A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 570748-2022

18/10/2022    S201

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 201-570748

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: 15722720251
Postai cím: Mogyoródi Út 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pénzes Anikó
E-mail: aniko.penzes@katved.gov.hu
Telefon: +36 208200571
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.katasztrofavedelem.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: katasztrófavédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tűzszimulációs ház kivitelezése II.

Hivatkozási szám: EKR001114092022
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tűzszimulációs ház kivitelezése a 2081 Piliscsaba, Fő út 1602/4 hrsz. ingatlanon.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45214000 Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2081 Piliscsaba, Fő út 1602/4 hrsz. ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 db tűzszimulációs ház építése. Bruttó alapterület: 110,65 m2. Az építmény hasznos alapterülete: fszt.: 81,86 m2, em.: 63,88 m2, tetőtér: 14,82 m2.

Funkció leírása: Az épület egy kétszintes ház mása, amelyben megtalálható minden olyan helyiség, ami tűzoltás és katasztrófaelhárítás szempontjából legtöbbször előfordulhat, mint potenciális beavatkozási feladat. A földszinten garázs, illetve a gázmérő helyiségek, valamint az emeleti szintre vezető lépcsőház tüzeit és annak oltását lehet szimulálni.

A felső emeleti szinten egy tipikus lakás lesz kialakítva, konyhával, konyhai berendezésekkel és szobákkal. Ezen a szinten lehet szimulálni a „Flash Over” jelenséget is.

Az épületen belüli szobákban, helyiségekben kell telepíteni a tűzhelyszíneket. Minden kiképző helyiség legalább két menekülési útvonallal lesz ellátva. Az emeleti szint több helyiségéhez erkély csatlakozni. Az épülethez külső lépcső kerül kialakításra az erkély környezetében, mely külső megközelítést biztosít az emeleti szinthez és a tetőhöz.

Minden kiképző helyiségben kiépítésre kerül tűzivíz elvezető rendszer. Az épület tartalmazza az összes alapvető, lakásra jellemző elektronikát, világítást, a betáplálásokat és világítási védelmet.

A tűzszimulációs ház környezetében kiépül 3 db gyakorló tűzcsap, illetve az épület környezetében a megfelelő méretű (min. 12,0 m széles), szilárd burkolattal ellátott tűzoltási felvonulási terület.

A szimulációhoz szükséges vezérlés, gépészet, technológia kiépítése NEM AJÁNLATTEVŐ FELADATA.

Főbb munkanemek:

- építészeti, statikai munkák (zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, szivárgóépítés, síkalapozás, helyszíni beton és vasbeton munkák, fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése, ácsmunka, vakolás és rabicolás, aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése, bádogozás, fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, felületképzés, szigetelés)

- elektromos munkák (erősáram)

- épületgépészeti munkák

- külső munkák (földmunka, útépítés, szegélyépítés, védőcső kiépítése, gáztartály telepítése)

- külső közmű (terület előkészítés, vízvezeték építése, csapadékvíz csatorna építése)

Az épület alapozása a talajmechanikai szakvéleménynek megfelelő helyszíni, földpartok közé öntött vasbeton sávalapozás. Összes betonmennyiség: 102,65 m3.

Az épület felmenő szerkezetei statikailag méretezett 30 cm vastag vasbeton falak, melyekbe műanyagszál adagolás kerül. Összes betonmennyiség: 164,71 m3.

Az épület tetőszerkezetei statikailag méretezett 20 és 30 cm vastag vasbeton lemezek, melybe műanyagszál adagolás kerül. Összes betonmennyiség: 67,07 m3.

