Szolgáltatások - 571655-2018

22/12/2018    S247

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

2018/S 247-571655

Közszolgáltatási szerződésre vonatkozó előzetes tájékoztató

Jogalap:
1370/2007/EK rendelete

I. szakasz: Illetékes hatóság

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Postai cím: Pf. 1.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1440
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbélyné dr. Szabó Ágnes
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Telefon: +36 17956818
Fax: +36 17950650
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
I.2)Szerződés-odaítélés más illetékes hatóságok nevében
I.3)Kommunikáció
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
I.4)Az illetékes hatóság típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Dél-alföldi közlekedési régióban, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye vonatkozásában autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatási szerződés.

II.1.2)Fő CPV-kód
60112000 Közúti tömegközlekedési szolgáltatások - MF05 - MF06
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

A közlekedési közszolgáltatások által lefedett területek:
Busszal végzett szállítási szolgáltatások (városi/regionális)
Távolsági busszal végzett szállítási szolgáltatások (távolsági)
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye területén végzett autóbusszal ellátott helyközi személyszállítási közszolgáltatás biztosítása.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A versenytárgyalási eljárás tárgyát képezi megyék területén a személyszállítási szolgáltatásokról szóló, 2012. évi XLI. törvény (továbbiakban Sztv.) szerinti regionális és elővárosi, valamint a területhez kapcsolódó országos autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás biztosítása.

Az autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás kiterjed:

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye határán belül vagy a megyehatár átlépése esetén 100 km-t meg nem haladó, elővárosi személyszállítási szolgáltatásnak nem minősülő belföldi személyszállítási szolgáltatásokra;

Továbbá a megyei jogú városok és azok 100 km-es vonzáskörzete között végzett személyszállítási szolgáltatásokra;

A legalább 100 km távolságra, a megyei jogú városok között vagy a főváros és a megyei jogú városok közötti eljutási lehetőséget biztosító Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye kapcsolódó országos szolgáltatásokra.

Az autóbuszos közlekedés teljesítménye éves szinten az összes szegmensben kb. 51 700 000 menetrendi kilométer +/- 5 %. A helyközi autóbuszos közszolgáltatásokat a helyi és vasúti közszolgáltatásokkal összehangoltan kell nyújtani.

(A szolgáltatások jellege és mennyisége vagy a szükségletek és követelmények feltüntetése)
II.2.7)A szerződés tervezett kezdési időpontja és időtartama
Kezdés: 01/01/2021
Az időtartam hónapban: 120

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
Versenypályázati eljárás (az 1370/2007/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdése)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)További információk:
VI.4)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/12/2018