Dodávky - 571519-2019

03/12/2019    S233    Dodávky - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Portugalsko-Coimbra: Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu

2019/S 233-571519

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 231-565744)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 680015965
Poštová adresa: Avenida de Conímbriga, Santa Clara, apartado 5015
Mesto/obec: Coimbra
Kód NUTS: PT16E Região de Coimbra
PSČ: 3041901
Štát: Portugalsko
E-mail: geral@smtuc.pt
Telefón: +351 239801100
Fax: +351 239440348

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.smtuc.pt

Adresa stránky profilu kupujúceho: www.smtuc.pt

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Concurso Público referência CP/1656/2019 — Fornecimento por lotes de veículos elétricos de transporte urbano de passageiros

Referenčné číslo: CP/1656/2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
34121000 Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Fornecimento por lotes de veículos elétricos de transporte urbano de passageiros.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
02/12/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 231-565744

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
Namiesto:
Dátum: 04/12/2019
Miestny čas: 17:00
má byť:
Dátum: 11/12/2019
Miestny čas: 17:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Condições de abertura das propostas
Namiesto:
Dátum: 05/12/2019
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 12/12/2019
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: