Lieferungen - 571349-2019

03/12/2019    S233    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Elektrizität

2019/S 233-571349

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Varhoven kasatsionen sad na Republika BaLGARIYa
Nationale Identifikationsnummer: 121268006
Postanschrift: bul. „Vitosha“ No. 2
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG412 София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Tsvetelina Traykova — ekspert „Obshtestveni porachki“
E-Mail: tzvetelina_traikova@vks.bg
Telefon: +359 29219813
Fax: +359 29813604

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.vks.bg

Adresse des Beschafferprofils: http://www.vks.bg/vks_P13_102_new.htm#19_08

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: правораздаване

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти, предоставени за стопанисване на Върховния касационен съд на Република БЪЛГАРИЯ, по обособени позиции

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000 Elektrizität
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на обществената поръчка е доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти, предоставени за стопанисване на Върховния касационен съд на Република БЪЛГАРИЯ, по обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната власт в Съдебната палата в гр. София от координатор на балансираща група“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за сгради, стопанисвани от Върховния касационен съд — Съдебната палата — гр. София, почивна база — м. Паничище, общ. Сапарева баня и учебна и почивна база — с. Лозенец, общ. Царево“.

Прогнозното количество за доставка на електрическа енергия за ОП № 1 е 1 000 MWh.

Прогнозното количество за доставка на електрическа енергия за ОП № 2 е 1 461 MWh.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 420 000.00 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната власт в Съдебната палата в гр. София от координатор на балансираща група

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09310000 Elektrizität
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Hauptort der Ausführung:

гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната власт в Съдебната палата в гр. София от координатор на балансираща група.

Прогнозно количество за доставка на електрическа енергия СрН за срока на действие на договора — 1 000 MWh.

Срокът на действие на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизането в сила на договора за възлагане на обществена поръчка по ОП № 1, т.е. от 00:00 часа на датата на потвърждение от Електроенергиен системен оператор (ЕСО) на първия регистриран график за доставка, не по-рано от 1.12.2019 г.

По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ. Прогнозното количество електроенергия на средно напрежение е ориентировъчно и служи само за информация за целите на настоящата поръчка.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Прогнозното потребление на електроенергия за срока на договора от 12 (дванадесет) месеца не ангажира възложителя да го потреби, като доставчикът се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на договора. За срока на договора възложителят си запазва правото на промяна в прогнозното количество в положителна или отрицателна посока.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за сгради, стопанисвани от Върховния касационен съд

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09310000 Elektrizität
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
NUTS-Code: BG41 Югозападен
NUTS-Code: BG341 Бургас
Hauptort der Ausführung:

1. Гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата

2. Почивна база — местност Паничище, община Сапарева баня

3. Учебна и почивна база, с. Лозенец, община Царево

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за сгради, стопанисвани от Върховния касационен съд — Съдебната палата — гр. София, почивна база — м. Паничище, общ. Сапарева баня и учебна и почивна база — с. Лозенец, общ. Царево.

Прогнозно количество за доставка на електрическа енергия НН за срока на действие на договора — 1 461 MWh.

По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ. Прогнозното количество електроенергия на ниско напрежение е ориентировъчно и служи само за информация за целите на настоящата поръчка. Прогнозното потребление на електроенергия за срока на договора от 12 (дванадесет) месеца не ангажира възложителя да го потреби, като доставчикът се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на договора.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

За срока на договора възложителят си запазва правото на промяна в прогнозното количество в положителна или отрицателна посока според възникналата необходимост. Срокът на действие на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизането в сила на договора за възлагане на обществена поръчка за ОП № 2.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 182-442521
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Д-ОП-Д-059
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната власт в Съдебната палата в гр. София от координатор на балансираща група

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/11/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД
Nationale Identifikationsnummer: 113570147
Postanschrift: пл. „Позитано“ № 2, етаж 7, офис 7
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: office@cez-trade.bg
Telefon: +359 28959146
Fax: +359 29549382

Internet-Adresse: www.cez-trade.bg

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 200 000.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 200 000.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Д-ОП-Д-060
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за сгради, стопанисвани от Върховния касационен съд

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/11/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД
Nationale Identifikationsnummer: 113570147
Postanschrift: пл. „Позитано“ № 2, етаж 7, офис 7
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: office@cez-trade.bg
Telefon: +359 28959146
Fax: +359 29549382

Internet-Adresse: www.cez-trade.bg

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 220 000.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 220 000.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019