Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 57178-2017

15/02/2017    S32

Luxemburg-Luxemburg: Cursuri de exprimare corporală

2017/S 032-057178

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană
Adresă: bâtiment Ariane 01, bureau A1/048
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 2920
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-32109
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2129
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Cursuri de exprimare corporală.

Număr de referinţă: OIL06/PO/2017/002.
II.1.2)Cod CPV principal
92000000 Servicii de recreere, culturale şi sportive
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul are ca obiect furnizarea de cursuri de exprimare corporală pentru copii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani care frecventează creșa Centrului interinstituțional polivalent pentru copii preșcolari (ECC).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 180 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cursuri de exprimare corporală

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
92000000 Servicii de recreere, culturale şi sportive
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Locul principal de executare:

CPE 1 (site Luxembourg-Kirchberg), 5, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, LUXEMBURG.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contractul are ca obiect furnizarea de cursuri de exprimare corporală pentru copii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani care frecventează creșa Centrului interinstituțional polivalent pentru copii preșcolari, 1 dimineață sau 3-4 după-amiezi pe săptămână pe parcursul perioadelor școlare – lotul 1 (Luxemburg-Kirchberg). Autoritatea contractantă poate oferi contractantului opțiunea de a furniza cursuri în lunile iulie și august, 1 zi pe săptămână per lot.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 110 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: credite administrative ale UE.
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cursuri de exprimare corporală

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
92000000 Servicii de recreere, culturale şi sportive
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Locul principal de executare:

CPE 5 (site Bertrange-Mamer), 6, rue Gaston Thorn, L-8268 Bertrange, LUXEMBURG.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contractul are ca obiect furnizarea de cursuri de exprimare corporală pentru copii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani care frecventează creșa Centrului interinstituțional polivalent pentru copii preșcolari, 1 dimineață sau 2 după-amiezi pe săptămână pe parcursul perioadelor școlare – lotul 2 (Bertrange-Mamer). Autoritatea contractantă poate oferi contractantului opțiunea de a furniza cursuri în lunile iulie și august, 1 zi pe săptămână per lot.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 70 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: credite administrative ale UE.
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 27/03/2017
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 31/03/2017
Ora locală: 11:00
Locul:

Comisia Europeană, bâtiment Ariane, 400, route d'Esch, salle 01/A072, L-1471 Luxembourg, LUXEMBURG.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Dosarul licitației va fi disponibil pentru descărcare la adresa specificată la punctul I.3.

Site-ul va fi actualizat în mod regulat, iar ofertanților le revine responsabilitatea de a verifica eventualele actualizări și modificări efectuate pe parcursul perioadei de licitație.

Operatorii economici interesați sunt invitați să se înregistreze prin intermediul site-ului (eTendering). Aceștia vor fi apoi informați prin sistemul de achiziții publice online cu privire la eventualele actualizări disponibile pentru această invitație la licitație.

Comisia nu poate fi considerată responsabilă în cazul în care ofertanții nu iau cunoștință de orice informație suplimentară cu privire la această invitație la licitație publicată pe acest site.

Nu va fi emisă nicio versiune pe suport de hârtie.

Ofertantul se angajează să realizeze o demonstrație cu durata de 30 de minute la sediul ECC cu copii din cadrul ECC.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/02/2017