Dienstleistungen - 571858-2019

03/12/2019    S233    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Oradea: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

2019/S 233-571858

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Oradea
Nationale Identifikationsnummer: 4230487
Postanschrift: Str. Unirii nr. 1
Ort: Oradea
NUTS-Code: RO111 Bihor
Postleitzahl: 410100
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mihaela Nastea
E-Mail: mihaela.nastea@oradea.ro
Telefon: +4 0259437000
Fax: +4 0259409406

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.oradea.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100081493
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic pentru execuția lucrărilor, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuț […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referenznummer der Bekanntmachung: 4230487/2019/123
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic pentru executia lucrarilor, asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor pentru construire drumuri colectoare si pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal; Cod unic: 4230487/2019/123.

Tipurile de servicii sunt cele descrise in referatul de necesitate nr. 367452/16.10.2019, precum si in tema de proiectare nr. 367440/16.10.2019:

— elaborare proiect tehnic si detalii de executie,

— asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor.

Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarifica […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 585 187.83 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71242000 Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung
71311100 Unterstützende Leistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Oradea.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic pentru executia lucrarilor, asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor pentru construire drumuri colectoare si pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal.

Pasajul superior proiectat va supratraversa intersecția giratorie situată pe drumul național DN1 la poziția kilometrică 634+828, intersecție cu strada Uzinelor și Nicolae Filipescu, benzile 1 și 4 ale drumului national rămânând la sol.

Se va crea de asemenea un drum colector paralel cu Calea Borșului (DN 1-E60) din girația existentă, cu facilitate de acces la viitorul centru de transport intermodal. Drumul colector va prelua traficul spre viitorul centru intermodal, și urmează să facă legătura cu viitoarea intersectie giratorie ce asigura conexiunea dintre DN 1 si viitoarea centura metropolitana ce leaga Varianta ocolitoare Oradea de autostrada A3.

Se va realiza drumul de acces la viitorul centru intermodal în lungime de 686,53 m.

Beneficiile obtinute de autoritatea contractanta consta in:

— Prin realizarea pasajului se va asigura fluența de circulație pe drumul național spre frontiera de vest, iar circulația în interes local nu va îngreuna fluența circulației pe direcția principală,

— Drumul colector va prelua traficul spre viitorul centru intermodal, cu posibilitatea prelungirii în viitor, când se va realiza girația cu inelul metropolitan de centură a municipiului Oradea.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Experiența profesională a persoanei nominalizate ca șef de proiect – inginer căi ferate drumuri și poduri / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Obiectivul se regaseste in Anexa 4 la pozitia 12 din Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Municipiului Oradea. Se va solicita finanțare prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM).

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Obiectivul se regaseste in Anexa 4 la pozitia 12 din Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Municipiului Oradea.

Se va solicita finanțare prin Programul Operational Infrastructura Mare (P.O.I.M.).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art. 60, 164, art. 165, art. 167 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art. 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele:

1) certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile restante de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru „pentru care exista obligatii de plata” la momentul depunerii acestora;

2) cazier judiciar pentru operatorul economic;

3) cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

4) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

5) orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident;

6) orice alte documente edificatoare.

Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:

1) Bolojan Ilie Gavril, primar;

2) Birta Florin-Alin, viceprimar;

3) Mălan Mircea, viceprimar;

4) Duse Traian Adrian, consilier local;

5) Dulca Camelia, consilier local;

6) Maci Mihai, consilier local;

7) Negrean Daniel-Dumitru, consilier local;

8) Morar Grigore, consilier local;

9) Buhas Camelia Liana, consilier local;

10) Dragos Marcel Daniel, consilier local;

11) Marinau Florin Liviu, consilier local;

12) Filimon Teofil Laviniu, consilier local;

13) Lezeu Ioan, consilier local;

14) Felea Adrian Ioan, consilier local;

15) Fonoage Corina Lavinia Silvia, consilier local;

16) Zdrinca Ionel Marius, consilier local;

17) Blaga Mariana, consilier local;

