Tjenesteydelser - 570075-2019

02/12/2019    S232    Tjenesteydelser - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-København: Informationssystemer

2019/S 232-570075

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rigsadvokaten
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Frederiksholms Kanal 16
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1220
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Hansen
E-mail: lha097@ankl.dk
Telefon: +45 30329485

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.anklagemyndigheden.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Online bibliotek med bøger fra Djøf Forlag

II.1.2)Hoved-CPV-kode
48810000 Informationssystemer
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Brugerne skal have adgang til et stort og bredt udvalg af juridiske e-bøger fra DJØF Forlag i en samlet onlineportal, herunder den kommenterede straffelov og retsplejelov fra DJØF Forlag. Løsningen skal kunne tilgås fra alle devices igennem en internetadresse, således at hver e-bog ikke skal downloades på hver enhed.

Det skal være muligt at søge på tværs af bøgernes indhold, og det skal være muligt at kunne lave noter og understregninger. Løsningen skal fungere som et online bibliotek, hvor der skal være uhindret adgang for alle brugere til alle e-bøgerne. Onlineløsningen skal vokse løbende i takt med juridiske udgivelser fra DJØF Forlag og skal udkomme samtidig med den fysiske bog.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 052 730.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Brugerne skal have adgang til et stort og bredt udvalg af juridiske e-bøger fra DJØF Forlag i en samlet onlineportal, herunder den kommenterede straffelov og retsplejelov fra DJØF Forlag. Løsningen skal kunne tilgås fra alle devices igennem en internetadresse, således at hver e-bog ikke skal downloades på hver enhed.

Det skal være muligt at søge på tværs af bøgernes indhold, og det skal være muligt at kunne lave noter og understregninger. Løsningen skal fungere som et online bibliotek, hvor der skal være uhindret adgang for alle brugere til alle e-bøgerne. Onlineløsningen skal vokse løbende i takt med juridiske udgivelser fra DJØF Forlag og skal udkomme samtidig med den fysiske bog. Løsningen skal bruges til vores pt. ca. 800 brugere, som i fremtiden kan vokse.

Efter undtagelsesbestemmelsen i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 3, kan man anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, dvs. undlade at iværksætte et udbud, hvis varerne eller tjenesteydelserne kun kan leveres af en bestemt økonomisk aktør på grund af beskyttelse af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder. I dette tilfælde er DJØF Forlag de eneste, der har rettighederne til e-bøger fra DJØF Forlag.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Forklaring:

Efter undtagelsesbestemmelsen i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 3, kan man anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, dvs. undlade at iværksætte et udbud, hvis varerne eller tjenesteydelserne kun kan leveres af en bestemt økonomisk aktør på grund af beskyttelse af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder. DJØF Forlag, er Rigsadvokaten bekendt, de eneste, der kan levere et juridisk online bibliotek i en portalløsning med et stort og bredt udvalg af forlagets egne bøger, herunder centrale værker, og hvor det er muligt at søge på tværs i bøgernes indhold.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
26/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Jurist- og økonomforbundets forlag A/S
CVR-nummer: 19526585
Postadresse: Gothersgade 133
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1015
Land: Danmark
E-mail: forlag@djoef.dk
Telefon: +45 39135500
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 052 730.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/11/2019