Bauleistung - 570728-2019

03/12/2019    S233    Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Kielce: Bauarbeiten

2019/S 233-570728

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 220-538809)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Kielce
Nationale Identifikationsnummer: 291009343
Postanschrift: Rynek 1
Ort: Kielce
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 25-303
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jacek Bulak, Zbigniew Giemza
E-Mail: zamowienia.bzp@um.kielce.pl
Telefon: +48 413676445/+48 413676601

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.um.kielce.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Adaptacja budynków Zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”

Referenznummer der Bekanntmachung: A-II.271.27.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na adaptacji budynków Zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach, obejmujących w szczególności przebudowę istniejących budynków Zespołu powięziennego, oraz opracowanie projektu wykonawczego wykonania wzmocnienia gruntu pod istniejącymi ścianami murowanymi oraz wykonania pali, w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy a następnie wykonanie stosownego wzmocnienia ścian (palowanie fundamentów). Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 (umowa nr RPSW.04.04.00-26-0026/15-00 z dnia 29.6.2018 r.). Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 220-538809

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 18/12/2019
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 07/01/2020
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 18/12/2019
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 07/01/2020
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: