Dienstleistungen - 572089-2019

03/12/2019    S233

Dänemark-Frederiksberg: Verwaltung von Pensionsfonds

2019/S 233-572089

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Lønmodtagernes Dyrtidsfond ("LD Fonde")
Nationale Identifikationsnummer: 61552812
Postanschrift: Dirch Passers Allé 27, 2.
Ort: Frederiksberg
NUTS-Code: DK0 DANMARK
Postleitzahl: 2000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Lisbeth B. Burgaard
E-Mail: lib@ld.dk
Telefon: +45 33368933

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.ld.dk

Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/352919

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

LD Fondes udbud af aftale vedrørende levering af pensionsserviceydelser

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66523100 Verwaltung von Pensionsfonds
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Leverandøren skal levere ydelser, herunder pensionsserviceydelser, til understøttelse af LD Fondes pensionsforretning. Pensionsforretningen omfatter LD Fondes administration af LD Fondes medlemmer og deres pensionskonti i medfør af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, § 1 stk. 1, kapitel 2, kapitel 4.a samt kapitel 6.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66520000 Altersvorsorge
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
72267100 Wartung von Informationstechnologiesoftware
72514300 Anlagenverwaltung für die Computersystemwartung
75100000 Dienstleistungen der Verwaltung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK0 DANMARK
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Leverandøren skal levere ydelser, herunder pensionsserviceydelser, til understøttelse af LD Fondes pensionsforretning. Pensionsforretningen omfatter LD Fondes administration af LD Fondes medlemmer og deres pensionskonti i medfør af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, § 1 stk. 1, kapitel 2, kapitel 4.a samt kapitel 6.

Den vindende tilbudsgiver er ansvarlig for i aftalens løbetid at levere alle ydelser, der understøtter pensionsforretningen, herunder IT infrastruktur og integrationen med andre samarbejdspartnere og fælles digitale systemer for offentlige enheder, som f.eks. nemkonto, nem ID, CPR-registret, offentlig digital post mv. Ydelserne omfatter processer for bl.a. udbetaling, puljevalg, flytning, kontofremføring, skatterabat, puljeadministration mv. samt en webløsning med selvbetjeningsfaciliteter, der kan tilgås via www.ld.dk LD Fonde henviser navnlig til aftalens bilag 2 og 3 for en nærmere beskrivelse.

LD Fondes nuværende leverandør (FDC) vil efter aftale med LD Fonde understøtte overdragelse til den vindende tilbudsgiver. LD Fonde henviser til bilag 5 (Transition og Afprøvning) og bilag 8 (LD Fondes Ydelser) til aftalen vedrørende LD Fondes krav til transitionsydelser og LD Fondes ydelser.

Aftalens Bilag 3 er LD Fondes overordnede kravspecifikation med henblik på de deltagende tilbudsgiveres udarbejdelse af tilbud i dette udbud. LD Fonde gør opmærksom på, at en række af aftalens bilag skal udfyldes af tilbudsgiverne som led i tilbudsafgivelsen, hvilket fremgår af de respektive bilag. LD Fonde har derfor i bilag D udarbejdet en vejledning til tilbudsafgivelsen.

Det understreges, at håndteringen af henvendelser fra medlemmerne (medlemsservice) ikke er en del af nærværende udbud, men vil blive udbudt som et særskilt udbud efter indgåelse af aftalen. Vinderen af nærværende udbud vil således skulle indgå i et tæt samarbejde med den kommende medlemsserviceleverandør.

Den oplyste varighed regnes fra idriftssættelsestidspunktet, dvs. efter gennemført transition.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Kvalitet / Gewichtung: 65
Preis - Gewichtung: 35
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 126-308535
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

LD Fondes udbud af kontrakt vedrørende pensionsserviceydelser

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

LD Fonde har den 28.11.2019 besluttet at annullere nærværende udbud, som igangsat og offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse nr. 2019/S 126-308535.

Annullationen af udbuddet skyldes 2 forhold som LD Fonde er blevet opmærksom på efter at have modtaget tilbud fra 3 tilbudsgivere.

Uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet:

LD Fonde har erfaret, at der desværre har været uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialets udformning af enkelte af de kvalitative underkriterier, hvilket LD Fonde har vurderet ikke at kunne ændre uden at skulle annullere udbuddet.

Markedssituationen:

LD Fonde har herudover konstateret, at markedssituationen for både de udbudte og tilgrænsende ydelser har ændret sig siden udbuddet blev i gangsat. Dette udbud omfatter en aftale om pensionsserviceydelser, hvor LD Fondes nuværende aftale både omfatter pensionsserviceydelser og medlemsserviceydelser. LD Fonde har vurderet, at det - som følge af markedssituationen - vil være mere hensigtsmæssigt at samle begge ydelser i et udbud, hvilket heller ikke kan ske uden at skulle annullere udbuddet.

Samlet udbud af pensionsserviceydelser og medlemsserviceydelser:

LD Fonde arbejder på hurtigst muligt at få udarbejdet og igangsat et samlet udbud af både pensionsserviceydelser og medlemsserviceydelser.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019