Lieferungen - 571539-2019

03/12/2019    S233    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Danzig: Schienengebundene Güterwagen

2019/S 233-571539

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 209-509836)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Lotos Kolej Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 0000135118
Postanschrift: ul. Michałki 25
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 80-716
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Janusz Giminski
E-Mail: Janusz.Giminski@lotoskolej.pl
Telefon: +48 517932592

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.lotoskolej.pl/2703/o_nas/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 108 sztuk nowych wagonów platform do realizowania przewozów intermodalnych.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34621100 Schienengebundene Güterwagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie 108 szt. nowo wybudowanych wagonów platform, w tym:

a) 72 sztuk sześcioosiowych wagonów platform o łącznej długości ładunkowej wynoszącej 80 stóp (część I),

b) 36 sztuk czteroosiowych wagonów platform o długości ładunkowej wynoszącej 40 stóp (część II).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego http://www.lotoskolej.pl/2703/o_nas/przetargi.

Wykonawcy mogą składać oferty na jedną bądź wszystkie części zamówienia, przy czym oferta na daną część zamówienia musi dotyczyć pełnej ilości wagonów określonych dla tej części.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/12/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 209-509836

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:

Oferty należy złożyć lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2019 r. do godz. 12:00 na adres Zamawiającego, do Biura Zarządu i Compliance, pok. 1/106c w budynku Wydziału Utrzymania Lokomotyw Lotos Kolej Sp. z o.o., pod adresem: ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk, Polska. W przypadku skutecznego wycofania oferty, zostanie ona zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

muss es heißen:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2019 r. do godz. 12:00 w sali konferencyjnej nr 0/16 w siedzibie Zamawiającego.

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 1
Anstatt:
Tag: 10/12/2019
muss es heißen:
Tag: 30/06/2022
Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 2
Anstatt:
Tag: 10/12/2019
muss es heißen:
Tag: 30/06/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 10/12/2019
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 18/12/2019
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 09/03/2020
muss es heißen:
Tag: 17/03/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 10/12/2019
Ortszeit: 12:30
muss es heißen:
Tag: 18/12/2019
Ortszeit: 12:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: