Szolgáltatások - 57179-2017

15/02/2017    S32

Belgium-Brüsszel: Körforgásos gazdasággal kapcsolatos eszközök és szakpolitikák előmozdítása (uniós ökocímke, közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer [EMAS], zöld közbeszerzés [GPP], fenntartható épületek, környezettechnológiai ellenőrzés [ETV] és a termékek/szervezetek ökológiai lábnyomának meghatározására irányuló módszer [PEF/OEF])

2017/S 032-057179

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance
Postai cím: BU-9 01/005
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Körforgásos gazdasággal kapcsolatos eszközök és szakpolitikák előmozdítása (uniós ökocímke, közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer [EMAS], zöld közbeszerzés [GPP], fenntartható épületek, környezettechnológiai ellenőrzés [ETV] és a termékek/szervezetek ökológiai lábnyomának meghatározására irányuló módszer [PEF/OEF]).

Hivatkozási szám: ENV.B.1/SER/2016/0049.
II.1.2)Fő CPV-kód
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés tárgya a körforgásos gazdasággal kapcsolatos eszközök és tevékenységek előmozdítását szolgáló kommunikációs tevékenységekre terjed ki. Ezek a tevékenységek nagyrészt a fenntartható fogyasztás és termelés elérésére irányuló meglévő szakpolitikákra és eszközökre építenek, és céljuk az ilyen eszközök hatásának növelése. A szerződés célja a termelők, a fogyasztók, a politikai döntéshozók vagy az ágazati szereplők tájékozottságának, megértésének és felelősségvállalásának növelése. Ez a kommunikációs tevékenység a körforgásos gazdasággal kapcsolatos cselekvési terv megvalósítására, valamint a fenntartható fogyasztás és termelés (sustainable consumption and production, SCP) elérését célzó, meglévő eszközök előmozdítására helyezi a hangsúlyt.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 354 250.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

„Extra muros”.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyílt ajánlati felhívás – egyetlen szolgáltatási szerződés 12 hónap időtartammal.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A javasolt módszertan minősége / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: A munka szervezése és a források elosztása / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: Minőségellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: Kreativitás / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50/50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 184-329336
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 07.0203/2017/749575/SER/ENV.B.1
Elnevezés:

Körforgásos gazdasággal kapcsolatos eszközök és szakpolitikák előmozdítása (uniós ökocímke, közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer [EMAS], zöld közbeszerzés [GPP], fenntartható épületek, környezettechnológiai ellenőrzés [ETV] és a termékek/szervezetek ökológiai lábnyomának meghatározására irányuló módszer [PEF/OEF])

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/02/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Arctik s.p.r.l.
Postai cím: chaussée de Boondael 202
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1050
Ország: Belgium
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Technopolis Consulting Group Belgium
Postai cím: avenue de Tervuren 188A
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1150
Ország: Belgium
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 360 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 354 250.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 28.10.2015 keltezésű, (EU, Euratom) 2015/1929 európai parlamenti és tanácsi rendelet (költségvetési rendelet) alkalmazási szabályai 134. cikke (1) bekezdésének e) pontjával összhangban az eredeti szerződés megkötését követő 3 évben az ajánlatkérő (ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli) tárgyalásos eljárást alkalmazhat olyan további szolgáltatások, új szolgáltatások, illetve építési beruházások kapcsán, amelyek ahhoz hasonló szolgáltatások, illetve építési beruházások megismétléséből állnak, mint amelyekkel ugyanazon ajánlatkérő az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőt megbízta, feltéve, hogy e szolgáltatások és munkák megfelelnek az alapprojektnek, és hogy e projekt esetében az eredeti szerződést ajánlati felhívás közzététele után ítélték oda, a 134. cikk (4) bekezdésében előírt feltételekre is figyelemmel.

Közzétéve a HL 2016/S 043-070158 hivatkozási számú, 2.3.2016 keltezésű hirdetményben „A körforgásos gazdaság eszközeiről és szakpolitikáiról (az EU az ökocímke, EMAS, ETV [környezetvédelmi technológiai hitelesítés] és az ökoinnovációval kapcsolatos közleménye) szóló közlemény és ezek reklámozása” címmel, 1 200 000 EUR (4 x 300 000 EUR) összegű költségvetés megjelölésével.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az odaítélési eljárással kapcsolatban az I.1. pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be észrevételeit.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

Jogorvoslati kérelem benyújtására az odaítélési határozatra vonatkozó értesítést követő 2 hónapon belül van lehetőség a VI.4.1. pontban feltüntetett jogorvoslati szervnek.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/02/2017