Lieferungen - 571158-2019

03/12/2019    S233

România-Dej: Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering

2019/S 233-571158

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Apărării Naționale – Unitatea Militară 01020
Număr naţional de înregistrare: 4349187
Adresă: Str. Tudor Vladimirescu nr. 1, județ Cluj
Localitate: Dej
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 405200
Țară: România
Persoană de contact: Secția Achiziții
E-mail: achizitii.01020@forter.ro
Telefon: +40 264212689
Fax: +40 264212577
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mapn.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție de obiecte de inventar de resortul hrănirii

Număr de referinţă: 4349187_2019_PAAPD1089243
II.1.2)Cod CPV principal
39220000 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare de obiecte de inventar de resortul hranirii.

Orice operator economic interesat in a depune oferta poate adresa, autoritatii contractante, solicitari de clarificari pana in a 15-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Cantitatile minime/maxime ale AC, respectiv cantitatile minime/maxime ale CS sunt detaliate in Anexa nr. 1 la caietul de sarcini, respectiv in cadrul loturilor din documentatia de atribuire.

Contractele-subsecvente se vor incheia trimestrial/semestrial si in functie de creditele bugetare alocate.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 828 480.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cărucior transport hrană inox

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39220000 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

1 locatie, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare carucior transport hrana inox, conform Anexei 1 la caietul de sarcini, AC, valoare: minim = 4 740,00 RON/maxim = 47 400,00 RON, CS, valoare: minim = 4 740,00 RON/maxim = 9 480,00 RON.

Specificatiile tehnice minime/cerintele minime sunt detaliate in caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare: nu se solicita.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Rastel inox pentru depozitare m4/5 polițe/raft

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39220000 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering
39141000 Mobilier şi echipament de bucătărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

1 locatie, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare rastel inox pentru depozitare m4/5 polite/raft, conform Anexei 1 la caietul de sarcini, AC, valoare: minim = 142 200,00 RON/maxim = 568 800,00 RON, CS, valoare: minim = 21 330,00 RON/maxim = 213 300,00 RON.

Specificatiile tehnice minime/cerintele minime sunt detaliate in caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare: nu se solicita.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Masă de lucru inox

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39220000 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering
39141000 Mobilier şi echipament de bucătărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

1 locatie, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare masa de lucru inox, conform anexei 1 la caietul de sarcini, AC, valoare: minim = 142 500,00 RON/maxim = 380 000,00 RON, CS, valoare: minim = 14 250,00 RON/maxim = 142 500,00 RON.

Specificatiile tehnice minime/cerintele minime sunt detaliate in caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare: nu se solicita.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Spălător inox cu 2 cuve

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39220000 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

1 locatie, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare spalator inox cu 2 cuve, conform Anexei 1 la caietul de sarcini, AC, valoare: minim = 133 000 RON/maxim = 570 000,00 RON, CS, valoare: minim = 19 000,00 RON/maxim = 190 000,00 RON.

Specificatiile tehnice minime/cerintele minime sunt detaliate in caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare: nu se solicita.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Boluri din porțelan pentru felul I

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39220000 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering
39221210 Farfurii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

1 locatie, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare boluri din portelan, conform Anexei 1 la caietul de sarcini, AC, valoare: minim = 8 000,00 RON/maxim = 40 000,00 RON, CS, valoare: minim = 800,00 RON/maxim = 24 000,00 RON.

Specificatiile tehnice minime/cerintele minime sunt detaliate in caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare: nu se solicita.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Coș inox pentru servit pâine

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39220000 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

1 locatie, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare cos inox pentru servit paine, conform Anexei 1 la caietul de sarcini, AC, valoare: minim = 1 200,00 RON/maxim = 18 000,00 RON, CS, valoare: minim = 1 200,00 RON/maxim = 7 200,00 RON.

Specificatiile tehnice minime/cerintele minime sunt detaliate in caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare: nu se solicita.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tăvi din material plastic pentru autoservire

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39220000 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

1 locatie, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare tavi din material plastic pentru autoservire, conform Anexei 1 la caietul de sarcini, AC, valoare: minim = 11 760,00 RON/maxim = 35 280,00 RON, CS, valoare: minim = 1 176,00 RON/maxim = 23 520,00 RON.

