Supplies - 571291-2021

09/11/2021    S217

Poland-Tarnów: Surgical gloves

2021/S 217-571291

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 191-494324)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Postal address: ul. Lwowska 178a
Town: Tarnów
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 33-100
Country: Poland
Contact person: Dział Logistyki
E-mail: mcholewa@lukasz.med.pl
Telephone: +48 146315115
Fax: +48 146315115
Internet address(es):
Main address: www.lukasz.med.pl
Address of the buyer profile: www.platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa : zakup, dostawa: Rękawice Medyczne j.u. wg. N/w Zakresów 1-12 dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa : zakup, dostawa: Rękawice Medyczne j.u. wg. N/w Zakresów 1-12 dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Zamówienie zostało podzielone na 12 zakresów:

Zakres 1. Rękawice chirurgiczne neoprynowe, sterylne, bezlateksowe

Zakres 2. Rękawice mikrochirurgiczne, sterylne

Zakres 3. Rękawice ortopedyczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe

Zakres 4. Rękawice do system podwójnego zakładaia

Zakres 5. Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne

Zakres 6. Rękawice chirurgiczne, mikrochirurgiczne, półsyntetyczne, sterylne

Zakres 7. Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, niesterylne.

Zakres 8. Rękawice diagnostyczne nitrylowe z przedłużonym mankietem, niesterylne.

Zakres 9. Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, niesterylne.

Zakres 10. Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe z przedłużonym mankietem

Zakres 11. Rękawice lateksowe z przedłużonym mankietem, dla potrzeb ginekologii, sterylne

Zakres 12. Rękawice do pr

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/11/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 191-494324

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 15/11/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 17/11/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 12/02/2022
Read:
Date: 14/02/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 15/11/2021
Local time: 09:30
Read:
Date: 17/11/2021
Local time: 09:30
VII.2)Other additional information: