Lieferungen - 570876-2019

Submission deadline has been amended by:  613647-2019
03/12/2019    S233    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Kraftfahrzeuge

2019/S 233-570876

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_93867113
Postanschrift: Pozsonyi út 56.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1133
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Kovácsné dr. Antal Éva
E-Mail: antaleva@mnv.hu
Telefon: +36 12374400
Fax: +36 12374295

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mnv.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001352362019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001352362019/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: vagyonkezelés

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Adásvételi szerződés új gépjárművek beszerzése MNV

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001352362019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34100000 Kraftfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi szerződés keretében új gépjárművek beszerzése az MNV Zrt. részére

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34110000 Personenkraftwagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

MAGYARORSZÁG, 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás szerint megadott besorolásnak (állami normatíva) megfelelő új személygépjárművek beszerzése.

Ajánlatkérő csak új állapotú, MAGYARORSZÁG-on forgalomba helyezett gépkocsikra fogad el ajánlatot. Jelen közbeszerzési eljárásban az a gépkocsi minősül új állapotúnak, amely hiba és sérülésmentes, jelen közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkötött szerződés alapján ajánlattevő újonnan (első alkalommal) és MAGYARORSZÁG-on helyezte (helyeztette) forgalomba, a kocsi sem MAGYARORSZÁG-on, sem pedig külföldön nem volt bemutató autó, és próbajárműként nem használták, valamint nem korábbi gyártású, mint 2019.

1. tétel: Az állami normatíva 7. kategória, 7. felszereltségi csomag szerinti személygépjármű öt ajtós (nem kombi) karosszériájú modell 4db (mind benzines)

2. tétel: Az állami normatíva 7. kategória, 7. felszereltségi csomag szerinti személygépjármű öt ajtós (kombi) karosszériájú modell 6db (mind benzines)

3. tétel: Az állami normatíva 8. kategória, 8. felszereltségi csomag szerinti személygépjármű öt ajtós (kombi) benzines 1 db

4. tétel: Az állami normatíva 8. kategória, 8. felszereltségi csomag szerinti személygépjármű öt ajtós (kombi) (mind dízel) 4 db

5. tétel: Az állami normatíva 8. kategória, 8. felszereltségi csomag szerinti személygépjármű öt ajtós (nem kombi) benzines 1 db

A részletes leírását, beleértve a normatíván felül elvárt felszereltségeket és követelményeket is, a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1.Teljes flotta energiafelhasználása [üzemanyag fogyasztás vegyes használat mellett] (l/100 km) / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: 2. Teljes flotta szén-dioxid kibocsátása [vegyes használat mellett] (g/km) / Gewichtung: 1
Qualitätskriterium - Name: 3. Teljes flotta nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátása (mg/km) / Gewichtung: 1
Qualitätskriterium - Name: 4. Teljes flotta nem-metán szénhidrogének (NMHC) kibocsátása (mg/km) / Gewichtung: 1
Qualitätskriterium - Name: 5. Teljes flotta részecske kibocsátása (PM) (mg/km) / Gewichtung: 1
Qualitätskriterium - Name: 6. Előteljesítés mértéke (munkanap) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.5) ponthoz: Az értékelés során az adható pontszám: 0–100. Ajánlatkérő az 1-5. értékelési szempontok, valamint az ár esetében fordított arányosítás módszerét alkalmazza, míg az előteljesítés mértéke esetében egyenes arányosítást. Az előteljesítés mértéke esetében a Kbt.77.§ (1) bek. szerinti érték 40 munkanap. Az ár kritérium alatt a teljes flottára vonatkozó Ajánlati ár (nettó HUF) értendő.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely – a jelen felhívásban meghatározott – kizáró ok az eljárás során következik be.

Kizáró okok igazolási módja:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. második része szerint megindított közbeszerzési eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt.188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt.188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-14.§ és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, hanem az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, azaz csak „alfa” pont kitöltését.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás TED adatbázisba történő feladásától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) teljesített legjelentősebb az alkalmasság igazolásához szükséges szállításainak ismertetését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21.§ (1a) bek. a) pont szerint az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdése szerint kell igazolni.

A referencia igazolás(ok)ból, illetve a referencia nyilatkozat(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie az előírt alkalmassági feltétel teljesülésének. A referenciaigazolás(ok)nak, illetve a referencia nyilatkozat(ok)nak tartalmaznia kell legalább:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését,

— a (rész)teljesítés kezdő és befejező napját nap, hónap, év pontossággal,

— a szállítás tárgyát, valamint mennyiségét az alkalmasság megítéléséhez szükséges pontossággal,

— részteljesítés bemutatása esetén a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését

— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimum követelményt igazoló fél közös ajánlattevőként teljesített szerződés alapján a közös ajánlattevők egyikeként vagy alvállalkozóként vett részt, úgy a referencia igazolás(ok)ból, illetve referencia nyilatkozat(ok)ból a szállítás tárgyának a referenciát bemutató gazdasági szereplő által teljesített mennyiségének is ki kell derülnie, ugyanis az ajánlatkérő csak és kizárólag a szállításnak az alkalmasságot igazolni kívánó személyre/szervezetre eső mennyiségét veszi figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során.

A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdés szerinti igazolási módra.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9); (11) bekezdései; Kbt.67.§ (3) bekezdés is irányadók.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M1) Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás TED adatbázisba történő feladásától visszafelé számított megelőző összesen három évben (36 hónapban) rendelkezik az alábbi, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával/referenciákkal: legalább összesen 10 db új személygépjármű szállítására (adásvételére) vonatkozó referencia/referenciák

Újnak minősül az a személygépjármű, amely forgalomba helyezve sem MAGYARORSZÁG-on, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.

Az alkalmassági feltétel több szerződésből származó referencia bemutatásával is teljesíthető.

Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás TED adatbázisba történő feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21/A.§ alapján elfogadja, ha a referencia követelményben foglalt szállítás a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlatkérő elő- és részteljesítést elfogad.

Az ajánlattevőként szerződő fél (rész)teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt (rész)teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek.-ben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint történik. Az ajánlatkérő (rész)teljesítésenként biztosítja számla kibocsátásának lehetőségét. Részteljesítés az egyes gépjárművek vonatkozásában lehetséges.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi és meghiúsulási kötbér. Részletek a szerződésben.

A megajánlott gépjárművekre 4 év vagy 200 000 km (amelyik előbb teljesül) – a hajtáslánc elemeire is vonatkozó – teljes körű, valamint 12 év, a karosszéria átrozsdásodására vonatkozó jótállást kell vállalni. A jótállás nem köthető a jogszabályban előírt feltételeknél szigorúbb követelményekhez.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/01/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/01/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

EKR

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-át, valamint az EKR rendelet 15. § (2)-(3) bekezdését alkalmazza.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció. Az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel során az EKR-ben előzetesen rögzítette.

2. Az ajánlathoz csatolandóak az ajánlatban aláíró személyek aláírási jogosultságát igazoló dokumentumok az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.

3. Az eljárás során irányadók a Kbt. és a végrehajtási rendeletek vonatkozó utasításai, különös tekintettel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletre.

4. Az ajánlatnak – elsősorban, de nem kizárólagosan – tartalmaznia kell a Kbt.66.§ (2), (5), (6) [nemleges esetben is nyilatkozni kell], 67.§ (4), és – adott esetben – a Kbt.65.§(7) bek. szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat.

5. Az ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket valamennyi alkalmassági követelmény esetében szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők hatósági hivatalos és kamarai jegyzékében szereplő minősítési szempontokhoz képest.

6. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő (közös ajánlattétel valamennyi tagja) az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

7. Az időpontok MAGYARORSZÁG-i helyi idő szerintiek.

8. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

9. A IV.2.6) pontban megadott ajánlati kötöttség 30 napnak értelmezendő.

10. FAKSZ: Kollmann Örs László; 00273;

11. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

12. A gépjárművek átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történik.

13. A forintban megadott áraknak (nettó HUF) tartalmazniuk kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót (kivéve az áfát), vámot és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettség ellenértékét azzal, hogy ajánlatkérő az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5.§ (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján teljes személyes illetékmentességben részesül, azaz az Ajánlati árnak csak a rendszámtáblára vonatkozó illetéket kell magában foglalnia, továbbá a kötelező biztosítás díját az ajánlatban megajánlott árnak nem kell tartalmaznia.

14. A gépjárművekhez biztosítani kell a jogszabályban előírt alkatrész-ellátási kötelezettséget.

15. A gépjárműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott – a szállítás tervezett időpontjában hatályos – követelményeknek.

16. Valamennyi megajánlott gépjármű rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság és/vagy jogutódja által kiadott érvényes általános forgalombahelyezési engedéllyel (a továbbiakban típusbizonyítvánnyal). Valamennyi gépjármű esetében az ilyen típusbizonyítvány előlapját, valamint határozatát és indoklását az ajánlathoz csatolni kell. Csatolni kell továbbá a típusbizonyítvány azon oldalainak másolatát, amelyek az értékelés alapjául szolgáló adatokat tartalmazzák (üzemanyag fogyasztás vegyes használat mellett, vegyes használat melletti CO2 kibocsátás, NOx, NMHC, részecske kibocsátás). A típusbizonyítvány másolatában egyértelműen jelölni kell, hogy mely adatsor mely megajánlott gépjárműhöz tartozik.

17. A gépjárművek rendelkezzenek magyar nyelvű kezelési utasítással.

18. A személygépkocsik esetében a gépkocsik forgalomba helyezésétől számított egy évig 24 órás MAGYARORSZÁG-i mobil szervizszolgáltatást (assistance szolgáltatást) kell biztosítani.

19. A részajánlattétel kizárásának indoka: Az ajánlatkérő a beszerzés során érvényesíteni kívánja azt az árelőnyt, mely az egy szerződés keretében történő nagyobb mennyiségű értékesítés esetén várható.

20. Az ajánlatkérő a Kbt.81.§ (4)-(5) bek. rendelkezéseit a bírálat során alkalmazni kívánja.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019