Euroopan unionin julkaisutoimisto päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palvelut - 570127-2019

02/12/2019    S232    Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Kuusamo: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut

2019/S 232-570127

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kuusamon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0186418-5
Postiosoite: Keskuskuja 6, PL 9
Postitoimipaikka: Kuusamo
NUTS-koodi: FI1D9
Postinumero: 93601
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankintapalvelut@kuusamo.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.kuusamo.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/kuusamo?id=264036&tpk=43bf595d-2d25-4e6f-9a27-7bb46a7cad51
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/kuusamo?id=264036&tpk=43bf595d-2d25-4e6f-9a27-7bb46a7cad51
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ikäihmisten palveluasumisen hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalojen (Kuusamon vuokrataloyhtiö) toimeksiannosta Kuusamon kaupungin rakennuttama Kotiranta on 60-paikkainen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö. Yksikkö on aloittanut toimintansa helmikuussa 2015. Kotirannassa toimii kaksi (2) erillistä palveluyksikköä, Siika ja Muikku. Alakerran Siika-yksikössä palvelut tuottaa Kuusamon kaupunki. Yläkerran Muikku-yksikön palvelutoiminnasta vastaa yksityinen palveluntuottaja, joka haetaan kilpailutuksella.

Kohde on rakennettu ARA:n tuella. ARA-tukipäätöksen (Avustuspäätös 30.4.2019, 329922/321712) ehtona on, että kunnan on voitava vaihtaa palvelutalossa toimivaa palveluntuottajaa esimerkiksi kilpailutuksen seurauksena. Asukkaiden tulee saada jatkaa kohteen vuokralaisena palveluntuottajan vaihtumisesta huolimatta. Muikussa vanhusten tehostetun palveluasumisen asukaspaikkoja on 30 (2 x 15). Asukkaat yksikköön tulevat palveluohjauksen kautta joko kotoa tai vuorohoitoyksiköstä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D9
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kotirannan hoivakoti,

Käyntiosoite:

Raistakantie 1

93600 Kuusamo

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:ssä tarkoitettu ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen, joka on asumista asumisyksikössä henkilökohtaisessa huoneessa. Asukkaan asumisen jatkuvuus pyritään varmistamaan eikä hänen pääsääntöisesti tarvitse muuttaa pois asumisyksiköstä. Asukkaat tarvitsevat tehostettua ja jatkuvaa hoitoa. Heidän selviytymisensä edellyttää ympärivuorokautista valvontaa sekä apua ja tukea liikkumisessa, itsensä ja terveytensä hoidossa. Asiakkaalla voi olla muistisairaus ja/tai muita pitkäaikaissairauksia tai mielenterveysongelmia. Asiakkaiden hoidon toteutus lähtee heidän tarpeistaan perustuen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Hoito on aktiivista ja kokonaisvaltaista sekä toimintakykyä ylläpitävää. Hoitotyö on asiakasta kuntouttavaa tai vähintään toimintakykyä ylläpitävää. Tämä kilpailutus ja tarjouspyyntö (nro 264036) korvaa aikaisemmin julkaistun tarjouspyynnön ja keskeytetyn kilpailutuksen (nro 259959).

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 02/03/2020
päättymispäivä: 31/12/2022
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Sopimus on voimassa 31.12.2022 saakka. Mikäli sekä tilaaja että palveluntuottaja niin haluavat, sopimusta voidaan jatkaa ilman uutta kilpailuttamista vuosi kerrallaan enintään 31.12.2024 saakka. Päätös optiovuosien käyttämisestä tehdään vähintään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 03/01/2020
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29/11/2019