18) Sabau Popa Liviu Mihai, consilier local;

19) Mohan Aurel George, consilier local;

20) Negrea Adrian, consilier local;

21) Avram Nicolae Ioan, consilier local;

22) Peto Dalma Csilla, consilier local;

23) Kecse Gabriella, consilier local;

24) Kirei Melinda, consilier local;

25) Kis Gabor Ferenc, consilier local;

26) Chiana Laurentiu Alin, consilier local;

27) Ionescu Romeo, consilier local;

28) Tau Ioan, consilier local;

29) Florea Augustin Eduard, director executiv Directia Economica;

30) Simona Vlad, director adjunct Directia Economica;

31) Doru Lezeu, consilier Directia Economica;

32) Eugenia Borbei, director executiv Directia Juridica;

33) Diana Oltea Marc, sef Serviciul Juridic;

34) Monica Gall, consilier juridic Directia Juridica;

35) Ghitea Mircea Teodor, director executiv Directia Tehnica;

36) Tent Aurelia Violeta, director executiv adj. Directia Tehnica;

37) Krausz Viorica, consilier Directia Tehnica;

38) Pop Mihai, consilier Directia Tehnica;

39) Adrian Pintea, sef Birou Directia Tehnica;

40) Maghiar Iulia Manuela, sef Serviciul Achizitii Publice;

41) Julieta Nicoara, consilier achizitii publice;

42) Laslau Mihaela, consilier achizitii publice;

43) Horge Olimpia, consilier achizitii publice;

44) Nastea Mihaela, consilier achizitii publice.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Experienta similara in realizari de servicii similare: ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie sa faca dovada ca a prestat în ultimii 3 ani, servicii de aceeasi natura si complexitate sau superioare din punctul de vedere al complexitatii si scopului, constand in servicii de proiectare cu o valoare totala fără TVA mai mare sau cel putin egala cu: 580 000 RON fara TVA. Prin servicii similare autoritatea contractanta intelege: servicii de proiectare pentru lucrari de arta ce au ca obiect executia/reabilitarea/modernizarea unor poduri si/sau viaducte si/sau pasaje rutiere. Pragul valoric impus face referire la proiectarea pentru lucrarile de arta ce au ca obiect executia/reabilitarea/modernizarea unor poduri si/sau viaducte si/sau pasaje rutiere.

Pentru scopul prezentei proceduri:

1) Perioada de referinta – respectiv ultimii 3 ani – va fi întotdeauna calculata în sens invers pornind de la data comunicata în anuntul de participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limita de depunere a ofertei. In cazul in care autoritatea contractanta va decala termenul limita de depunere a ofertei, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmând a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara în intervalul de timp nou rezultat;

2) Prin servicii similare autoritatea contractanta intelege: prestarea de servicii de proiectare pentru lucrari de arta ce au ca obiect executia/reabilitarea/modernizarea unor poduri si/sau viaducte si/sau pasaje rutiere. Pragul valoric impus face referire la proiectarea pentru lucrarile de arta ce au ca obiect executia/reabilitarea/modernizarea unor poduri si/sau viaducte si/sau pasaje rutiere;

3) Servicii de proiectare prestate înseamna servicii prestate de ofertant si receptionate de beneficiarul serviciilor, în limitele acordului/contractului dintre ofertant si beneficiarul serviciilor si pentru care au fost emise referinte adecvate in sensul art. 58 din Directiva 24/2016. Intra in categoria referintelor adecvate urmatoarele documente: procesele-verbale de receptie a documentatiilor de proiectare sau documentele constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei similare.

Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice:

1) obiectul serviciului prestat astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați;

2) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul;

3) locul/obiectivul serviciului prestat și sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit;

4) valoarea serviciilor in lei fara TVA. Prezenta sectiune se completeaza cu informatiile prevazute in cap 9. „Mentiuni privind experienta similara” din cadrul „Instructiunilor pentru ofertanti” – sectiunea I din documentatia de atribuire.