Tetőfedés: Fémlemezfedés:

Teljes felületű aljzatra 0,7 mm vastag bevonatolt alumínium lemezből készített, építészterv szerinti korc tengelytávolságú, géppel előprofilozott lemezsávokból készített kettős állókorcos fémlemezfedés, hófogók, felépítmények mögött 1.5 m hosszon tömített korcokkal, szélszívásra méretezett álló- és mozgófércekkel rögzítve. 152,08 m2

Talajon fekvő padló hőszigetelése EPS 150 termékosztályba tartozó lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés. Talajon fekvő padló talajnedvesség elleni szigetelése legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással ragasztva. Üzemi- használati víz elleni bevonatszigetelés 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés, 2 rétegben fölhordva, a második rétegben lúgálló üvegszövet ágyazásával. Padló: Ipari beton padló + aljzatbeton egyben, 2 mm kéregerősítéssel, csiszolva. Min. C25/30, acél szálerősítés 25 kg/m3. Kéregerősítés 2-3 mm kvarchomok. 192,77 m2. Felületvédelem 2 réteg alapozó gyantával. A padló burkolatnak nagy hőterhelést és hirtelen gyors hőingadozást kell kibírnia, valamint a nagy mennyiségű oltóvíz hatásának. Oltóvíz elvezetése összefolyón keresztül.

A teljesítés helye szerinti ingatlanon az AK által kötött vállalkozási szerződés eredményeként jelenleg egy tűzoltólaktanya kivitelezése zajlik, így a nyertes AT-nek az organizációt és a szerződést e körülményre tekintettel kell megszerveznie és teljesítenie. AK továbbá olyan tűzszimulációs eszközöket vásárolt, illetve rendelt meg, amelyek beépítésére és beüzemelésére a közbeszerzés tárgya szerinti Létesítményben kerül sor, így a nyertes AT köteles a tűzszimulációs eszközök beszállítójával, beüzemelőjével fokozottan együttműködni.

Az ellátandó feladatok részletes ismertetését a Műszaki Dokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazza.

Ha a szerződés teljesítéséhez egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység - jogszabály, hatósági előírás vagy a nyertes AT sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan - szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Ajánlattevő (AT) feladata. AT-nek az ajánlati árat a fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó - a költségvetésben kifejezetten nem szereplő - előkészítési, kiegészítő, mérnöki, dokumentálási és egyéb szükséges feladatok ellenértékét is figyelembe kell vennie.

AK a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

A szerződéses feladatra a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti tartalommal bíró kiviteli tervdokumentáció került elkészítésre, amely a közbeszerzési Műszaki Dokumentáció részét képezi. Ha AT a saját munkaszervezése kapcsán szükségesnek találja, további szakági/részletterv(ek) elkészítése a nyertes AT feladata.

A nyertes AT feladata továbbá a kivitelezés megkezdését megelőzően és annak folyamán szükség szerint minden olyan mérnöki, dokumentálási és egyéb feladat ellátása (közmű egyeztetések, tervek benyújtása szolgáltató felé, kiegészítőterv,- speciális terv elkészítése, stb.), amely a közbeszerzési dokumentumokban megfogalmazott szerződéses feladat teljes körű megvalósításához - kivitelezéséhez - szükséges.

Karakterkorlátozás miatt folytatás: VI.4.3. pontban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2)1. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban, min. 0 max 36 hó] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2)2. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban, min. 0 max 36 hó] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2)3. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban, min. 0 max 36 hó] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.6.0.-15-2016-00019

II.2.14)További információk

- Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 75.§(2)e) pontját alkalmazza.

- A Kbt. 27.§(3) és a 257/2018(XII.18.) Kr. 21.§(10) alapján a FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Magyar Balázs 00356

- A minőségi értékelési részszempontok esetében a legkedvezőbb megajánlás 36 hónap, így AK erre és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

- AK a 424/2017(XII.19) Kr. szerint jár el.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 184-516823
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Tűzszimulációs ház kivitelezése II.

