Služby - 570473-2019

03/12/2019    S233

Belgie-Brusel: Soutěž o návrh na renovaci budovy Paul-Henri Spaak v Bruselu

2019/S 233-570473

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 210-512181)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: Rue Wiertz 60
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1047
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Direction des projets immobiliers
E-mail: INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://europarl.europa.eu

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Soutěž o návrh na renovaci budovy Paul-Henri Spaak v Bruselu

Spisové číslo: 06D40/2019/M052
II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Evropský parlament je jedním ze symbolických srdcí a jedním z ohnisek evropské demokracie, je pilířem současných dějin evropského kontinentu. Jemu náležící nemovité dědictví je důležité nejen pro tvůrce evropských zákonů, ale i pro evropské občany, protože zahrnuje důležité veřejné prostory, které umožňují podílet se na slavnostech a evropských vzpomínkových akcích odkazujících na společné demokratické dědictví a současně vést rozhovor a prožívat evropskou demokracii. Nemovité dědictví musí být chráněno a rozvíjeno jako důležitý symbol naší současné historie.

Evropský projekt zažil několik rozšíření a nyní čítá 28 členských států. Díky svým přímo voleným poslancům Evropský parlament zastupuje více než 500 000 000 evropských občanů. V průběhu tohoto historického procesu instituce rozšířila své budovy a přizpůsobila své prostory, aby tak odrážela vzrůstající roli Parlamentu, plnoprávného spolutvůrce právních předpisů, a poskytla evropským poslancům optimální pracovní podmínky. Rozšířené kompetence Parlamentu vyústily v posílení jeho vazeb s občany a důkladnější vysvětlení evropského projektu.

- Parlament patřící poslancům a Parlament patřící občanům: je otevřený občanům, vstupuje s nimi do vzájemného působení et umožňuje jim prožívat mimořádnou zkušenost.

Vzájemné působení s občany se vyvíjí: občan je nejprve procházejícím, pak se stane návštěvníkem, účastníkem a nakonec spolutvůrcem právních předpisů. Přijetí občanů v jejich rozmanitosti a s ohledem na jejich hodnoty je povzbuzuje ve spoluúčasti na evropském projektu.

- Evropský parlament chce jít ve svém globálním environmentálním přístupu příkladem: budoucí budova bude začleněna a připojena ke svému městskému, přirozenému a sociálnímu prostředí.

Stavba má být udržitelná, udržitelnost se měří v rámci provozuschopnosti, možnosti údržby, flexibility a přizpůsobivosti. Flexibilita by se měla promítat do prostoru, času a technologií: budova a její proces vývoje by měli zahrnovat nejlepší trvalé a udržitelné postupy, představující rovnováhu mezi jednoduchostí a promyšlenými technologiemi. (Především bio-klimatologie a cirkulární ekonomika).

Cílem projektu je dosáhnout pozitivního dopadu na životní prostředí.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/11/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 210-512181

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení projektů nebo přijetí žádostí o účast
Namísto:
Datum: 10/12/2019
Místní čas: 17:00
Má být:
Datum: 07/01/2020
Místní čas: 17:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Upozorňujeme tímto uchazeče, že byl vytvořen nový předběžný plán činností a to následovně:

— datum vypršení lhůty pro přijetí dotazů (fáze podávání přihlášek): 11.12.2019,

— datum vypršení lhůty pro zveřejnění odpovědí: 17.12.2019.

Upozorňujeme uchazeče na skutečnost, že některá ustanovení pravidel soutěže byla pozměněna.

Změny se týkají následujících článků pravidel:

— II.2.1),

— II.2.2),

— IV.2.2),

— III.2.3.3.A),

— III.4.1).

Podobně je pozměněna i příloha 3 pravidel soutěže.

Dokumenty v pozměněné podobě je možné stáhnout na následující internetové adrese: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm