Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Lieferungen - 571573-2019

03/12/2019    S233    Lieferungen - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Offenes Verfahren 

Tschechien-Domažlice: Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör

2019/S 233-571573

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Město Domažlice
Nationale Identifikationsnummer: 00253316
Postanschrift: náměstí Míru 1
Ort: Domažlice
NUTS-Code: CZ032
Postleitzahl: 344 20
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Bc. Michal Hájek
E-Mail: michal.hajek@mesto-domazlice.cz
Telefon: +420 379719172

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.domazlice.eu/

Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.domazlice.info/profile_display_2.html

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Technologie stravování

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39220000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ032
Hauptort der Ausführung:

Domažlice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Technologie stravování“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností Mepro, s.r.o., se sídlem Nám. Před bateriemi 912/6, PSČ 162 00, Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ 48025721 (příloha č. 4) a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 3).

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 08/07/2019
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 092-221969

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 001
Bezeichnung des Auftrags:

Kulturní centrum Pivovar Domažlice - Technologie stravování

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
02/05/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Unis - Jakos, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 46974822
Postanschrift: Vodní 110
Ort: Uherské Hradiště
NUTS-Code: CZ
Postleitzahl: 686 01
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 3 788 980.00 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tímto oznámením o změně zadavatel oznamuje, že dne 25.11.2019 byl uzavřen dodatek č. 1 na prodloužení termínu dodání části gastronomického vybavení a na méněpráce z důvodu, který je uveden v čl. VII.2.1.) Popis změn.

V čl. II.2.7) Doba trvání zakázky ....... je uveden termín původně uvedený v kupní smlouvě.

V čl. VII.1.5) Doba trvání zakázky ... je uveden aktuální termín dodání části gastronomického vybavení do budovy pivovaru, na který byl uzavřen dodatek č. 1.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.uohs.cz

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
39220000
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ032
Hauptort der Ausführung:

Domažlice

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Technologie stravování“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby a oceněného soupisu prací.

Jedná se o dispoziční řešení technologie kuchyně stravovacího provozu Restaurace a Pivnice (sálu s vlastním barem), které nahradí stávající prostory Domažlického pivovaru v 1. NP a dále o Degustační bar, umístěný v 1. PP (v části m.č. 0.05 market – tržiště).

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 31/03/2020
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 151 521.00 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Unis - Jakos, s.r.o.
Postanschrift: Vodní 110
Ort: Uherské Hradiště
NUTS-Code: CZ072
Postleitzahl: 686 01
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Při realizaci stavby nastaly problémy se statikou dřevěných konstrukcí západního křídla budovy bývalého pivovaru. Vzhledem k tomu, že vzniklá situace nedovolí do vypracování statického posudku na sanaci dřevěných konstrukcí a s tím souvisejících podkladů pokračovat, byly přerušeny stavební práce v západním křídle budovy pivovaru. V návaznosti na uvedené nelze dále provést např. napojení části vzduchotechniky a její zprovoznění v celém objektu, propojení požárních klapek a jejich zprovoznění v celém objektu aj. Z výše uvedeného důvodu se posouvá termín dokončení stavební připravenosti místa plnění dodávky technologie stravování. Dodatkem se prodloužil termín dodání vybavení a zároveň se cena ponížila o 151 521 CZK bez DPH, a to z důvodu méněprací, kdy byly zrušeny tyto položky nádstavec stolový jednoetážový, chlazená vitrína na zákusky, změkčovač vody automatický centrální, vozík na olej, digestoř nástěnná, stůl s policí, včetně umyvadla rukou a baterie a stůl chlazení. Zároveň byly provedeny tyto změny: stůl s křídlovými dveřmi a stůl jednoduchý byly spojeny do 1 ks, parapety spojeny do 1 ks, změna rozměrů stolu jednoduchého, jednodřezu prolisovaného s policí, stolu chlazeného, stolu s posuvnými dveřmi vč. vestavné vany, stolu vstupní do myčky, mrazící truhly a regálu čtyřpolicového. Dále byl upraven počet zásuvek na stole se zásuvkovým blokem, změna kapacity jídlonosičů, stůl chlazení bude dodán po dokončení barového pultu a upřesnění rozměrů škrabky a stolu pod dřezem.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Nutné změny závazku vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 3 788 980.00 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 3 637 459.00 CZK