Tjänster - 572176-2018

26/12/2018    S248

Belgien-Bryssel: Rörlighetsprogram för konstnärer och/eller yrkesverksamma i kultursektorn

2018/S 248-572176

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: EAC Unite D2
E-post: EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633
Upphandlarprofil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Rörlighetsprogram för konstnärer och/eller yrkesverksamma i kultursektorn

Referensnummer: EAC/18/2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79419000 Utvärderingskonsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingens huvudsyfte är att lägga grunden till ett rörlighetsprogram i den kreativa sektorn och kultursektorn från 2021 och framåt i nästa generation av EU-program. De specifika målen är följande:

1) Utforska och analysera villkoren för att skapa ett framgångsrikt och hållbart program som gör det möjligt för enskilda personer att delta i ett gränsöverskridande rörlighetsprojekt

2) Föreslå och testa en finansieringsplan för individuell rörlighet för konstnärer och/eller yrkesverksamma i kultursektorn

3) Presentera slutsatser och rekommendationer.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Europeiska unionen. Se förfrågningsunderlaget.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingens huvudsyfte är att lägga grunden till ett rörlighetsprogram i den kreativa sektorn och kultursektorn från 2021 och framåt i nästa generation av EU-program. De specifika målen är följande:

1) Utforska och analysera villkoren för att skapa ett framgångsrikt och hållbart program som gör det möjligt för enskilda personer att delta i ett gränsöverskridande rörlighetsprojekt

2) Föreslå och testa en finansieringsplan för individuell rörlighet för konstnärer och/eller yrkesverksamma i kultursektorn

3) Presentera slutsatser och rekommendationer.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Se beskrivning 4.1 i förfrågningsunderlaget / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Programmet Kreativa Europa

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 102-232131
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: EAC/2018/0698
Benämning på upphandlingen:

Rörlighetsprogram för konstnärer och/eller yrkesverksamma i kultursektorn

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/12/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Goethe Institut e.V.
Ort: Munich
Nuts-kod: DE DEUTSCHLAND
Land: Tyskland
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Institut français
Ort: Paris
Nuts-kod: FR FRANCE
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: IZOLYATSIA
Ort: Kiev
Nuts-kod: 00 Not specified
Land: Ukraina
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Vilnius Academy of Arts
Ort: Vilnius
Nuts-kod: LT LIETUVA
Land: Litauen
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 000 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 967 291.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Courtrue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

En talan om ogiltigförklaring av tilldelningsbeslutet kan inledas inom 2 månader från meddelandet av tilldelningsbeslutet. Eventuella begäranden och eventuella svar på dessa samt eventuella klagomål om missförhållanden kommer inte att ha som syfte, och kommer inte att leda till, att tidsfristen för inlämning av en talan om ogiltigförklaring förlängs eller att en ny period inleds för inlämning av en talan om ogiltigförklaring. Det organ som ansvarar för annulleringsförfaranden anges i punkt VI.4.1).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/12/2018