Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 57152-2019

06/02/2019    S26

Magyarország-Miskolc: Építési munkák

2019/S 026-057152

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56264890
Postai cím: Városház tér 8.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kisely Alexandra
E-mail: kisely@eszker.eu
Telefon: +36 46512710
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.miskolc.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.miskolc.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Miskolctapolcai Strandfürdő fejlesztése II. ütem

Hivatkozási szám: EKR000164212018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

MVP – Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztése II. ütem Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztése II. ütem (Kivitelezés költsége + kiviteli terv készítése)

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 12 139 540 455.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45262800 Épületbővítési munka
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

3519 Miskolc, Aradi sétány Hrsz: 45578.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás tárgya tervezés és kivitelezés.

Vállalkozó feladatát képezi különösen:

— kiviteli tervek és vízjogi létesítési engedélyezési tervek elkészítése árazott és árazatlan költségvetéssel, vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lebonyolítása

— az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,

— valamennyi kiviteli terv kidolgozásánál figyelembe kell venni az Építtető / Megbízó által meghatározott építési költség keretet,

— Vállalkozó feladatát képezi a területen lévő meglévő épületek, építmények bontása,

— a kapcsolódó eszközök beszerzése és beépítése a belső építészeti tervek alapján

— a munkákat oly módon kell megtervezni és kivitelezni, hogy az elkészült létesítmény kielégítse az előírt, illetve az Ajánlatban vállalt paramétereket,

— üzempróba elvégzése, betanítások lefolytatása, illetve dokumentálása, üzemeltetési engedélyek beszerzése,

— megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális formában az előírt példányszámban,

— a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.

Alapkoncepció ismertetése az építési engedélyes tervdokumentáció alapján

A helyszíni adottságait figyelembe véve terveztük meg az 5 ellipszis alakú épületegyüttest, melyek egymással is kapcsolatban állnak a nyaktagokon keresztül.

— Az 1-es ellipszis földszinti főbejárata az Aradi sétányról nyílik. Pinceszintjén a személyzeti öltöző, gépészet műhely és egyéb szociális helyiség került kialakításra. Emeleti részén irodák kerültek kialakításra

— A 2-es ellipszis földszintjén egy 500 adagos konyha kap helyet, látványkonyhával, melynek pinceszintjére az öltöző került,

— A 3-as ellipszis a fő fürdőcsarnok, pinceszintjén található az összes uszodatechnikához szükséges berendezés, elektromos, gépész helyiség. Sakkmedence, pezsgőmedence, élménymedence, wellnessmedence épül a beltérben, egy kültéri medencével,

— A 4-es ellipszis a tinédzsereknek épül: 3 csúszdával ellátott medence, és egy élmény medence készül,

— Az 5-ös ellipszis kizárólag csak kisgyermekeknek készült 2 kültéri gyermekmedencével, vizes játszótérrel kiegészítve,

— nyaktagok: az ellipsziseket összekötő nyaktagokban kávézó, vizes blokkok kerülnek kialakításra

Az épületen belüli közlekedést monolit vasbeton lépcsőkkel, és liftekkel kerül megoldásra.

Beépítés

— telek területe: 2 7692 m2

— tervezett bruttó terület: 6 638,61 m2

— tervezett nettó hasznos terület: 11 0338,43 m2 (pince-, földszint, 1 emelet)

— járda, úttest, parkoló 6 143,00 m2

— külső medence vízfelülete 291,00 m2

— terasz 236,00 m2

— térburkolatok 1 160,00 m2

— teljes takart terület 14 464,78 m2

— zöldfelület 12 061,22 m2

— beépítés mértéke: 25,04 % / beépítés megengedett mértéke: 40 %

— zöldfelület mértéke: 45,47 % / zöldfelület minimális mértéke: 40 %

— építmény magassága:11,69 m

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

— alapozás, vázszerkezet, födém: az épületek monolit vasbetonvázzal készültek. Alkalmazott alapozási mód 40 cm vasbeton lemezalap,

— medencék: alap és oldalfala vízzáró vasbetonból készül

— szigetelések: műszaki leírás alapján

— falazatok: válaszfalak Porotherm NF 10 cm vastagságban, 3,0 m magasság felett koszorú merevítéssel, ill. gipszkartonfalak

— nyílászárók: Külső homlokzati nyílászárók Schüco, belső ajtók: vegyes kivitelben

— burkolatok, felületképzések: műszaki leírás alapján (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció részét képező jogerős építési engedélyes tervdokumentáció és műszaki leírás tartalmazza.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdését alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama a kötelező 24 hónap felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: (24 hónap felett) 0 hónap, legkedvezőbb 36 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonásra kerülő építész szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonásra kerülő gépész szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonásra kerülő villamos szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonásra kerülő vízgazdálkodási szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bek alapján kerül megindításra.

Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során tekintettel arra, hogy jelen építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül.

Részletek a dokumentációban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 116-263095
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Miskolctapolcai Strandfürdő fejlesztése II. ütem

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/11/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_45138254
Postai cím: Széchenyi Utca 37. II/1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@pekabau.hu
Telefon: +36 703331935
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8 600 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 12 139 540 455.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes Ajánlattevő: PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3525 Miskolc, Széchenyi utca 37. 2/1.

Adószám: 12513712-2-05

Ajánlattevő: ÉPKAR Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.

Adószám: 11266101-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/02/2019