Proportia de subcontractare. Mentiuni generale privind subcontractarea:

1) În cazul în care ofertantul/candidatul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include: informații privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată – va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informațiile prevazute la art. 193 lit. a), b) din Legea 98/2016, care prezintă relevanță din perspectiva capacităților subcontractanților pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. Mai exact, pentru acestia, din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca: nu se află în niciuna din situațiile de excludere menționate la art. 164, 165 și 167 si ca îndeplinește criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă. Subcontractanții pe ale căror capacități nu se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informațiile prevazute la art. 193 lit. a) din Legea 98/2016. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca: nu se află în niciuna din situațiile de excludere menționate la art. 164, 165 și 167;

2) Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi in conformitate cu art. 71 alin. (2) din Directiva 24/2016 si cu art. 55 din Legea 98/2016 dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei;

3) Autoritatea contractanta informeaza ofertantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale ofertantului/subcontractantului propus/tertului sustinator, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, în cazul carora se publica doar numele;

4) Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi;

5) În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie;

6) Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant în oferta, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens. Prezenta sectiune se completeaza cu informatiile prevazute in cap 10 „Mentiuni privind subcontractarea” din cadrul „Instructiunilor pentru ofertanti” – sectiunea I din documentatia de atribuire.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea llimita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie. Efectuarea prestarilor similare se demonstreaza prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte: prestarea de servicii similare; valori – in lei fara TVA; perioada prestarii; beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati prestatoare sau clienti privati.

Nota 1: pentru contractele exprimate in euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anului in care respectivul contract a fost semnat (exemplu:decembrie 2013: 1 EUR = 4,436100 RON; decembrie 2014 : 1 EUR = 4,20500 RON, decembrie 2015 : 1 EUR = 4,4467 RON; decembrie 2016; decembrie 2017 : 1 EUR = 4,644 RON, decembrie 2018: 1 EUR = 4,6531 RON. Pentru anul 2019 se va folosi urmatorul curs noiembrie 2019: 4,7577.

Nota 2: pentru contractele exprimate in alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost semnate. Pentru transformarea euro in lei se vor urma indicatiile de la nota 1.

Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant precum si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/01/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/05/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/01/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. Mai exact, în cazul în care există 2 sau mai multi ofertanti care au acumulat punctaje identice si care ar ocupa locul 1 într-un clasament al ofertelor admisibile, va fi castigator ofertantul cu pretul cel mai scăzut. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica.

Reofertarea se va face prin SEAP, urmând a se încheia contractul cu ofertantul a cărui noua propunere financiară are pretul cel mai scăzut.

Clauza suspensiva: încheierea contractului de achizitie publica este conditionata de încheierea contractului de finantare sau de alocarea de credite bugetare pentru acest obiectiv de investitii de catre autoritatea contractanta, semnarea contractului facându-se cu respectarea dispozitiilor Ordinului 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale. In cazul in care contractul de finantare nu va fi semnat, autoritatea contractanta va putea aproba pentru anul semnarii contractului, o suma reprezentand contravaloarea lucrarilor aferente acestuia. Autoritatea contractanta precizeaza ca va încheia contractul cu ofertantul declarat câstigator numai în masura în care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare sau prin alocarea de fonduri din bugetul local conform mentiunilor de mai sus. In cazul în care, indiferent de motive, contractul de finantare nu se va semna sau nu vor putea fi aprobate fonduri din bugetul local conform mentiunilor din prezenta sectiune, autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta ca autoritatea contractanta si/sau finantatorul nu pot fi considerate raspunzatoare pentru vreun prejudiciu în cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca autoritatea contractanta si/sau finantatorul au fost notificate asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri îsi asuma întreaga raspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situatia aplicarii clauzei.

Perioada pe parcursul careia se aplica clauza suspensiva este de 1 an. Invederam ofertantilor obligatia de a-si prelungi valabilitatea ofertei cu luarea in considerare a acestei prevederi, la simpla solicitare a autoritatii contractante, daca aceasta se va afla in situatia aplicarii clauzei suspensive.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/11/2019