We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 570669-2021

Submission deadline has been amended by:  33608-2022
09/11/2021    S217

Hungary-Budapest: Medical equipments

2021/S 217-570669

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Országos Kórházi Főigazgatóság
National registration number: 15845883243
Postal address: Diós árok 3
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1125
Country: Hungary
Contact person: Varga Tímea
E-mail: varga.timea@okfo.gov.hu
Telephone: +36 304445810
Fax: +36 13757253
Internet address(es):
Main address: https://okfo.gov.hu/
Address of the buyer profile: https://okfo.gov.hu/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001299942021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001299942021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ápolási és orvostechnikai eszközök beszerzése 2021

Reference number: EKR001299942021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Adásvételi szerződés Ápolási és orvostechnikai eszközök beszerzése 2021 tárgyban.

Mennyisége:

1. rész:

Ágytálmosó készülék: 519 db ágytálmosó készülék Adás-vételi keretszerződés

2. rész:

Középszintű ágyak: 1600 db elektromos betegágy, 40 db szülőágy Adás-vételi keretszerződés

3. rész:

Emeltszintű ágyak: 1500 db elektromos betegágy, 40 db szülőágy, 300 db traumatológiai betegágy, 300 db traumatológiai betegágy kerettel Adás-vételi keretszerződés

4. rész:

Sürgősségi eszközök: 100 db defibrillátor, 500 db EKG készülék, 1214 db állványos órás vérnyomásmérő, 700 db automata vérnyomásmérő, 2000 db pulzoximéter, 550 db vénaszkenner, 300 db motoros váladékszívó, 300 db sürgősségi táska felszereléssel, 204 db sürgősségi tolókocsi, 500 db hidraulikus állítású fekvő tolókocsi, 600 db hidraulikus betegkiültető fotel Adás-vételi keretszerződés

5. rész:

Speciális antidecubitus matrac: 611 db speciális antidecubitus matrac I-III, 680 db speciális antidecubitus matrac I-IV Adás-vételi keretszerződés

6. rész:

Medikai hardverplatform: 2 egység Medikai folyamattámogató hardverplatform Adás-vételi keretszerződés

Valamennyi rész vonatkozásában szállítási határidő: a megrendeléstől számított 90 nap.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad a szerződésben foglaltak szerint.

Valamennyi rész vonatkozásában:

1. Egyenértékűség

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

2. Szerviz, karbantartás

Az Eladónak a jótállási feladatok ellátására megfelelő szakértelemmel rendelkező szerviz hálózatot vagy szervizbázist kell fenntartania a jótállási kötelezettség teljes időtartama alatt.

A jótállási idő alatt Eladónak 24 órán belüli rendelkezésre állást és a javítás megkezdését kell biztosítania. Meghibásodás esetén Eladónak a javítást a meghibásodás tudomására jutásától számított 3 naptári napon belül el kell végeznie. Amennyiben ez nem lehetséges, Eladó csereeszközt köteles biztosítani.

3. Műszaki leírás:

Ajánlattevőnek minden megajánlott rész vonatkozásában az ajánlatában csatolnia kell a megajánlott termékekre vonatkozóan az adott részre vonatkozó műszaki leírásban található műszaki adatlapot gyártó és típus feltüntetésével, valamint a ’Teljesített paraméterek’ elnevezésű oszlopával kitöltve. A műszaki adatlapon a megjelölt sorokban ('kérjük megadni!' jelzés esetén) a konkrét paraméter feltüntetése is szükséges, nem elegendő az igen/nem válasz megadása. A műszaki adatlapot Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti, amelynél a megajánlott részekben a táblázat minden sorát szükséges kitölteni, azaz a táblázat egyetlen olyan sora sem maradhat kitöltetlenül, amelyre ajánlattevő ajánlatot tett. Ennek megsértése ajánlattevő részéről az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után! Ajánlatkérő e körben felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdésére.

Folytatás: a VI.4.3) pontban.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ágytálmosó készülék

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU Magyarország
Main site or place of performance:

Magyarország egész területe, az eseti megrendelésekben megjelölt magyarországi teljesítési cím

II.2.4)Description of the procurement:

Adásvételi szerződés Ápolási és orvostechnikai eszközök beszerzése 2021 tárgyban.

Mennyisége:

Ágytálmosó készülék: 519 db ágytálmosó készülék

Az ajánlatban csak új, azaz nem használt termék, ágytálmosó készülék ajánlható!

Összesen: 519 db eszköz.

Az alap(keret)mennyiségtől Ajánlatkérő jogosult legfeljebb +30 %-kal eltérni termékkörönként. (Lásd: opció)

Amennyiben a keretmennyiség a fent meghatározott időpont előtt kimerül- és Ajánlatkérő az opcionális mennyiség lehívásával nem kíván élni -, úgy a szerződés az utolsó megrendelés teljesítésével megszűnik.

A nyertes ajánlattevő a termékek szállítását követően, az üzembe helyezéssel egyidejűleg, köteles ismertetni (betanítani) azok használatát intézményenként max. 5 fő részére, 10-15 percben, a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.

Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.

Ajánlattevőnek minden megajánlott rész vonatkozásában az ajánlatában csatolnia kell az adott részben megajánlott termék tekintetében a termék(ek) gyártója által - külföldi gyártó esetén a magyarországi forgalmazó által - kiállított részletes, a termék(ek) műszaki paramétereit tartalmazó termékleírását, amely fényképpel ellátott . Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ezek hitelességét - nem megfelelőség gyanúja esetén - Ajánlatkérő felhívására gyártói hiteles nyilatkozattal igazolni kell.

Ajánlatkérő gyártó alatt az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott természetes vagy jogi személyt érti.

Ajánlatkérő termékleírás alatt a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot ért.

A termékleírásoknak olyan részletezettséggel kell tartalmaznia a megajánlott termék tulajdonságait, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen valamennyi, a szakmai specifikációban előírt tulajdonság megléte. A termékleírás, fényképpel ellátott, amely fénykép nem lehet illusztráció, azaz a megajánlott terméket kell ábrázolnia. Ajánlattevő ajánlata az adott részben a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelen, amennyiben a megajánlott termék(ek) a benyújtott termékleírás(ok) alapján nem felel meg a szakmai specifikációban előírt tulajdonságok valamelyikének vagy a megfelelés nem megállapítható kétséget kizáróan.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 1. Az ágytálmosó készülék telepített magassága kevesebb, mint 140 cm Igazolás módja: csatolt telepítési rajz (Igen/Nem) Előny a megléte / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 2. Az ágytálmosó készülék esetében a beépített kondenzáló, gőz visszahűtő funkció a kamratéren belül erre a célra kialakított, hidegvizes rendszerrel történik a csatornarendszer rendeltetésszerű használata mellett Igazolás módja: Gyártói nyilatkozat (Igen/Nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 3. Az ágytálmosó készülék esetében a berendezés működés közben az ISO 11204 szabvány alapján maximum 41 (+/- 10%) dB(A) mértékű zajterhelést jelent a felhasználók számára Igazolás módja: Gyártótól független, akkreditált cég vizsgálati eredményének csatolása (Igen/Nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 4. Az ágytálmosó készülék esetében a berendezés ajtaja kéz nélkül, lábkapcsolóval is működtethető (Igen/Nem) / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Az adott rész vonatkozásában 30% termékkörönként.

Az opció lehívására Ajánlatkérő a keretszerződés hatálya alatt, de legkésőbb a szerződés hatályát megelőző 90. napig jogosult a nyertes ajánlattevőként szerződő fél ajánlatában szereplő egységárakon

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.2.7) pontban feltüntetett időtartam vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés időtartama 18 hónap időtartamra szól, az eseti megrendelések esetében pedig a megrendeléstől számítottan 90 naptári napon belül kell teljesíteni a nyertes ajánlattevőnek.