Specificatiile tehnice minime/cerintele minime sunt detaliate in caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare: nu se solicita.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Farfurii întinse porțelan

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39220000 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering
39221210 Farfurii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

1 locatie, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare farfurii intinse portelan, conform Anexei 1 la caietul de sarcini, AC, valoare: minim = 12 600,00 RON/maxim = 63 000,00 RON, CS, valoare: minim = 126,00 RON/maxim = 1 260,00 RON.

Specificatiile tehnice minime/cerintele minime sunt detaliate in caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare: nu se solicita.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Rastel inox pentru păstrat vesela, m4/5 polițe/raft

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39220000 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering
39141000 Mobilier şi echipament de bucătărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

1 locatie, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare rastel inox pentru pastrat vesela, m4/5 polite/raft, conform anexei 1 la caietul de sarcini, AC, valoare: minim = 140 000,00 RON/maxim = 420 000,00 RON, CS, valoare: minim = 21 000,00 RON/maxim = 210 000,00 RON.

Specificatiile tehnice minime/cerintele minime sunt detaliate in caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare: nu se solicita.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mașină electrică pentru tăiat/feliat mezeluri

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39220000 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

1 locatie, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare masina electrica pentru taiat/feliat mezeluri, conform Anexei 1 la caietul de sarcini, AC, valoare: minim = 149 800,00 RON/maxim = 449 400,00 RON, CS, valoare: minim = 22 470,00 RON/maxim = 224 700,00 RON.

Specificatiile tehnice minime/cerintele minime sunt detaliate in caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare: nu se solicita.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Farfurii desert porțelan

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39220000 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering
39221210 Farfurii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

1 locatie, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare farfurii desert portelan, conform Anexei 1 la caietul de sarcini, AC, valoare: minim = 7 560,00 RON/maxim = 37 800,00 RON, CS, valoare: minim = 75,60 RON/maxim = 756,00 RON.

Specificatiile tehnice minime/cerintele minime sunt detaliate in caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare: nu se solicita.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 145-356498
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 178
Lot nr.: 3
Titlu:

Mașină electrică pentru tăiat/feliat mezeluri

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Trade Europe International
Număr naţional de înregistrare: 32652363
Adresă: Str. Mihai Bravu nr. 184
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021343
Țară: România
E-mail: tradeeuropeinternational@gmail.com, constantin@forfuture.ro
Telefon: +40 787574744
Adresă internet: www.tradeeuropeinternational.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 224 280.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 224 280.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 179
Lot nr.: 7
Titlu:

Cărucior transport hrană inox

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/10/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 10
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 17
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 17
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Lancom Distribution S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 15980336
Adresă: Str. Timișoara nr. 90, sector 6
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 061327
Țară: România
E-mail: office@lancom.ro
Telefon: +40 213483809
Fax: +40 213483899
Adresă internet: www.lancom.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 606 200.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 582 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 176
Lot nr.: 7
Titlu:

Cărucior transport hrană inox

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 10
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 10
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Lancom Distribution S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 15980336
Adresă: Str. Timișoara nr. 90, sector 6
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 061327
Țară: România
E-mail: office@lancom.ro
Telefon: +40 213483809
Fax: +40 213483899
Adresă internet: www.lancom.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 606 200.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 1 582 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 582 000.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 175
Lot nr.: 3
Titlu:

Mașină electrică pentru tăiat/feliat mezeluri

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Trade Europe International
Număr naţional de înregistrare: 32652363
Adresă: Str. Mihai Bravu nr. 184
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021343
Țară: România
E-mail: tradeeuropeinternational@gmail.com, constantin@forfuture.ro
Telefon: +40 787574744
Adresă internet: www.tradeeuropeinternational.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 869 400.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 807 100.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 807 100.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 174
Lot nr.: 11
Titlu:

Farfurii întinse porțelan

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Maxigel S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6219272
Adresă: Str. Laboratorului nr. 29B
Localitate: Ploiești
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100070
Țară: România
E-mail: laura.bodea@maxigel.ro
Telefon: +40 244510891
Fax: +40 244599438
Adresă internet: www.maxigel.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 154 080.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 120 350.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 120 350.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 177
Lot nr.: 11
Titlu:

Farfurii întinse porțelan

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Maxigel S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6219272
Adresă: Str. Laboratorului nr. 29B
Localitate: Ploiești
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100070
Țară: România
E-mail: laura.bodea@maxigel.ro
Telefon: +40 244510891
Fax: +40 244599438
Adresă internet: www.maxigel.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 22 200.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 22 200.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/11/2019