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlati felhívás 2022.09.23. napján jelent meg asz Európai Unió Hivatalos lapjában (TED) 2022/S 184-516823 számon, és ugyanezen a napon a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-20086/2022 számon. Az ajánlattételi határidő 2022.10.20. napjának 12:00 órájában lett meghatározva. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő (2022.10.20. napjának 12:00 órája) lejárta előtt a Kbt. 53. § (1) bekezdés alapján a tárgyi közbeszerzéstől visszalép, az ajánlati felhívást visszavonja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

A felhívás II.2.5. pontjához: A minőségi értékelési részszempontokhoz kapcsolódóan AK tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a legkedvezőbb megajánlás 100 pontot kap, a többi pont meghatározása egyenes arányosítás alapján történik. Ha a 266/2013 Korm. rendelet által előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felül további, egész hónapokban meghatározható szakmai tapasztalatot az ajánlattevő nem mutat be, akkor 0 (nulla) pontot kap. A maximálisan elfogadott többlet tapasztalat 36 hónap, ami 100 pontot jelent, ugyanakkor az e feletti megajánlás is 100 pontot jelent. Ajánlatkérő a 36 hónapnál magasabb megajánlások esetén a képlet alkalmazása során minden esetben a maximálisan megajánlható 36 hónaphoz viszonyít, mint legjobb megajánláshoz, még akkor is, ha az ajánlattevő esetleg a 36 hónapnál magasabb megajánlást tesz.

Ajánlatkérő a minőségi értékelési részszempontok szerinti megajánlások alátámasztására az alábbi dokumentumok benyújtását írja elő: nyilatkozat az adott értékelési részszempontra jelölt szakember(ek)ről és a ”többlet” szakmai tapasztalat(ok)ról, az adott szakember(ek) saját kezűleg aláírt önéletrajza, amelyből az értékelési részszempont szerinti feltételek egyértelműen megállapíthatók, szükség szerint az érintett szakember(ek) végzettségét igazoló dokumentum(ok). Több szakembernek ugyanarra az alkalmassági feltételre vonatkozó bemutatása esetén Ajánlatkérő a vonatkozó iratmintában első helyen megjelölt szakember tapasztalatát fogja figyelembe venni. (Ez esetben az iratmintát valamennyi szakember tekintetében be kell nyújtani és egyértelműen utalni kell arra, hogy melyik szakember az ”első” helyen megjelölt.) Az értékelés alá vont szakembert az ajánlatban az ajánlattételkor meg kell nevezni, melynek elmaradása esetén az ajánlat érvénytelen.

AK felhívja a figyelmet, hogy az alkalmassági felt. teljesítéséhez nem szükséges a jogosultság megléte.

A II.2.4. pont folytatása: HOMLOKZATBURKOLAT: Látszóbeton felület: Statikailag méretezett vasbeton falak külső síkja látszóbeton minőségben kivitelezendő. A zsaluba matricázat ragasztva. Korcolt fémlemez burkolat: kettős állókorcos fémlemez fedés, 5 cm magas trapézlemez alátéttel. Lábazati burkolat: 1,5 mm vastag acéllemez. NYÍLÁSZÁRÓK: Tokszerkezet utólag szerelhető saroktok, ajtólap egyedi lakatos szerkezet. Ajtók száma 17 db. Az épületben vízfogyasztás nem történik, így komfort igényt kiszolgáló vízellátó és szennyvíz elvezető rendszer nem létesül. Az oltásból eredő szennyezett víz elvezetését és esővíz elvezetése gravitációsan történik, valamint technológiai igényként egy száraz tűzivíz hálózat létesül (10 fm). A helyiségekben elhelyezett padlóösszefolyókat tűzálló kivitelben kell elhelyezni, a kilépő csatorna vezetéket tűzvédelmi szigeteléssel, burkolással kell ellátni. Összesen: 46 fm. Az épület részére biztosítandó normál áramszolgáltatói betáplálás: 47,0kW (3x100A). A fenti energiaigény kiszolgálása az épület mellett lévő OKF tűzoltólaktanyából biztosítható. Az erősáramú villamos hálózat feszültsége: 3N~230/400V 50Hz, 3fázisú, nullázott rendszerű. A hálózatszerelésnél általánosan falon kívüli védőcsőbe húzott rézerű kiskábelek kerülnek alkalmazásra. Az épületet az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) alapján nem szükséges ellátni külső villámvédelmi berendezéssel az elvégzett kockázatelemzés alapján. Az épület körül tervezett útépítés kapcsán 200 m2 térkő burkolat kerül kiépítésre „B” terhelésre.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/10/2022