Varer - 570816-2019

03/12/2019    S233    Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Vejle: Musikinstrumenter, sportsvarer, spil, legetøj, kunsthåndværks- og kunstnerartikler, tilbehør

2019/S 233-570816

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: KomUdbud
By: Vejle
NUTS-kode: DK
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Brandt Sørensen
E-mail: mebsr@vejle.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f21cc7a8-d2f2-4296-9183-7260fd69e42d/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sportsudstyr og sikkerhedseftersyn af gymnastiksale og haller

II.1.2)Hoved-CPV-kode
37000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af Sportsudstyr og sikkerhedseftersyn af gymnastiksale og haller.

Dette er en bekendtgørelse i forhold til, at udbudsmaterialet er kommet i høring.

Det anbefales, at indsende høringssvar via Ethics.

Høringsperioden er fra den 29.11.19 til den 15.12.19.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
37400000
37500000
45453000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af sportsudstyr og lovpligtigt sikkerhedseftersyn af gymnastiksale og haller.

Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

- Delaftale 1: Sportsudstyr,

- Delaftale 2: Sikkerhedseftersyn af gymnastiksale og haller.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
16/12/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Dette er en bekendtgørelse om at udbudsmaterialet er i høring. Materialet kan tilgås via Ethics.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/11/2019