A szerződés keret jellegű szerződés, amely során Ajánlatkérő a szerződés hatálybalépésével az adott részben opció nélkül feltüntetett mennyiség adásvételére vállal kötelezettséget, azonban az adott termékek eseti megrendelésekkel kerülnek megrendelésre különböző helyszínekre, különböző időpontban. Így az esetleges tárolásért tárolási díjat a nyertes ajánlattevő nem számíthat fel.

Értékelési szempontok ÁR kritériumához: Az ajánlati árat nettó HUF összegben, egész számban (tizedesjegy nélkül) kell megadni, és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához

II.2)Description
II.2.1)Title:

Középszintű ágyak

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU Magyarország
Main site or place of performance:

Magyarország egész területe, az eseti megrengésekben megjelölt magyarországi teljesítési cím

II.2.4)Description of the procurement:

Adásvételi szerződés Ápolási és orvostechnikai eszközök beszerzése 2021 tárgyban.

Mennyisége:1600 db elektromos betegágy, 40 db szülőágy

Összesen 1640 db eszköz.

Az ajánlatban csak új, azaz nem használt termék, ágy ajánlható!

Az alap(keret)mennyiségtől Ajánlatkérő jogosult legfeljebb +30 %-kal eltérni termékkörönként. (Lásd: opció)

Amennyiben a keretmennyiség a fent meghatározott időpont előtt kimerül- és Ajánlatkérő az opcionális mennyiség lehívásával nem kíván élni -, úgy a szerződés az utolsó megrendelés teljesítésével megszűnik.

A nyertes ajánlattevő a termékek szállítását követően, az üzembe helyezéssel egyidejűleg, köteles ismertetni (betanítani) azok használatát intézményenként max. 5 fő részére, 10-15 percben, a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.

Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.

Ajánlattevőnek minden megajánlott rész vonatkozásában az ajánlatában csatolnia kell az adott részben megajánlott termék tekintetében a termék(ek) gyártója által - külföldi gyártó esetén a magyarországi forgalmazó által - kiállított részletes, a termék(ek) műszaki paramétereit tartalmazó termékleírását, amely fényképpel ellátott . Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ezek hitelességét - nem megfelelőség gyanúja esetén - Ajánlatkérő felhívására gyártói hiteles nyilatkozattal igazolni kell.

Ajánlatkérő gyártó alatt az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott természetes vagy jogi személyt érti.

Ajánlatkérő termékleírás alatt a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot ért.

A termékleírásoknak olyan részletezettséggel kell tartalmaznia a megajánlott termék tulajdonságait, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen valamennyi, a szakmai specifikációban előírt tulajdonság megléte. A termékleírás, fényképpel ellátott, amely fénykép nem lehet illusztráció, azaz a megajánlott terméket kell ábrázolnia. Ajánlattevő ajánlata az adott részben a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelen, amennyiben a megajánlott termék(ek) a benyújtott termékleírás(ok) alapján nem felel meg a szakmai specifikációban előírt tulajdonságok valamelyikének vagy a megfelelés nem megállapítható kétséget kizáróan.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 1. Az elektromos betegágynál a háttámla emelésekor / leeresztésekor a felső lábrész automatikus emelkedése / ereszkedése késleltetve indul a háttámla mozgásának elindításához képest, a késleltetés ideje 4-6 mp (Igen/Nem) / Weighting: 4
Quality criterion - Name: 2. Az elektromos betegágynál az oldalrácsok leengedéséhez szükséges hely az ágy mellett max. 4 cm (Igen/Nem) / Weighting: 4
Quality criterion - Name: 3. Az elektromos betegágynál az ágy eltávolítható hátlapja a későbbiekben igény esetén a személyzet által is bármikor cserélhető olyan integrált röntgenkazetta tartóval szerelt hátlapra, mely lehetővé teszi a mellkasröntgen felvételek készítését (Igen/Nem) / Weighting: 4
Quality criterion - Name: 4. Az elektromos betegágynál: ágyhosszabbítás min. 4 pozícióban rögzíthető az alaphosszúságon felül vagy elektromos ágyhosszabbítás (Igen/Nem) / Weighting: 4
Quality criterion - Name: 5. Az elektromos betegágynál szükség esetén a kerekek cseréje lehetséges azok tengelyről való vízszintes irányú eltávolítása által (Igen/Nem) / Weighting: 4
Quality criterion - Name: 6. Az elektromos betegágynál az ágy fekvőfelületébe integrált, a különböző méretű matracok szélességéhez beállítható matrachatárolók (Igen/Nem) / Weighting: 4
Quality criterion - Name: 7. Az elektromos betegágynál oldalanként min. 4 db, az ágykereten található medikai sínrendszeren mozgatható vizeletzsák tartó (Igen/Nem) / Weighting: 4
Quality criterion - Name: 8. Szülőágy esetében: gázrugó csillapítású oldalrácsok mindkét oldalon, melyek egy kézzel működtethetők (Igen/Nem) / Weighting: 4
Quality criterion - Name: 9. Szülőágy esetében: elektromosan szabályozható matracba integrált légpárnák a háttámla és deréktámasz felfújásához / leeresztéséhez (Igen/Nem) / Weighting: 4
Quality criterion - Name: 10. Szülőágy esetében: egy mozdulattal kihajtható és behajtható integrált vajúdó kapaszkodók (Igen/Nem) Súlyszám: 4 / Weighting: 4
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Az adott rész vonatkozásában 30% termékkörönként.

Az opció lehívására Ajánlatkérő a keretszerződés hatálya alatt, de legkésőbb a szerződés hatályát megelőző 90. napig jogosult a nyertes ajánlattevőként szerződő fél ajánlatában szereplő egységárakon.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.2.7) pontban feltüntetett időtartam vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés időtartama 18 hónap időtartamra szól, az eseti megrendelések esetében pedig a megrendeléstől számítottan 90 naptári napon belül kell teljesíteni a nyertes ajánlattevőnek.

A szerződés keret jellegű szerződés, amely során Ajánlatkérő a szerződés hatálybalépésével az adott részben opció nélkül feltüntetett mennység adásvételére vállal kötelezettséget, azonban az adott termékek eseti megrendelésekkel kerülnek megrendelésre különböző helyszínekre, különböző időpontban. Így az esetleges tárolásért tárolási díjat a nyertes ajánlattevő nem számíthat fel.

Értékelési szempontok ÁR kritériumához: Az ajánlati árat nettó HUF összegben, egész számban (tizedesjegy nélkül) kell megadni, és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Emeltszintű ágyak

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU Magyarország
Main site or place of performance:

Magyarország egész területe, az eseti megrendelésekben megjelölt magyarországi teljesítési cím

II.2.4)Description of the procurement:

Adásvételi szerződés Ápolási és orvostechnikai eszközök beszerzése 2021 tárgyában

Mennyisége:

1500 db elektromos betegágy, 40 db szülőágy, 300 db traumatológiai betegágy, 300 db traumatológiai betegágy kerettel.

Összesen: 2140 db eszköz.

Az ajánlatban csak új, azaz nem használt termék, ágy ajánlható! Az alap(keret)mennyiségtől Ajánlatkérő jogosult legfeljebb +30 %-kal eltérni termékkörönként. (Lásd: opció)

Amennyiben a keretmennyiség a fent meghatározott időpont előtt kimerül- és Ajánlatkérő az opcionális mennyiség lehívásával nem kíván élni -, úgy a szerződés az utolsó megrendelés teljesítésével megszűnik.

A nyertes ajánlattevő a termékek szállítását követően, az üzembe helyezéssel egyidejűleg, köteles ismertetni (betanítani) azok használatát intézményenként max. 5 fő részére, 10-15 percben, a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.

Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.

Ajánlattevőnek minden megajánlott rész vonatkozásában az ajánlatában csatolnia kell az adott részben megajánlott termék tekintetében a termék(ek) gyártója által - külföldi gyártó esetén a magyarországi forgalmazó által - kiállított részletes, a termék(ek) műszaki paramétereit tartalmazó termékleírását, amely fényképpel ellátott . Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ezek hitelességét - nem megfelelőség gyanúja esetén - Ajánlatkérő felhívására gyártói hiteles nyilatkozattal igazolni kell.

Ajánlatkérő gyártó alatt az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott természetes vagy jogi személyt érti.

Ajánlatkérő termékleírás alatt a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot ért.

A termékleírásoknak olyan részletezettséggel kell tartalmaznia a megajánlott termék tulajdonságait, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen valamennyi, a szakmai specifikációban előírt tulajdonság megléte. A termékleírás, fényképpel ellátott, amely fénykép nem lehet illusztráció, azaz a megajánlott terméket kell ábrázolnia. Ajánlattevő ajánlata az adott részben a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelen, amennyiben a megajánlott termék(ek) a benyújtott termékleírás(ok) alapján nem felel meg a szakmai specifikációban előírt tulajdonságok valamelyikének vagy a megfelelés nem megállapítható kétséget kizáróan.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 1. Elektromos betegágynál a háttámla emelésekor a combrész is automatikusan emelkedik egy külön gomb használatával (Igen/Nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 2. Elektromos betegágynál vészhelyzeti trendelenburg beállítása egy gombbal a szakszemélyzeti kézivezérlőn, mely során a teljes fekvőfelület síkállapotba kerül és felveszi a trendelenburg pozíciót (Igen/Nem) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 3. Elektromos betegágynál ágyállítási funkciók automatikus központi leállítása a beállítást követően max. 4 percen belül (Igen/Nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 4. Elektromos betegágynál az ágy fekvőfelületének betétei és az oldalrácsai és az ágyvégek (fej- láb) illesztés, ragasztásmentesen egy anyagból, műanyagból készülnek az infekciókontroll érdekében (Igen/Nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 5. Elektromos betegágynál minimum 30 cm-rel meghosszabbítható fekvőfelület, min. 2 fokozatban (Igen/Nem) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 6. Elektromos betegágynál oldalrácsba épített folyadékkristályos dőlésszög kijelző, fekvőfelület minimum magasság elérésekor a fejrészi kijelzők megkülönböztető figyelmeztető fénnyel világítanak (Igen/Nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 7. Elektromos betegágynál mobilizációs gomb a fejrészi oldalrácsba építve, betegbiztonság érdekében (Igen/Nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 8. Szülőágynál csészés lábtartók: Egyidejűleg egy kézzel 3 dimenzióban állítható, tetszőleges pozícióban rögzíthető a rögzítőszerkezet elengedésével, gömbcsuklós szerkezet (Igen/Nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 9. Szülőágynál középső lábrész ülőlap alá történő pozícionálása esetén az ülőrész széle ívelt kialakítású a szakszemélyzet hozzáférhetőségének érdekében (Igen/Nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 10. Szülőágynál beépített ágyrács, mely saját tengelye körül, az ágy hátrészének oldalsíkjában egykézzel lehajtható (Igen/Nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 11. Traumatológiai betegágynál háttámla emelésekor a combrész is automatikusan emelkedik külön gomb használatával (Igen/Nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 12. Traumatológiai betegágynál vészhelyzeti trendelenburg beállítása egy gombbal a szakszemélyzeti kézivezérlőn, mely során a teljes fekvőfelület síkállapotba kerül és felveszi a trendelenburg pozíciót (Igen/Nem) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 13. Traumatológiai betegágynál ágyállítási funkciók automatikus központi leállítása a beállítást követően max. 4 percen belül (Igen/Nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 14. Traumatológiai betegágynál az ágy fekvőfelületének betétei és az oldalrácsai és az ágyvégek (fej- láb) illesztés, ragasztásmentesen egy anyagból, műanyagból készülnek az infekciókontroll érdekében (Igen/Nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 15. Traumatológiai betegágynál minimum 30 cm-rel meghosszabbítható fekvőfelület, min. 2 fokozatban (Igen/Nem) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 16. Traumatológiai betegágynál oldalrácsba épített folyadékkristál0yos dőlésszög kijelző (Igen/Nem) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 17. Traumatológiai betegágy kerettel esetében: háttámla emelésekor a combrész is automatikusan emelkedik külön gomb használatával (Igen/Nem) Súlyszám 10 / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 18. Traumatológiai betegágy kerettel esetében: vészhelyzeti trendelenburg beállítása egy gombbal a szakszemélyzeti kézivezérlőn, mely során a teljes fekvőfelület síkállapotba kerül és felveszi a trendelenburg pozíciót (Igen/Nem) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 19. Traumatológiai betegágy kerettel esetében: ágyállítási funkciók automatikus központi leállítása a beállítást követően max. 4 percen belül (Igen/Nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 20. Traumatológiai betegágy kerettel esetében: az ágy fekvőfelületének betétei és az oldalrácsai és az ágyvégek (fej- láb) illesztés, ragasztásmentesen egy anyagból, műanyagból készülnek az infekciókontroll érdekében (Igen/Nem) / Weighting: 10
Price - Weighting: 270
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Az adott rész vonatkozásában 30% termékkörönként.

Az opció lehívására Ajánlatkérő a keretszerződés hatálya alatt, de legkésőbb a szerződés hatályát megelőző 90. napig jogosult a nyertes ajánlattevőként szerződő fél ajánlatában szereplő egységárakon.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.2.5) Értékelési szempontok pont minőségi értékelési szempontok folytatása:

21. Traumatológiai betegágy kerettel esetében: minimum 30 cm-rel meghosszabbítható fekvőfelület, min. 2 fokozatban (Igen/Nem)

Súlyszám 5

22. Traumatológiai betegágy kerettel esetében: oldalrácsba épített folyadékkristályos dőlésszög kijelző (Igen/Nem)

Súlyszám 5

A II.2.7) pontban feltüntetett vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés időtartama 18 hónap időtartamra szól, az eseti megrendelések esetében pedig a megrendeléstől számítottan 90 naptári napon belül kell teljesíteni a nyertes ajánlattevőnek.

A szerződés keret jellegű szerződés, amely során Ajánlatkérő a szerződés hatálybalépésével az adott részben opció nélkül feltüntetett mennység adásvételére vállal kötelezettséget, azonban az adott termékek eseti megrendelésekkel kerülnek megrendelésre különböző helyszínekre, különböző időpontban. Így az esetleges tárolásért tárolási díjat a nyertes ajánlattevő nem számíthat fel.

Értékelési szempontok ÁR kritériumához: Az ajánlati árat nettó HUF összegben, egész számban (tizedesjegy nélkül) kell megadni, és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sürgősségi eszközök

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33123100 Tensiometer
33123210 Cardiac-monitoring devices
33158500 Infrared medical devices
33171200 Instruments for resuscitation
33172200 Resuscitation devices
33182100 Defibrillator
33192160 Stretchers
33195000 Patient-monitoring system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU Magyarország
Main site or place of performance:

Magyarország egész területe, az eseti megrengésekben megjelölt magyarországi teljesítési cím

II.2.4)Description of the procurement:

Adásvételi szerződés Ápolási és orvostechnikai eszközök beszerzése 2021 tárgyban.

