Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 570471-2019

TITytułBelgia-Bruksela: Umowa ramowa o audyty i kontrole oraz opracowanie strategii audytów i kontroli w obszarze spraw wewnętrznych i sprawiedliwości
NDNumer publikacji ogłoszenia570471-2019
PDData publikacji03/12/2019
OJNumer wydania Dz.U. S233
TWMiejscowość nabywcyBRUKSELA
AUNazwa urzędowa nabywcyKomisja Europejska, Directorate General Migration and Home Affairs/Directorate E: Migration and Security Funds: Financial Resouces
OLJęzyk oryginałuEN
CYKraj nabywcyBE
AARodzaj nabywcy5 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
HAInstytucja/agencja UEKomisja Europejska
DSDokument wysłany26/11/2019
NCRodzaj zamówienia4 - Usługi
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja3 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)79212200 - Usługi audytu wewnętrznego
79212400 - Usługi audytu nadużyć finansowych
79212500 - Usługi kontroli rachunkowej
79419000 - Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
79212000 - Usługi audytu
RCMiejsce realizacji (NUTS)BE
IAAdres internetowy (URL)http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/tenders/index_en.htm#/c_
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE