Lieferungen - 571386-2019

03/12/2019    S233

Slowenien-Ljubljana: Personalcomputer

2019/S 233-571386

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Nationale Identifikationsnummer: 1332899000
Postanschrift: Stegne 7
Ort: Ljubljana
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
Kontaktstelle(n): Željko Smiljanić
E-Mail: info.box@akos-rs.si
Telefon: +386 15836300
Fax: +386 15111101

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.akos-rs.si

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Regulativni organ, pristojen za regulacijo in nadzor delovanja na področju elektronskih komunikacij, pošte, železniškega prometa, avdiovizualnih medijskih storitev

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nakup in vzdrževanje elektronske pisarniške opreme za obdobje 4 let

Referenznummer der Bekanntmachung: 4301-5/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213000 Personalcomputer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmet javnega naročila je nakup in vzdrževanje elektronske pisarniške opreme za obdobje 4 let. Javno naročilo je razdeljeno v 5 sklopov.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 98 360.65 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nakup in servis energetsko učinkovitih računalnikov in računalniške opreme

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213000 Personalcomputer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ta sklop obsega nakup energijsko učinkovitih računalnikov in računalniške opreme skladno s tehničnimi specifikacijami ter servis ponujene opreme za obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma, tj. 4 leta. Oprema se ponudi brez operacijskega sistema Windows.

Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo kupil določeno količino računalnikov in računalniške opreme, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva, ampak se zavezuje le, da bo opremo kupoval od ponudnika, s katerim bo imel sklenjen okvirni sporazum.

Oprema se bo naročala in dobavljala na način in pod pogoji, določenimi v okvirnem sporazumu. V predračunu je navedena strojna in dodatna oprema, za katero naročnik na podlagi preteklih izkušenj ocenjuje, da jo bo potreboval. Predmet posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma pa je lahko tudi druga oprema iz cenika ponudnika, čeprav v obrazcu OBR-2A ni izrecno navedena. Naročnik bo pri izbranem ponudniku naročal tudi tiste izdelke, ki niso na ponudbenem predračunu ali ceniku, če bi jih nujno potreboval, in so smiselno povezani s predmetom javnega naročila v tem sklopu.

Ponudnik zagotavlja, da bo k popravilu napake pristopil najkasneje v roku dveh dni po prejemu obvestila o okvari opreme oziroma še isti dan v primeru okvare na strežnikih ali UPS-ih.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servis obstoječe strojne opreme

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50320000 Reparatur und Wartung von Personalcomputern
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ta sklop obsega popravila obstoječih strežnikov, računalnikov in računalniške opreme za obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma. Ponudnik mora vzdrževati obstoječo opremo, ki je v večjem delu znamke Fujitsu.

Zaradi zagotavljanja vzdrževanja oziroma popravil obstoječe strojne opreme mora ponudnik predložiti izjavo proizvajalca Fujitsu, da bo lahko servisiral opremo izven garancije. Ponudnik predloži izjavo principala, da ima sklenjeno veljavno pogodbo za servis obstoječe opreme.

Ponudnik zagotavlja, da bo k popravilu napake pristopil najkasneje v roku 2 dni po prejemu obvestila o okvari opreme oziorma še isti dan v primeru okvare na strežnikih ali UPS-ih.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nakup in servis tiskalnikov in tiskalniške opreme

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30232100 Drucker und Plotter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ta sklop obsega nakup tiskalnikov in tiskalniške opreme zanje, skladno s tehničnimi specifikacijami, ter vzdrževanje in servis ponujene opreme za obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma. Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Predmet okvirnega sporazuma je nakup multifunkcijskih naprav in tiskalnikov, tonerjev in rezervnih delov za te tiskalnike ter servis ponujene opreme.

Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo kupil določeno količino tiskalnikov in tiskalniške opreme, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva, ampak se zavezuje le, da bo opremo kupovala od ponudnika, s katerim bo imel sklenjen okvirni sporazum.

Oprema se bo naročala in dobavljala na način in pod pogoji, določenimi v okvirnem sporazumu. V predračunu so navedeni tiskalniki in oprema zanje, za katere naročnik na podlagi preteklih izkušenj ocenjuje, da jih bo potreboval. Predmet posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma so lahko tudi drugi modeli tiskalnikov in oprema zanje, iz cenika ponudnika, čeprav v obrazcu OBR-2C niso izrecno navedeni. Naročnik bo pri izbranem ponudniku naročal tudi tiste izdelke iste vrste in namembnosti, ki niso na ponudbenem predračunu, če bi jih potreboval.

Ponudnik zagotavlja, da bo k popravilu napake pristopil najkasneje v roku 2 dni po prejemu obvestila o okvari opreme.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nakup tonerjev in rezervnih delov za obstoječe tiskalnike

Los-Nr.: D
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30125000 Teile und Zubehör für Fotokopiergeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ta sklop obsega nakup tonerjev in rezervnih delov za obstoječe tiskalnike za obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma.

Ponudnik mora vse tonerje, barve, trakove in bobne nuditi originalne, torej pakirane v originalni embalaži proizvajalca aparata. Tonerji ne smejo biti reciklirani.

Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo kupil določeno količino tonerjev in rezervnih delov, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva, ampak se zavezuje le, da bo opremo kupoval od ponudnika, s katerim bo imela sklenjen okvirni sporazum.

Tonerji in rezervni deli za obstoječe tiskalnike se bodo naročali in dobavljali na način in pod pogoji, določenimi v okvirnem sporazumu. V predračumu so navedeni tonerji in rezervni deli, za katere naročnik na podlagi preteklih izkušenj ocenjuje, da jih bo potreboval. Predmet posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma pa je lahko tudi druga oprema iz cenika ponudnika, čeprav v obrazcu OBR-2D ni izrecno navedena. Naročnik bo pri izbranem ponudniku naročal tudi tiste izdelke iste vrste in namembnosti, ki niso na ponudbenem predračunu, če bi jih potreboval.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena tiskanih strani / Gewichtung: 100
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vzdrževanje in servis obstoječih tiskalnikov

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50313000 Wartung und Reparatur von Reprografiegeräten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ta sklop obsega vzdrževanje in servis obstoječih tiskalnikov vključno z rezervnimi deli za obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma.

Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil določeno količino servisnih ur saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva, ampak se zavezuje le, da bo opremo servisiral ponudnik, s katerim bo imel sklenjen okvirni sporazum.

Predmet posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma so poleg vzdrževalne ure in tudi rezervni deli, katere bi ponudnik potreboval neposredno za popravilo opreme.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 111-252462
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Nakup in servis energetsko učinkovitih računalnikov in računalniške opreme

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Servis obstoječe strojne opreme

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Nakup in servis tiskalnikov in tiskalniške opreme

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/10/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: M-Kontroler, trgovina, servis, proizvodnja d.o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 2296969000
Postanschrift: Šmartinska cesta 106
Ort: Ljubljana
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 610.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: D
Bezeichnung des Auftrags:

Nakup tonerjev in rezervnih delov za obstoječe tiskalnike

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Vzdrževanje in servis obstoječih tiskalnikov

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/10/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: M-Kontroler, trgovina, servis, proizvodnja d.o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 2296969000
Postanschrift: Šmartinska cesta 106
Ort: Ljubljana
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 892.80 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postanschrift: Slovenska cesta 54
Ort: Ljubljana
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Postanschrift: Stegne 7
Ort: Ljubljana
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019