Palvelut - 570129-2019

02/12/2019    S232    Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Joensuu: Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut

2019/S 232-570129

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postitoimipaikka: Joensuu
NUTS-koodi: FI1D3
Postinumero: 80100
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: tyovoimakoulutus.pohjois-karjala@ely-keskus.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=264304&tpk=55eea6f7-1bca-486f-ad8b-a7ce21e4b0b2
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=264304&tpk=55eea6f7-1bca-486f-ad8b-a7ce21e4b0b2
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Yhteishankintakoulutukset kuljetusalalle (haku 2)

Viitenumero: POKELY/677/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
80400000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen kuljetusalan yritysten/ työnantajien ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen yhteisrahoituksella järjestettävät, työvoimakoulutuksina toteutettavat yhteishankintakoulutukset työnantajien rekrytointitarpeisiin (RekryKoulutus) ja henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen (TäsmäKoulutus) Pohjois-Karjalassa. Kyseessä on syksyllä 2019 avoimella kilpailutuksella perustettu dynaaminen toimittajarekisteri kuljetusalalle (liite 2 Palvelukuvaus), johon avataan nyt osallistumismahdollisuus uusille toimittajille.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80400000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D3
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen kuljetusalalan yritysten/työnantajien ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen yhteisrahoituksella järjestettävät yhteishankintakoulutukset työnantajien rekrytointitarpeisiin (RekryKoulutus) tai henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen (TäsmäKoulutus) Pohjois-Karjalassa. Kuvaus yhteishankintakoulutuksista on liitteessä 1. Kyseessä on syksyllä 2019 avoimella kilpailutuksella perustettu dynaaminen toimittajarekisteri kuljetusalalle (liite 2 Palvelukuvaus), johon hyväksyttiin neljä (4) toimittajaa. Tällä kilpailutuksella avataan nyt osallistumismahdollisuus vain uusille toimittajille. Toimittajarekisteriin hyväksytään kaikki tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset ja tarjouspyynnössä esiteyt muut kriteerit täyttävät tarjoajat. Toimittajarekisteri on voimassa v. 2019 (syksy)-2021. Lisäksi siihen sisällytetään mahdollisuus yhteen (1) kahden (2) vuoden optiokauteen.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 24
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankintamenettelyllä avataan nyt haku ja osallistumismahdollisuus uusille toimittajille. Mahdollinen valinta koskee siis vain uusia toimittajia (Y-tunnus) ja samalta toimittajalta hyväksytään korkeintaan yksi (1) tarjous. Jo rekisterissä olevien ei tarvitse hakea eikä heitä hyväksytä uudelleen, jos sopimuskautta on vielä jäljellä. Sopimuskauden aikana (2019-2021) haku avataan kaksi (2) kertaa vuodessa, jolloin uusia em. ehdot täyttäviä toimittajia voi päästä mukaan.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 13/01/2020
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Postiosoite: PL 69
Postitoimipaikka: Joensuu
Postinumero: 80100
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi

Internetosoite: http://www.ely-keskus.fi

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Kyseessä on hankintalain (1397/2016) 25 §:n mukainen kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta, joka kuuluu hankintalain liitteessä E määriteltyihin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden erityispalveluiden hankintaan (hankintalaki (1397/2016) 25 §, 1. mom. kohta 3). Pienhankinnoista ei voida hankintalain perusteella valittaa markkinaoikeuteen. Sen sijaan tarjoaja voi osoittaa hankintayksikölle hankintaoikaisun virheelliseksi kokemastaan päätöksestä. Hankintayksikkö liittää hankintapäätökseen oikaisuohjeen. Sopimuskauden aikana ilmenevät erimielisyydet ratkaistaan liitteenä olevan sopimusmallin ehtojen mukaisesti.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29/11/2019