Mennyisége:

100 db defibrillátor, 500 db EKG készülék, 1214 db állványos órás vérnyomásmérő, 700 db automata vérnyomásmérő, 2000 db pulzoximéter, 550 db vénaszkenner, 300 db motoros váladékszívó, 300 db sürgősségi táska felszereléssel, 204 db sürgősségi tolókocsi, 500 db hidraulikus állítású fekvő tolókocsi, 600 db hidraulikus betegkiültető fotel.

Az ajánlatban csak új, azaz nem használt termék, sürgősségi eszköz ajánlható!

Összesen: 6968 db eszköz.

Az alap(keret)mennyiségtől Ajánlatkérő jogosult legfeljebb +30 %-kal eltérni termékkörönként. (Lásd: opció)

Amennyiben a keretmennyiség a fent meghatározott időpont előtt kimerül- és Ajánlatkérő az opcionális mennyiség lehívásával nem kíván élni -, úgy a szerződés az utolsó megrendelés teljesítésével megszűnik.

A nyertes ajánlattevő a termékek szállítását követően, az üzembe helyezéssel egyidejűleg, köteles ismertetni (betanítani) azok használatát intézményenként max. 5 fő részére, 10-15 percben, a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.

Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.

Ajánlattevőnek minden megajánlott rész vonatkozásában az ajánlatában csatolnia kell az adott részben megajánlott termék tekintetében a termék(ek) gyártója által - külföldi gyártó esetén a magyarországi forgalmazó által - kiállított részletes, a termék(ek) műszaki paramétereit tartalmazó termékleírását, amely fényképpel ellátott . Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ezek hitelességét - nem megfelelőség gyanúja esetén - Ajánlatkérő felhívására gyártói hiteles nyilatkozattal igazolni kell.

Ajánlatkérő gyártó alatt az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott természetes vagy jogi személyt érti.

Ajánlatkérő termékleírás alatt a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot ért.

A termékleírásoknak olyan részletezettséggel kell tartalmaznia a megajánlott termék tulajdonságait, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen valamennyi, a szakmai specifikációban előírt tulajdonság megléte. A termékleírás, fényképpel ellátott, amely fénykép nem lehet illusztráció, azaz a megajánlott terméket kell ábrázolnia. Ajánlattevő ajánlata az adott részben a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelen, amennyiben a megajánlott termék(ek) a benyújtott termékleírás(ok) alapján nem felel meg a szakmai specifikációban előírt tulajdonságok valamelyikének vagy a megfelelés nem megállapítható kétséget kizáróan.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 1. Állványos órás vérnyomásmérő esetében jótállás a vérnyomásmérő óratestre min. 10 év (Igen/Nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 2. Automata vérnyomásmérő esetében klinikailag validált készülék (Igen/Nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 3. Automata vérnyomásmérő esetében magas vérnyomásérték esetén fényjelzés (Igen/Nem) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 4. Automata vérnyomásmérő esetében Szabálytalan szívritmus kijelzés (Igen/Nem) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 5. Defibrillátor esetében a képernyőn 6 vagy 12 EKG csatorna jelforma egyidejű kijelzése (Igen/Nem) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 6. Defibrillátor esetében a gyermek lapát a felnőtt lapátba integrált (pl cserélhető/levehető adapter), nincs szükség új lapát csatlakoztatására, a gyermek üzemmód automatikusan aktiválódik (Igen/Nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 7. Defibrillátor esetében újraélesztéshez defibrillátor elektródákon keresztüli impedancia méréssel vezérelt mellkas kompressziót segítő funkció a kompresszió nagyságának és frekvenciájának ellenőrzésére, segítésére, vagy külső különálló szenzoros újraélesztést segítő funkció (Igen/Nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 8. EKG készülék kocsival esetében: a készülék folyamatos, min. 5 perces memóriába tárol full disclosure felvételt és ebből a legjobb jelminőségű szakaszt egy gombnyomásra ki lehet választani majd nyomtatni (Igen/Nem) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 9. EKG készülék kocsival esetében: kielégíti az ACC, AHA, HRS, IHE, valamint az Európai Kardiológiai Szabványok által a gyermekgyógyászatban ajánlott adatgyűjtési frekvencia válasz tartományt (0,05-250 Hz) (Igen/Nem) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 10. EKG készülék kocsival esetében: a kiértékelő algoritmus figyelembe veszi a gyermekkor specifikus EKG kritériumokat (Igen/Nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 11. EKG készülék kocsival esetében: kiértékelő program számításba veszi a QTc, QTcB és QTcF eredményeket is. (Igen/Nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 12. Hidraulikus betegkiültető fotel esetében: Lehajtható, min. további 2 pozícióban fixálható fejtámla (Igen/Nem) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 13. Motoros váladékszívó esetében: Folyamatos működésre alkalmas (Igen/Nem) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 14. Sürgősségi táska felszereléssel: Akkumulátor készenléti időtartama: min. 2 év / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 15. Sürgősségi tolókocsi esetében: A lehajtott oldalrácsok a kocsi kerete alá betolhatók (Igen/Nem) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 16. Vénaszkenner esetében: színes LCD vagy OLED kijelző (Igen/Nem) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 17. Vénaszkenner esetében: MRI 1-2-3 zónában használható kivitel (Igen/Nem) / Weighting: 10
Price - Weighting: 180
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Az adott rész vonatkozásában 30% termékkörönként.

Az opció lehívására Ajánlatkérő a keretszerződés hatálya alatt, de legkésőbb a szerződés hatályát megelőző 90. napig jogosult a nyertes ajánlattevőként szerződő fél ajánlatában szereplő egységárakon.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.2.7) pontban feltüntetett időtartam vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés időtartama 18 hónap időtartamra szól, az eseti megrendelések esetében pedig a megrendeléstől számítottan 90 naptári napon belül kell teljesíteni a nyertes ajánlattevőnek.

A szerződés keret jellegű szerződés, amely során Ajánlatkérő a szerződés hatálybalépésével az adott részben opció nélkül feltüntetett mennység adásvételére vállal kötelezettséget, azonban az adott termékek eseti megrendelésekkel kerülnek megrendelésre különböző helyszínekre, különböző időpontban. Így az esetleges tárolásért tárolási díjat a nyertes ajánlattevő nem számíthat fel.

Értékelési szempontok ÁR kritériumához: Az ajánlati árat nettó HUF összegben, egész számban (tizedesjegy nélkül) kell megadni, és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Speciális antidecubitus matrac

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
39143112 Mattresses
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU Magyarország
Main site or place of performance:

Magyarország egész területe, az eseti megrendelésekben megjelölt magyarországi teljesítési cím

II.2.4)Description of the procurement:

Adásvételi szerződés Ápolási ás orvostechnikai eszközök beszerzése 2021 tárgyban.

Mennyisége:

611 db speciális antidecubitus matrac I-III., 680 db speciális antidecubitus matrac I-IV.

Az ajánlatban csak új, azaz nem használt termék, speciális antidecubitus matrac ajánlható!

Összesen: 1291 db eszköz

Az alap(keret)mennyiségtől Ajánlatkérő jogosult legfeljebb +30 %-kal eltérni termékkörönként. (Lásd: opció)

Amennyiben a keretmennyiség a fent meghatározott időpont előtt kimerül- és Ajánlatkérő az opcionális mennyiség lehívásával nem kíván élni -, úgy a szerződés az utolsó megrendelés teljesítésével megszűnik.

A nyertes ajánlattevő a termékek szállítását követően, az üzembe helyezéssel egyidejűleg, köteles ismertetni (betanítani) azok használatát intézményenként max. 5 fő részére, 10-15 percben, a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.

Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.

Ajánlattevőnek minden megajánlott rész vonatkozásában az ajánlatában csatolnia kell az adott részben megajánlott termék tekintetében a termék(ek) gyártója által - külföldi gyártó esetén a magyarországi forgalmazó által - kiállított részletes, a termék(ek) műszaki paramétereit tartalmazó termékleírását, amely fényképpel ellátott . Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ezek hitelességét - nem megfelelőség gyanúja esetén - Ajánlatkérő felhívására gyártói hiteles nyilatkozattal igazolni kell.

Ajánlatkérő gyártó alatt az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott természetes vagy jogi személyt érti.

Ajánlatkérő termékleírás alatt a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot ért.

A termékleírásoknak olyan részletezettséggel kell tartalmaznia a megajánlott termék tulajdonságait, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen valamennyi, a szakmai specifikációban előírt tulajdonság megléte. A termékleírás, fényképpel ellátott, amely fénykép nem lehet illusztráció, azaz a megajánlott terméket kell ábrázolnia. Ajánlattevő ajánlata az adott részben a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelen, amennyiben a megajánlott termék(ek) a benyújtott termékleírás(ok) alapján nem felel meg a szakmai specifikációban előírt tulajdonságok valamelyikének vagy a megfelelés nem megállapítható kétséget kizáróan.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Az adott rész vonatkozásában 30% termékkörönként.

Az opció lehívására Ajánlatkérő a keretszerződés hatálya alatt, de legkésőbb a szerződés hatályát megelőző 90. napig jogosult a nyertes ajánlattevőként szerződő fél ajánlatában szereplő egységárakon

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.2.7) pontban feltüntetett időtartam vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés időtartama 18 hónap időtartamra szól, az eseti megrendelések esetében pedig a megrendeléstől számítottan 90 naptári napon belül kell teljesíteni a nyertes ajánlattevőnek.

A szerződés keret jellegű szerződés, amely során Ajánlatkérő a szerződés hatálybalépésével az adott részben opció nélkül feltüntetett mennyiség adásvételére vállal kötelezettséget, azonban az adott termékek eseti megrendelésekkel kerülnek megrendelésre különböző helyszínekre, különböző időpontban. Így az esetleges tárolásért tárolási díjat a nyertes ajánlattevő nem számíthat fel.

Értékelési szempontok ÁR kritériumához: Az ajánlati árat nettó HUF összegben, egész számban (tizedesjegy nélkül) kell megadni, és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Medikai hardverplatform

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
48814100 Nursing information system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU Magyarország
Main site or place of performance:

Magyarország egész területe, az eseti megrendelésekben megjelölt magyarországi teljesítési cím

II.2.4)Description of the procurement:

Adásvételi szerződés Ápolási és orvostechnikai eszközök beszerzése 2021 tárgyban.

Mennyisége:

2 egység Medikai folyamattámogató hardverplatform (amely az alábbiakból áll: 50 db medikai tablet, 30 db IT medikai kocsi széles, 20 db IT medikai kocsi keskeny, 50 db vitális paramétermérő állomás, 2 db központi rendszer, 2 db authentikációs rendszer)

Az ajánlatban csak új, azaz nem használt termék, Medikai folyamattámogató hardverplatform egység ajánlható!

Összesen: 2 egység

Az alap(keret)mennyiségtől Ajánlatkérő jogosult legfeljebb +30 %-kal eltérni termékkörönként. (Lásd: opció)

Amennyiben a keretmennyiség a fent meghatározott időpont előtt kimerül- és Ajánlatkérő az opcionális mennyiség lehívásával nem kíván élni -, úgy a szerződés az utolsó megrendelés teljesítésével megszűnik.

A nyertes ajánlattevő a termékek szállítását követően, az üzembe helyezéssel egyidejűleg, köteles ismertetni (betanítani) azok használatát intézményenként max. 5 fő részére, 10-15 percben, a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.

Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.

Ajánlattevőnek minden megajánlott rész vonatkozásában az ajánlatában csatolnia kell az adott részben megajánlott termék tekintetében a termék(ek) gyártója által - külföldi gyártó esetén a magyarországi forgalmazó által - kiállított részletes, a termék(ek) műszaki paramétereit tartalmazó termékleírását, amely fényképpel ellátott . Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ezek hitelességét - nem megfelelőség gyanúja esetén - Ajánlatkérő felhívására gyártói hiteles nyilatkozattal igazolni kell.

Ajánlatkérő gyártó alatt az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott természetes vagy jogi személyt érti.

Ajánlatkérő termékleírás alatt a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot ért.

A termékleírásoknak olyan részletezettséggel kell tartalmaznia a megajánlott termék tulajdonságait, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen valamennyi, a szakmai specifikációban előírt tulajdonság megléte. A termékleírás, fényképpel ellátott, amely fénykép nem lehet illusztráció, azaz a megajánlott terméket kell ábrázolnia. Ajánlattevő ajánlata az adott részben a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelen, amennyiben a megajánlott termék(ek) a benyújtott termékleírás(ok) alapján nem felel meg a szakmai specifikációban előírt tulajdonságok valamelyikének vagy a megfelelés nem megállapítható kétséget kizáróan.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 1. Medikai tablet esetében: antimikrobiális előlap kialakítás (Igen/Nem) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 2. Medikai tablet esetében: „Kensington zár” csatlakozási pont (Igen/Nem) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 3. IT medikai kocsi (széles) esetében: két elkülöníthető fiókcsoport, jogosultsági szintnek megfelelő elektromos zárási és nyitási lehetőséggel (Igen/Nem) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 4. IT medikai kocsi (keskeny) esetében: két elkülöníthető fiókcsoport, jogosultsági szintnek megfelelő elektromos zárási és nyitási lehetőséggel (Igen/Nem) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 5. Vitális paramétermérő állomás esetében: személyre szabható, manuálisan bevihető és kiegészítő paraméterek (pl. testsúly, AVPU skála, fájdalomindex, kiegészítő oxigén, stb.) száma, előny a több (db) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 6. Authentikációs interfész esetében: érintésmentes biometrikus betegazonosítással bővíthető modul (Igen/Nem) / Weighting: 5
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Az adott rész vonatkozásában 30% termékkörönként.

Az opció lehívására Ajánlatkérő a keretszerződés hatálya alatt, de legkésőbb a szerződés hatályát megelőző 90. napig jogosult a nyertes ajánlattevőként szerződő fél ajánlatában szereplő egységárakon.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.2.7) pontban feltüntetett időtartam vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés időtartama 18 hónap időtartamra szól, az eseti megrendelések esetében pedig a megrendeléstől számítottan 90 naptári napon belül kell teljesíteni a nyertes ajánlattevőnek.

A szerződés keret jellegű szerződés, amely során Ajánlatkérő a szerződés hatálybalépésével az adott részben opció nélkül feltüntetett mennység adásvételére vállal kötelezettséget, azonban az adott termékek eseti megrendelésekkel kerülnek megrendelésre különböző helyszínekre, különböző időpontban. Így az esetleges tárolásért tárolási díjat a nyertes ajánlattevő nem számíthat fel.

Értékelési szempontok ÁR kritériumához: Az ajánlati árat nettó HUF összegben, egész számban (tizedesjegy nélkül) kell megadni, és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Valamennyi rész vonatkozásában

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bek szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) b) szerint ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában, ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr 1. § (1) bek alapján az ajánlattevőknek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-nek hatálya alá.

A Kbt. 67. § (4) bek alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (EKR rendszerben űrlapon) Folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról az EKR rendszerben űrlapon nyilatkozatot kell benyújtani (nemleges nyilatkozat benyújtása is kötelező).

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz, köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, nyilatkozata, amely a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. .(EKR rendszerben űrlapon). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. (EKR rendszerben űrlapon) Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ban (kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.

A 321/2015. (X. 30.) Kr1. § (2) bek alapján az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Kr 1. § (7) bek alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 8- 11. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett.

Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése alapján részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Valamennyi rész vonatkozásában:

A 321/2015 (X.30.) Korm. rend. („Kr”) 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban előírt alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a „Kr.” 2.§ (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet „Kr.” 5. § (1) bekezdésében és a 6-7. §-aiban foglaltakra.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P1) Az ajánlattevőnek (illetve a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőknek, illetve a Kbt.65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására) a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján be kell csatolnia valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó pénzintézeti nyilatkozatot az alábbi tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

- pénzforgalmi számla (számlák) száma, - a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i),

- a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás (Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is, amelyek esetében bármely, a megszűnést követő keltezésű nyilatkozatot elfogad Ajánlatkérő. Ajánlatkérő továbbá előírja, hogy ajánlattevő csatolja be ajánlatába cégszerű nyilatkozatát a vizsgált időszak alatt megszűnt számlákkal kapcsolatban azon esetben is, ha ajánlattevőnek a vizsgált időszakban nem volt megszűnt számlája.

A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A VI.3) pont folytatása:

11. Ajánlattevőnek (és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más félnek), az alábbi dokumentumokat kell az ajánlathoz csatolni:

Ajánlattevőnek az EKR rendszerben a következő űrlapokat kell kitöltenie:

Gazdasági szereplő adatai

Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólap a Kbt. 68 § (4) szerinti adatokkal

NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nyilatkozat.

NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek.

NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.

NYILATKOZAT üzleti titokról

Nyilatkozat fordításról

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum

További benyújtandó dokumentumok:

Közös ajánlattétel esetén, közös ajánlattevők megnevezését kérjük a felolvasólapon, és egymás közötti jogviszonyát tanúsító együttműködési megállapodást (szerződést).

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti, szerződésben vagy előszerződésben, vagy más formába foglalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot (adott esetben).

Képviselet igazolása:

- az ajánlatot aláíró(k) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját, azzal a kiegészítéssel, hogy

- külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);

- egyéni vállalkozó, vagy természetes személy ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet (személy) kapcsán Ajánlatkérő elfogadja a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírás-mintát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

További részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Valamennyi rész vonatkozásában:

P1) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel bármely számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 (tizenkettő) hónapban: 15 napot meghaladó sorba állítás fordult-e elő.

A III.2.2) pont folytatása:

Jótállás:

Eladó(k) a leszállított termékek sikeres átadás-átvételét követően teljes körű jótállást vállal(nak) a műszaki leírásban feltüntetett időtartamra. A jótállás időtartam alatt az Eladó(k) köteles(ek) a hibás teljesítéséből adódó hibaelhárítást elvégezni, szervizszolgáltatásával Vevő rendelkezésére állni, továbbá a gyártó által előírt karbantartást elvégezni. A gyártó által előírt karbantartás alatt Vevő azt a megelőző szerviztevékenységet érti, mely a készülék üzemszerű, üzembiztos működését biztosítja és tartalmazza a kiszállás díját, a munkadíjat és a felhasznált anyagok költségét. A jótállási idő alatt, az Eladónak garantálnia kell ingyenesen a rendszerhez járó update-ket, amennyiben történik frissítés.

Teljesítési biztosíték: az alapmennyiség szerződés szerinti - általános forgalmi adó nélküli számított - ellenszolgáltatása 5%-át elérő értékű teljesítési biztosítékot köt ki

Hibás teljesítési biztosíték: az alapmennyiség szerződés szerinti - általános forgalmi adó nélküli számított - ellenszolgáltatása 5 (öt) %-ával egyezik meg.

Szerviz:

Az Eladónak a jótállási feladatok ellátására megfelelő szakértelemmel rendelkező szerviz hálózatot vagy szervizbázist kell fenntartania a jótállási kötelezettség teljes időtartama alatt.

A jótállási idő alatt Eladónak 24 órán belüli rendelkezésre állást és a javítás megkezdését kell biztosítania. Meghibásodás esetén Eladónak a javítást a meghibásodás tudomására jutásától számított 3 naptári napon belül el kell végeznie. Amennyiben ez nem lehetséges, Eladó csereeszközt köteles biztosítani.

Folytatás: VI.4.3. pontban

További részletes előírásokat lsd szerződéstervezetben.

A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka

Eladó(k) a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre biztosítékot nyújt(anak). A biztosíték mértéke a szerződés szerinti alapmennyiségre jutó teljes nettó vételár 5 (öt) %-ának megfelelő összeg. Eladó(k) a teljesítési biztosítékot jelen szerződés hatálybelépésétől számított 5. naptól, a szerződés szerinti hatályának lejártáig köteles nyújtani..

A biztosítékot Eladó(k) választása szerint az alábbi biztosítéknyújtási formában nyújtja(ák) a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint:

a) a pénzösszegnek óvadékként a Vevő 10032000-00362241-00000000 fizetési számlájára történő befizetéssel (átutalással), átutalásával, vagy

b) pénzügyi intézmény által vállalt garancia vagy készfizető kezességbiztosításával, vagy

c) biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy

d) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítéka

Eladó(k) a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre biztosítékot nyújt(anak). A biztosíték mértéke a szerződés szerinti teljes nettó vételár 5 (öt) %-ának megfelelő összeg. A Kbt. 134. § (3) bekezdése szerinti biztosítékot a szerződés hatályának lejártakor, a teljesítési biztosíték megszűnésével egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani a jótállási kötelezettség lejártáig.

Eladó(k) köteles(ek) a szerződést megerősítő mellékkötelezettségként kikötött jólteljesítési biztosítékot a Vevő részére bocsátani a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában választása szerint:

a) a pénzösszegnek óvadékként a Vevő jelen szerződés 8.12.2. pontjában megjelölt fizetési számlájára történő befizetéssel (átutalással), átutalásával, vagy

b) pénzügyi intézmény által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,

c) biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy

d) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

A Kbt. 134. § (2)-(3) bekezdés szerint előírt biztosíték rendelkezésre álló összege a Vevő követelésének kielégítésével csökken, nem írható elő a követelés kielégítése esetére az Eladó számára a biztosíték meghatározott mértékű folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettség.

A szerződéskötést követően nem érvényesíthet(nek) Vevővel szemben többlet vételárat, többlet díjat - olyan többletbeszerzések, többletmunkák után, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek -, arra hivatkozva, hogy az ár, szerződésben történt meghatározása során azok felmerülésével nem kalkulált. Nyertes ajánlattevő(k) a termékekhez kapcsolódó, jótállás keretében ellátott gyártó által előírt karbantartások keretében nem jogosult(ak) kiszállási díjat, anyagköltséget, munkadíjat, stb. felszámítani kötelezettségei teljesítése esetén.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Valamennyi rész vonatkozásában:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bek. a) pontja, és 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) és (11a) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.

Igazolási mód:

M1) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. i) szerint nyilatkoznia szükséges, hogy a megajánlott termék rendelkezik elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.

M2) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 (hat) évben befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett legjelentősebb referenciájának (szállítás, adás-vétel) ismertetését külön nyilatkozatban/igazolásban.

A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. §. szerint:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését, szerződés tárgyát, és mennyiségét (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal) továbbá, nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alkalmazásában az Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Ha megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis AK ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során. Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (Kbt. 65. § (7) bek szerint)

A releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel. (Kbt. 65. § (9) bek.) Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna.

A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

A 2., 3. és 5. rész vonatkozásában:

M3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján az ajánlattevő (közös ajánlattevő) köteles csatolni az adott részben megajánlott termék mintapéldányát.

A mintapéldányok (termékminták) csomagolásán kérjük feltüntetni ajánlattevő (közös ajánlattevő) nevét és a közbeszerzési eljárás EKR azonosítószámát.

