Varer - 572186-2018

26/12/2018    S248

Luxembourg-Luxembourg: Kontorartikler til flere europæiske institutioner i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg

2018/S 248-572186

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: Plateau de Kirchberg
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU0 LUXEMBOURG
Postnummer: L-2929
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Service de passation des marchés
E-mail: INLO.CFT@ep.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.europarl.europa.eu
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU0 LUXEMBOURG
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: INLO.CFT@ep.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.curia.europa.eu
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: B-1047
Land: Belgien
E-mail: INLO.CFT@ep.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://edps.europa.eu/edps-homepage_fr
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU0 LUXEMBOURG
Postnummer: L-1882
Land: Luxembourg
E-mail: INLO.CFT@ep.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.cdt.europa.eu
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
By: Strasbourg
NUTS-kode: FRF11 Bas-Rhin
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: INLO.CFT@ep.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Investeringsbank
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU0 LUXEMBOURG
Postnummer: L-2950
Land: Luxembourg
E-mail: INLO.CFT@ep.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.eib.org/en/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4253
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontorartikler til flere europæiske institutioner i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg

Sagsnr.: 06B30/2018/M048
II.1.2)Hoved-CPV-kode
30192000 Kontortilbehør
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten vedrører levering af kontorudstyr (skrive-, arkiverings- og etiketteringsartikler osv. med tilbehør), der vil blive bestilt af brugertjenesterne i Europa-Parlamentet og andre europæiske institutioner, som deltager i denne procedure.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 650 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30190000 Diverse kontormaskiner, udstyr og tilbehør
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
NUTS-kode: LU0 LUXEMBOURG
NUTS-kode: FRF11 Bas-Rhin
Hovedudførelsessted:

Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med kontrakten er levering af kontorudstyr (skrive-, arkiverings- og etiketteringsartikler osv. med tilbehør), der vil blive bestilt af brugertjenesterne i Europa-Parlamentet og andre europæiske institutioner, som deltager i denne procedure.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionel og miljømæssig kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 650 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiveren skal være indskrevet i et passende erhvervs- eller handelsregister, undtagen i tilfælde af en international organisation.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— omsætning på mindst 1 500 000 EUR inden for området omfattet af denne kontrakt

— finansiel soliditet bedømmes som følger (positivt bruttodriftsoverskud og positiv egenkapital)

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— tilstrækkelig erfaring (på mindst 3 år) og netværk, dvs. udførelse af lignende kontrakter, hvad angår størrelse, i løbet af de sidste 3 år

— rådighed over et tilfredsstillende onlineværktøj til afgivelse af bestillinger. Værktøjet skal være pålideligt, brugervenligt, fleksibelt (med mulighed for oprettelse af underkataloger og generering af ordrestatistikker), brugbart som minimum på engelsk og fransk (efter kontraktens underskrivelse), og som gør det muligt at fastsætte budgetlofter for brugerne.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/01/2019
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadresse: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
By: Luxembourg
Land: Luxembourg
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/12/2018