Aidake täiustada TEDi veebisaiti ja vastake lühikesele küsimustikule!

Teenused - 572175-2018

26/12/2018    S248    Euroopa Komisjon - Teenused - Hankelepingu sõlmimise teade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: Alternatiivide edendamine loomkatsetetele direktiivi 2010/63/EL jaoks e-õppe vahendite väljatöötamise kaudu

2018/S 248-572175

Hankelepingu sõlmimise teade

Hankemenetluse tulemused

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Environment
Postiaadress: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Linn: Brussels
NUTS kood: BE
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Markets Team
E-post: env-tenders@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Teave ühishanke kohta
Lepingu sõlmib keskne hankija
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Alternatiivide edendamine loomkatsetetele direktiivi 2010/63/EL jaoks e-õppe vahendite väljatöötamise kaudu

Viitenumber: ENV.B.2/SER/2018/0011
II.1.2)CPV põhikood
90700000
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Töövõtja peaks töötama välja kolm erinevat e-õppe moodulit konkreetsete ülesannete jaoks, mida endiselt loomadega katseid tegevatel inimestel ja/või katseid sanktsioneerivatel ametiisikutel tuleb viia läbi loomkatsete asendamise, vähendamise ja täiustamise põhimõtte kohaldamisel vastavalt direktiivile 2010/63/EL. Ülesanded on:

1) „metoodika ja projektide kavandamine“;

2) „projekti hindaja“;

3) „tõsiduse hindamise raamistiku rakendamine elusloomi kasutavates projektides“.

Kõnealusele lepingule tuginevalt saab nimetatud koolitusmaterjalide komplekti teha kättesaadavaks kõigile koolituse pakkujatele kogu ELis. Eesmärgikohasuse tagamiseks on lepingule juurde arvatud e-õppe moodulite ülevaatus asjakohase spetsialiste rühma poolt.

II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.7)Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)
Maksumus käibemaksuta: 256 153.00 EUR
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00
Põhiline teostamise koht:

Väljaspool asutust.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Avatud kutse pakkumusele.

Ühekordne mitte uuendatav teenusleping kestusega 24 kuud, eelarvega 260 000 EUR.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: pakutud metoodika kvaliteet / Osakaal: 70
Kvaliteedikriteerium - Nimi: töökorraldus ja ressursijaotus / Osakaal: 20
Kvaliteedikriteerium - Nimi: kvaliteedikontrolli meetmed / Osakaal: 10
Hind - Osakaal: 50/50
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Pange tähele, et 21.3.2018 avaldatud eelteates ELT 2018/S 056 - 123139 oli projekti nimetus „Tõsiduse hindamise raamistikku, loomadega seotud projektide ja protseduuride kavandamist ja direktiivi 2010/63/EL kohaselt läbiviidavate loomauuringute projektihindaja rolli käsitlevate interaktiivsete e-õppe moodulite teaduslik-tehniline arendustöö“ ja eelarve 300 000 EUR.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2018/S 114-258515
IV.2.8)Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta
IV.2.9)Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 07027741/2018/790313/SER/ENV.B2
Nimetus:

Alternatiivide edendamine loomkatsetetele direktiivi 2010/63/EL jaoks e-õppe vahendite väljatöötamise kaudu

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah
V.2)Hankelepingu sõlmimine
V.2.1)Lepingu sõlmimise kuupäev:
28/11/2018
V.2.2)Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 2
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: jah
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: FLAIRE Consultants Ltd (juht)
Postiaadress: 15, Riverside Studios, Amethyst Road, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear
Linn: Newcastle upon Tyne
NUTS kood: UK
Sihtnumber: NE4 7YL
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: jah
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Scientialis Ltd
Postiaadress: 72 London Road
Linn: St Albans
NUTS kood: UK
Sihtnumber: AL1 1NS
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: jah
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: PNBN Enterprises Ltd
Postiaadress: 4 Clarinda Park North
Linn: Dun Laoighre
NUTS kood: IE
Riik: Iirimaa
Töövõtja on VKE: jah
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: POP-UP Studio Ltd
Postiaadress: 102 Sheriffs Highway
Linn: Gateshead
NUTS kood: UK
Sihtnumber: NE9 5SD
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: jah
V.2.4)Teave lepingu/osa maksumuse kohta (käibemaksuta)
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 260 000.00 EUR
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 256 153.00 EUR
V.2.5)Teave allhangete kohta

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:

Vastavalt määruse (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid) lisa artikli 11 lõike 1 punktile e uute teenuste või ehitustööde puhul, mis seisnevad sellisele ettevõtjale usaldatud samalaadsete teenuste või ehitustööde kordamises, kellega sama hankija on algse lepingu sõlminud, kui kõnealused teenused või ehitustööd vastavad algse lepingu kohasele põhiprojektile ja algne leping on sõlmitud hanketeate avaldamise järel, kui punktis 11.4 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 43032100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1) nimetatud avaliku sektori hankijale.

Juhul kui kogetakse halduslikku omavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse kahe aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Nimetatud kaebuse esitamine ei too kaasa vaidlustuste esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Punktis VI.4.1) nimetatud asutusele võib apellatsioone esitada 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
14/12/2018