A megajánlott eszközök mintapéldányait eredeti csomagolásban kéri Ajánlatkérő benyújtani, vagy - amennyiben a nagyobb kiszerelés miatt ez nem megoldható - kérjük az eredeti csomagolásról készült színes fotó benyújtását.

A mintapéldány tartalmazzon az eszközre vonatkozó kódszámot, amely alapján a mintapéldány kipróbálása során a mintapéldány beazonosítása az ajánlattevő beazonosítása nélkül megtörténhet.

A mintapéldányok vizsgálatának (kipróbálásának) menetét részletesen az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

A benyújtott mintapéldány(ok) műszaki jellemzői(k)ben nem térhet(nek) el az ajánlatban bemutatott, nyertesség esetén átadásra kerülő eszköz(ök)től.

Folytatás Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): pontban.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ajánlatkérő ezúton is felhívja ajánlattevő (közös ajánlattevő) figyelmét, hogy a mintapéldány(ok)at nem az EKR-en keresztül, hanem Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani személyes (ajánlattevő képviselője általi vagy postai vagy futárszolgálattal történő) kézbesítés útján!

A mintapéldányok Ajánlatkérő általi kezelésére az átadás időpontjától a Ptk. 6:583. § megbízás nélküli ügyvitel szabályai az irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Valamennyi rész vonatkozásában:

M1) Alkalmatlan az adott rész tekintetében az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a megajánlott (szállítani kívánt) termék(ek) nem rendelkezik gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és - ha az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III. 17.) EÜM rendelet és 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján szükséges - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal(okkal) vagy azzal egyenértékű, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely bizonyítja, hogy a megajánlott áru megfelel a 93/42/EEC vagy a 2017/745 MDR irányelvben foglaltaknak.

A 6. rész vonatkozásában nem szükséges CE megfelelőség értékelési tanúsítvány vagy azzal egyenértékű, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvány.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat évben befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:

# az 1. rész esetében legalább 250 db ágytálmosó készülék,

# a 2. rész esetében legalább 800 db elektromos betegágy,

# a 3. rész esetében legalább 800 db elektromos és/vagy traumatológiai betegágy,

# a 4. rész esetében, az adott részben beszerezni kívánt bármely sürgősségi eszközből összesen legalább 1 500 db, bármilyen elosztásban,

# az 5. rész esetében legalább 900 db speciális antidecubitus matrac,

# a 6. rész esetében legalább 5 db medikai tablet és/vagy vitális paramétert mérő állomás,

adásvételére, szállítására és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával.

Több részre történő ajánlattétel esetén az alkalmassági minimumkövetelménynek részeként külön-külön kell megfelelni. Az előírt referencia követelmények legfeljebb 6 szerződésből teljesíthetőek az 1., 2., 3. és 5. rész esetében, legfeljebb 10 szerződésből teljesíthető a 4. rész esetében, legfeljebb 3 szerződésből teljesíthető a 6. rész esetében.

A 2., 3. és 5. rész vonatkozásában:

M3) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az adott részben megajánlott termék mintapéldánya a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szakmai-műszaki minimumfeltéteknek nem felel meg.

Ajánlatkérő által a mintapéldányokra vonatkozó elvárt műszaki feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Valamennyi rész esetében

Teljesítés igazolása, számlázás:

A Vevő a Termékek átadását és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítését az Eladónak írásban igazolja teljesítésigazolás kiállításával, az eseti megrendelés teljesítését követő 8 napon belül.

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján azon eseti megrendelések esetén, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a nettó 200 000 000,- Ft-ot, az adott eseti megrendelés - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenértéke 30%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.

A nyertes ajánlattevő eseti megrendelésenként egy (1) db számla kiállítására jogosult. Az eseti megrendelésben foglalt vételár kifizetésére csak a megrendelt mennyiségű Termék átadására és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor az alábbiak szerint:

- nyertes ajánlattevő a számlák kiállítására az eseti megrendelés alapján a teljesítési határidőig leszállított - illetve üzembe helyezett és betanított - teljes árumennyiség eseti megrendelésben foglalt vételárára vonatkozóan az érintett árumennyiségre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult. Az esetlegesen igénybevett előleg összege az azon megrendeléshez kapcsolódó számlában kerül elszámolásra.

A számlázás pénzneme: HUF.

Az esetlegesen igénybe vett előleg összege az adott megrendeléshez kapcsolódó számlában kerül elszámolásra.

A kifizetés teljesítése a Vevő által elfogadott teljesítést követően az Eladó(k) által szabályszerűen kiállított számla alapján, a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalás útján történik. A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (4), (5), (6) bekezdései szerint kell eljárni, továbbá a finanszírozás formájától függően a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet illetve a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. A számlák kibocsátása, illetve a szerződés szerinti esetleges adatszolgáltatások során nyertes ajánlattevő köteles megfelelni a finanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális hazai, adott esetben európai uniós jogszabályoknak, előírásoknak.

Az előlegszámla a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül kerül kifizetésre.

Abban az esetben, ha a szerződés finanszírozása vonatkozásában (akár részben, akár egészben) a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet és/vagy a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet lenne irányadó, úgy szerződés teljesítése során vonatkozó jogszabályok kerülnek alkalmazásra.

Szerződés mellékkötelezettség:

Késedelmi kötbér:

Ha Eladó(k) olyan okból, melyért felelős(ek), megszegi(k) a Szerződést, és így a teljesítési határidőhöz képest késedelmesen teljesít (enek), a Vevőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik(nak). Az Eladó(k) által fizetendő kötbér mértéke minden késedelmes naptári nap után a késedelmes teljesítéssel érintett, szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 1%-a/késedelmes nap. A késedelemi kötbér maximális mértéke 30 %. Vevő jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani amennyiben a késedelmi kötbér eléri a meghatározott maximum értéket.

Vevő jogosult a kötbér összegét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerinti törvényi határidőben az esedékes számla összegéből visszatartani.

Hibás teljesítési kötbér:

Mértéke: 25%. A kötbér alapja a minőségi hibával érintett termékekre eső nettó ellenérték.

Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben jelen szerződés teljesítése - olyan okból, amelyért Eladó(k) felelős(ek) - meghiúsul, úgy Eladó(k) teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbért köteles(ek) fizetni Vevőnek. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér alapja a teljes nettó vételár, mértéke 30%. A Ptk. 6:187. § (1) bekezdése szerint a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.

Folytatása a III.1.2) pontban.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/12/2021
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/12/2021
Local time: 15:00
Place:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. (Kbt. 68. § (1b) bek.) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. )

Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártát követően, - amennyiben jogszabály azt előírja - jogszabályban meghatározott időtartam elteltével kell megkezdeni. (Kbt. 68. § (1) bek.) Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bek.)

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. (Kbt. 68. § (1c) bek.)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárásként indította, tekintettel arra, hogy Vevő támogatásra irányuló igényt fog benyújtani. A szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon Vevő hivatalosan értesíti Eladó(ka)t arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezete rendelkezésre áll (felfüggesztő feltétel). Amennyiben a szerződés megkötése idején a feltétel már bekövetkezett, a jelen pont szerinti értesítésre a szerződés megkötésével egyidejűleg kerül sor. (Kbt. 53. § (6) bek. szerint) Amennyiben a szerződés megkötését követő 6 hónapon belül a támogatási szerződés aláírása nem történik meg (a fedezet nem áll rendelkezésre), úgy bármelyik Fél jogosult a másik Fél egyidejű értesítése mellett, érdekmúlás okán, indoklás nélkül a szerződéstől elállni. Ezen elállás esetén a Felek követelést egymással szemben semmilyen jogcímen nem érvényesíthetnek. A szerződés finanszírozása történhet hazai forrásból és/vagy Európai Uniós forrásból. A finanszírozási formának megfelelően irányadóak a számlázási és fizetési szabályok.

2. Az 1-4., és 6. rész vonatkozásában a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján legjobb ár-érték arány kerül alkalmazásra. A ponthatárok és a módszerek ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot az 1-4, és 6. részek vonatkozásában: Ponthatárok: 0-10

Ár szempont:

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) az 1-4, és a 6. részajánlatok árra vonatkozó részszempontja esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) módszerét alkalmazza. Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania az ajánlati árat alátámasztó ártáblázatát aláírt pdf. formában, és szerkeszthető excel formában is ("ártábla_apolas_eszkoz" elnevezésű excel).

Minőségi értékelési szempontok:

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) az 1-4 (a 4. rész esetében a 14. részszempont kivételével), és a 6. részajánlatok minőségi szempontjainak értékelésekor (a 6. rész esetében az 5. részszempont kivételével) az 1. sz B melléklet Az abszolút értékelés módszere: a pontozás módszerét alkalmazza. Amennyiben ajánlattevő által megajánlott eszköz teljesíti az értékelési szempontban megadott paramétert (IGEN választ ad ajánlattevő), akkor maximális pontot kap. Amennyiben ajánlattevő által megajánlott eszköz nem teljesíti az értékelési szempontban megadott paramétert (NEM választ ad ajánlattevő), akkor 0 pontot kap.

A 4. rész 14. részszempontja és a 6. rész 5. részszempontja esetében a Ajánlatkérő a Miniszterelnökség „A Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójának Arányosítás módszerét alkalmazza.

A 4. rész 14. részszempontja esetében előny a több, 5 év vagy annál nagyobb érték a maximális pontot kapja. A minimális 2 év alatti megajánlás érvénytelenséget eredményez, 2 év megajánlás 0 pontot kap. Csak egész év ajánlható meg!

A 6. rész 5. részszempontja esetében előny a több, 35 db vagy annál nagyobb érték a maximális pontot kapja. 0 megajánlás: 0 pont.

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

Az 5. rész vonatkozásában az eljárás nyertese, aki a legalacsonyabb egyösszegű nettó forint ajánlati árat ajánlotta, a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) alapján Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.

3. Az eljárásban való részvételt ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek összege:

1. rész vonatkozásában 5 800 000,- Ft

2. rész vonatkozásában 10 600 000,- Ft

3. rész vonatkozásában 20 000 000,- Ft

4. rész vonatkozásában 18 000 000,- Ft

5. rész vonatkozásában 3 000 000,- Ft

6. rész vonatkozásában 1 500 000,- Ft

4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.

5. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amely nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó (Kbt. 66. § (6) bek).

6. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum) követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek).

7. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

8. Ajánlatkérő a részek vonatkozásában nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglalt korlátozást nem alkalmazza a hiánypótlás során.

10. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott hónapban megjelölt időtartam 30 napként értelmezendő.

11. Amennyiben ajánlattevő nyújtott be olyan dokumentumot, mely nem magyar nyelven került benyújtásra, és csatolta a fordítást is, nyilatkoznia szükséges az EKR rendszerben arról, hogy a benyújtott fordítás(ok) a benyújtott idegen nyelvű dokumentum(ok) fordítását tartalmazzá(k), annak tartalmáért felelősséget vállal.

12.A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

13. FAKSZ: dr. Simonfalvi Péter (FAKSZ - lajstromszám: 00875)

14. Ajánlatkérő az eljárás 1., 2., 3. 5. és 6. része vonatkozásában a Kbt. 74.§ (2) bekezdése alapján kizárhatja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani, ill. azt az Ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

15. A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján az orvostechnikai eszköz megfelelőségét az MDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az MDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni.

Folytatása a III.1.2) pontban.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A kbt. 148. §-a szerint.

II.1.4) Rövid meghatározás pont folytatása:

4. Termékleírás:

Ajánlattevőnek minden megajánlott rész vonatkozásában az ajánlatában csatolnia kell az adott részben megajánlott termék tekintetében a termék(ek) gyártója által - külföldi gyártó esetén a magyarországi forgalmazó által - kiállított részletes, a termék(ek) műszaki paramétereit tartalmazó termékleírását, amely fényképpel ellátott. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ezek hitelességét - nem megfelelőség gyanúja esetén - Ajánlatkérő felhívására gyártói hiteles nyilatkozattal igazolni kell.

Ajánlatkérő gyártó alatt az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott természetes vagy jogi személyt érti.

Ajánlatkérő termékleírás alatt a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot ért.

A termékleírásoknak olyan részletezettséggel kell tartalmaznia a megajánlott termék tulajdonságait, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen valamennyi, a szakmai specifikációban előírt tulajdonság megléte. A termékleírás, fényképpel ellátott, amely fénykép nem lehet illusztráció, azaz a megajánlott terméket kell ábrázolnia. Ajánlattevő ajánlata az adott részben a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelen, amennyiben a megajánlott termék(ek) a benyújtott termékleírás(ok) alapján nem felel meg a szakmai specifikációban előírt tulajdonságok valamelyikének vagy a megfelelés nem megállapítható kétséget kizáróan.

Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szükséges csatolnia a felhasználói útmutató eredeti és magyar nyelvű változatát, műszaki-szakmai ajánlatként való bemutatását minden termék esetén.

5. A szerződés teljesítésével kapcsolatos előírások

A szerződő felek a szerződésszerű teljesítés ellenőrzésére jegyzőkönyvet vesznek fel. A termékek átadás - átvétele során felmerülő hibákat, hiányosságokat a Felek a jegyzőkönyvben rögzítik. Az átadott termékek hibásnak minősülnek, ha nem rendelkeznek az előírt meghatározott műszaki paraméterekkel vagy nem alkalmasak rendeltetésszerű használatra.

6. Átadás-átvételi eljárás során biztosítandó:

- Érvényes forgalomba hozatali engedély (gyártói megfelelőségi nyilatkozat, és ahol releváns, CE megfelelőség értékelési tanúsítvány)

- Üzembe helyezési, ill. próbaüzemi jegyzőkönyv

- Kezelőszemélyzet betanítását igazoló jegyzőkönyv

- Felhasználói kézikönyvek, használati utasítások, magyar nyelven, nyomtatott formában, és/vagy elektronikus formában (CDROM).

- Jótállási dokumentáció, eszközismertetők,

- Tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv.

A teljesítés fő helyszínei:

Ajka, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Békéscsaba, Berettyóújfalu, Bonyhád, Budapest, Cegléd, Celldömölk, Csorna, Debrecen, Deszk, Dombóvár, Dunaújváros, Edelény, Eger, Esztergom, Farkasgyepű, Fehérgyarmat, Gyöngyös, Győr, Gyula, Harkány, Hatvan, Hévíz, Hódmezővásárhely, Jászberény, Kalocsa, Kaposvár, Kapuvár, Karcag, Kazincbarcika, Kecskemét, Keszthely, Kisbér, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kistarcsa, Kisvárda, Komárom, Makó, Mátészalka, Mátraháza, Mezőtúr, Miskolc, Mohács, Mosonmagyaróvár, Nagyatád, Nagykálló, Nagykanizsa, Nagykőrös Nyíregyháza, Orosháza, Oroszlány, Ózd, Pápa, Parádfürdő, Pásztó, Pécs, Salgótarján, Sárvár, Sátoraljaújhely, Siófok, Siklós, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentes, Szigetvár, Szolnok, Szombathely, Tapolca, Tata, Tatabánya, Törökbálint, Vác, Vásárosnamény, Veszprém, Visegrád, Zalaegerszeg, Zirc

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/11/2021