Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 57179-2017

15/02/2017    S32

Belgie-Brusel: Propagace nástrojů a politik v oblasti oběhového hospodářství (ekoznačka EU, EMAS – plán ekologického řízení a auditů, GPP – ekologické veřejné zakázky, udržitelné budovy, ETV – ověřování ekologických technologií a PEF/OEF – ekologická stopa produktu / ekologická stopa organizace)

2017/S 032-057179

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Environment, SRD.2 – Finance
Poštovní adresa: BU-9 01/005
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Propagace nástrojů a politik v oblasti oběhového hospodářství (ekoznačka EU, EMAS – plán ekologického řízení a auditů, GPP – ekologické veřejné zakázky, udržitelné budovy, ETV – ověřování ekologických technologií a PEF/OEF – ekologická stopa produktu / ekologická stopa organizace).

Spisové číslo: ENV.B.1/SER/2016/0049.
II.1.2)Hlavní kód CPV
90700000 Environmentální služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Zakázka bude pokrývat komunikační činnosti na podporu nástrojů a činností v oblasti oběhového hospodářství. Tyto činnosti budou do značné míry vycházet ze stávajících politik a nástrojů pro udržitelnou spotřebu a výrobu a jejich cílem bude rozšířit dopad těchto nástrojů. Zakázka se zaměří na zvýšení povědomí, porozumění a odpovědnosti ze strany výrobců, spotřebitelů, tvůrců politik nebo odvětvových činitelů. Toto komunikační úsilí se zaměří na realizaci akčního plánu oběhového hospodářství na podporu existujících nástrojů v oblasti udržitelné spotřeby a výroby (SCP).

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 354 250.00 EUR
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Mimo prostory veřejného zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Otevřená výzva k podání nabídek – samostatná zakázka na služby v délce 12 měsíců.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita navrhované metodologie / Váha: 40
Kritérium kvality - Název: Organizace práce a přidělování zdrojů / Váha: 25
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se kontroly kvality / Váha: 25
Kritérium kvality - Název: Nápaditost / Váha: 10
Cena - Váha: 50/50
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 184-329336
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 07.0203/2017/749575/SER/ENV.B.1
Název:

Propagace nástrojů a politik v oblasti oběhového hospodářství (ekoznačka EU, EMAS – plán ekologického řízení a auditů, GPP – ekologické veřejné zakázky, udržitelné budovy, ETV – ověřování ekologických technologií a PEF/OEF – ekologická stopa produktu / ekologická stopa organizace)

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
01/02/2017
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Arctik s.p.r.l.
Poštovní adresa: chaussée de Boondael 202
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1050
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Technopolis Consulting Group Belgium
Poštovní adresa: avenue de Tervuren 188A
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1150
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 360 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 354 250.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

V souladu s čl. 134 odst. 1 písm. e) prováděcích pravidel k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/1929 ze dne 28.10.2015 (finanční nařízení) během 3 let od uzavření původní smlouvy bude veřejný zadavatel moci využít jednacího řízení pro dodatečné služby (bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce) pro nové služby nebo práce spočívající v opakování podobných služeb nebo prací svěřených hospodářskému subjektu, kterému tentýž veřejný zadavatel zadal původní zakázku, a to za předpokladu, že tyto služby nebo práce jsou v souladu se základním projektem, na který byla původní zakázka zadána po zveřejnění oznámení o zakázce, při dodržení podmínek stanovených v čl. 134 odst. 4.

Zveřejněno v oznámení předběžných informací Úř. věst 2016/S 043-070158 ze dne 2.3.2016 pod názvem „Komunikace na téma nástroje a politiky oběhového hospodářství a jeho podpora sdělení ve vztahu k ekoznačce EU, EMAS, ETV a ekoinovaci)“ o rozpočtu ve výši 1 200 000 EUR (300 000 EUR x 4).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Veškeré připomínky týkající se zadávacího řízení můžete předložit veřejnému zadavateli uvedenému v bodě I.1.

Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě 2 let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu). Taková stížnost nebude mít za následek ani pozastavení lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení rozhodnutí o zadání zakázky můžete podat odvolání k instituci uvedené v bodě VI.4.1.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/02/2017