hajóépítési munkák menedzselése és/vagy felügyelete és/vagy folyamat tervezése területén.

d) senior hajó technológus szakember

— legalább 1 fő, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki a végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik hajó gyártás technológiájának előkészítése és kidolgozása területén.

A szakemberek között átfedés nem megengedett, de az egyik részajánlatra bemutatott szakemberek bemutathatók a másik részajánlat esetében is.

M3) ha nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi műszaki, technikai felszereltséggel:

1. és 2. rész esetén:

— legalább 1 db a hajóépítéshez minimálisan szükséges, minimum 50 t teherbírású daruval felszerelt gyártó és/vagy szerelőcsarnokkal, amelynek befoglaló méretei minimum 70 méter hosszú, minimum 30 méter széles, minimum 16 méter magas,

— legalább egy darab 70 méter hosszú hajólift, minimum 200 tonna teherbírással a vízre eresztéshez.

Az egyik részre bemutatott eszköz bemutathatók a másik részre is.

M4) ha nem rendelkezik a 321/2015 (X.30.) Kr. 21. § (1) bekezdés e) pontja alapján legalább hajógyártási tevékenységre érvényes ISO 9001 minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekre vonatkozó leírással;

Fogalommeghatározás az alkalmassági előíráshoz és az értékelési szempontokhoz:

Új, belvízi személyhajó: Belvízi (nem tengeri) hajó, amely a hajózási hatóság által 12 főnél több utas rendeltetésszerű szállítására alkalmasnak nyilvánított építésénél, berendezésénél és felszerelésénél fogva a vízen való közlekedésre alkalmas vízijármű (hajó);

Új, belvízi személyhajó hajótest: Az Új, belvízi személyhajó hajótestje, amely a fenékből, az oldalfalakból, a feneket és az oldalfalakat összekötő hajlásból és a testet felülről lezáró fedélzetből áll.

Új, belvízi motoros személyhajó: Minden saját gépi berendezésével hajtott belvízi (nem tengeri) hajó (kivéve azokat a hajókat, amelyeknél a motort csak korlátozott mértékű helyváltoztatásra (kikötőben vagy be- és kirakodó helyen), illetve azok vontatásakor vagy tolásakor a műveletképesség növelésére használják), amely a hajózási hatóság által 12 főnél több utas rendeltetésszerű szállítására alkalmasnak nyilvánított építésénél, berendezésénél és felszerelésénél fogva a vízen való közlekedésre alkalmas vízijármű (hajó);

Új, belvízi motoros hajó: Minden saját gépi berendezésével hajtott építésénél, berendezésénél és felszerelésénél fogva a vízen való közlekedésre alkalmas vízijármű belvízi (nem tengeri) hajó (kivéve azokat a hajókat, amelyeknél a motort csak korlátozott mértékű helyváltoztatásra (kikötőben vagy be- és kirakodó helyen), illetve azok vontatásakor vagy tolásakor a műveletképesség növelésére használják),

Új, motoros személyhajó: Minden saját gépi berendezésével hajtott hajó (kivéve azokat a hajókat, amelyeknél a motort csak korlátozott mértékű helyváltoztatásra (kikötőben vagy be- és kirakodó helyen), illetve azok vontatásakor vagy tolásakor a műveletképesség növelésére használják), amely a hajózási hatóság által 12 főnél több utas rendeltetésszerű szállítására alkalmasnak nyilvánított építésénél, berendezésénél és felszerelésénél fogva a vízen való közlekedésre alkalmas vízijármű (hajó);

Új, motoros hajó: Minden saját gépi berendezésével hajtott építésénél, berendezésénél és felszerelésénél fogva a vízen való közlekedésre alkalmas vízijármű (hajó) (kivéve azokat a hajókat, amelyeknél a motort csak korlátozott mértékű helyváltoztatásra (kikötőben vagy be- és kirakodó helyen), illetve azok vontatásakor vagy tolásakor a műveletképesség növelésére használják),

Új, belvízi motoros személyhajó (komp): Minden saját gépi berendezésével hajtott belvízi (nem tengeri) (kivéve azokat a hajókat, amelyeknél a motort csak korlátozott mértékű helyváltoztatásra (kikötőben vagy be- és kirakodó helyen), illetve azok vontatásakor vagy tolásakor a műveletképesség növelésére használják), vízen történő közútpótló átkelésre szolgáló, személyeket és közúti járműveket szállító, a hajózási hatóság által kompnak minősített vízijármű. Az ilyen szolgáltatást nyújtó nem szabadon közlekedő hajók minden esetben a kompok kategóriájába tartoznak.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1. és 2. részajánlat tekintetében:

Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő kötbér fizetésre köteles, amennyiben a szerződésben rögzített teljesítési véghatáridőt olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) elmulasztja. Alapja: az adott hajóra eső nettó vételár. Mértéke: minden érintett naptári naponta 0,1 %, de maximum a kötbéralap 15 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén a kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett hajó nettó vételára, mértéke 10 %

Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő kötbér fizetésre köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), a szerződésben rögzített teljesítés meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulással érintett hajó nettó vételára. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 15 %-a.

Teljesítési biztosíték: Nyertes Ajánlattevő a szerződés Áfa nélküli, nettó vételár 5 %-nak mértékéig a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti módon.

Jótállási biztosíték: Nyertes Ajánlattevő a szerződés Áfa nélküli, nettó vételár 5 %- nak mértékéig a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jótállási biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti módon.

Előleg visszafizetési biztosíték: Az igényelt előleg összegével megegyező mértékű előleg visszafizetési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bek a) és b) pontja (szerződésben részletezve) szerint.

A szerződést biztosító mellékköt.-kel/szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok között megtalálható szerződéstervezet tartalmazza, a Ptk. 6:186. §-ában foglaltakra tekintettel. ATnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bek. szerint.

A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása:

— A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.,

— Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,

— Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

— A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Az ajánlat, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR. Ajánlatkérő előleget biztosít az előleg összegével megegyező összegű előleg visszafizetési biztosíték ellenében a teljes nettó ajánlati ár 30 %-nak mértékéig. Előleg elszámolása a szerződésben részletezve.

A nyertes ajánlattevő a dokumentáció részét képező szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján az igazolt teljesítést követően jogosult részszámlákat (10 %, 20 %, 50 % mértékben) és végszámlát (20 % mértékben) benyújtani (figyelemmel a Kbt. 27/A. §-ra is). A számlák kifizetése a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6) bekezdése, továbbá Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, szerint történik. Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-a alkalmazandó. A kifizetéssel kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során mindkét részajánlat tekintetében a III.1.3./M2)/a) pontjában előírt senior hajóépítő szakember 1 által elvégzendő feladatokat a szerződés teljesítése szempontjából a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján alapvető fontosságúnak tekinti.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/12/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/12/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR rendszer

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.Az ajánlatot az ajánlattevőnek (továbbiakban:AT) az ajánlattételi felhívásban, illetőleg dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

2.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat-kivéve eltérő rendelkezés esetén-a Kbt. 47. § (2a) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.

3.Az ajánlatban részajánlatonként felolvasólapot kell elhelyezni (EKR űrlap),ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti összes adatot.

4.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT(k) Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatát (részajánlatonként).

5.ATnek, az alábbi cégokmányok egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell: -a cégkivonatban vagy cégmásolatban vagy külföldi AT esetén az adott ország jogrendszerében ennek megfelelő dokumentumban nem szereplő ajánlatot aláíró kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást (teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt,a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazás (2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdése szerint)

6.Közös ajánlattétel:Több AT közösen is tehet ajánlatot.Közös ajánlattétel esetén a közös ATket a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ATt meg kell jelölni,és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást a dokumentációban meghatározott minimális tartalmi követelményeknek megfelelően.Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§(2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ATk képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ATk képviseletében eljárhat.

7.Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen aláíró (ajánlattevő/ kapacitást biztosító szervezet) cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját (Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdésének megfelelően) vagy külföldi Ajánlattevő esetén az adott ország jogrendszerének megfelelő, az aláírás hitelességét igazoló dokumentumot egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell.

8.AK előírja,hogy az ajánlatban meg kell jelölni részajánlatonként: a)közbeszerzésnek azt a részét (részeit),amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni (a Kbt. 66.§ (6) bek. a) pontja) b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (a Kbt. 66.§ (6) bek. b) pontja) A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

9.A közbeszerzési eljárással és az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költséget az ATk viselik.

10.Amennyiben AT az ajánlatában -átalakulásra hivatkozással- jogelődje bármely adatát fel kívánja használni,az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét,körülményét bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést,átalakulási cégiratokat.

11.AT tekintetében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében,a 321/2015. (X.30.) Kr. 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.Továbbá nyilatkozatát a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról,melyhez AK elektronikus űrlapot biztosít az EKR-en.

12.AK a Kbt.47.§(2) bek.alapján a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében elfogadja az idegen nyelvű dokumentum benyújtása mellett AT általi magyar nyelvű fordítást is. Fordítás alatt AK az olyan fordítást érti,amely tekintetében AT képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. AK minden esetben a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.A Kbt. 47. § (2a) bek.alapján a dokumentumok főszabály szerint egyszerű másolatban is benyújthatók.Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket ATnek viselnie kell.

13.Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő (CET).

14.AK tájékoztatja ATket,hogy a megajánlott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell minden az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feladat ellátásának és a feladat teljes körű megvalósításához szükséges költségét.

15.Elektronikus nyilvántartások: amennyiben AT,alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69.§ (11) bek. szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben AT, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bek. szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes,a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus,hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

16.AK a közbeszerzési eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

17.Nyertes AT-nek a szerződéskötés időpontjára (részajánlatonként) felelősségbiztosítás kell kötnie üzleti tevékenységére kiterjedő minimum 6 millió EURÓ (vagy ennek megfelelő forint összeg)/év és minimum 3 millió EURÓ (vagy ennek megfelelő forint összeg)/káresemény mértékig.

18.AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Kr. 11. § (4) bekezdéseire.

19. Nyertes ajánlattevőnek vagy közös ajánlattevőknek együttesen a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell (mindkét részajánlat esetében irányadó) acélszerkezet gyártásra DIN 18800-7 tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, továbbá Hegesztői alkalmasságra DIN EN ISO 3834-2 tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, valamint Hajóépítői alkalmasság DNVGL szerint tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal. Amennyiben nyertes Ajánlattevő vagy a nyertes közös ajánlattevők a szerződéskötés Ajánlatkérő által megjelölt időpontjára nem rendelkeznek a fenti tanúsítványok mindegyikével, azt Ajánlatkérő a szerződéskötéstől történő visszalépésnek tekinti.. Amennyiben Ajánlatkérő megjelölte az összegzésben legkedvezőbb második ajánlattevőt, abban az esetben a tanúsítványok megléte esetén ezen szervezettel köt szerződést Ajánlatkérő

20.II.2.5. ponthoz: adható pontszám 0-100 pont.Módszer: 1.ért.sz.ford.arányos, 2.1. ért. szempont pontkiosztásos módszer; a 2.2.-2.4 egy.arányos a legkedvezőbb szint figyelembevételével.

21.A II.2.7. pont alatt Ajánlatkérő naptári napot ért.A IV.2.6. pont alatt AK a 30 napot érti.

22. FAKSZ: Bokor Gergő (00220)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/11/2020