Dienstleistungen - 572290-2019

03/12/2019    S233    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Świdnik: Bereitstellung von Software

2019/S 233-572290

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Świdnik
Nationale Identifikationsnummer: WIZP-Z 271.38.2019
Postanschrift: ul. Stanisława Wyspiańskiego 27
Ort: Świdnik
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-040
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Leszek Bednarczyk, Krzysztof Nowakowski
E-Mail: zampub@e-swidnik.pl
Telefon: +48 817517602
Fax: +48 817517608

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://umswidnik.bip.lubelskie.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych, przeprowadzenie szkoleń oraz modernizacja portalu www

Referenznummer der Bekanntmachung: WIZ-Z.271.18.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72268000 Bereitstellung von Software
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych, przeprowadzenie szkoleń oraz modernizacja portalu www” w ramach projektu pn. „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Świdnik, gminy Konstantynów oraz gminy Skierbieszów” realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, II Osi priorytetowej Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe lubelskie.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 1 621 286.18 PLN / höchstes Angebot: 1 739 500.00 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72265000 Software-Konfiguration
72263000 Software-Implementierung
72262000 Software-Entwicklung
80500000 Ausbildung
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48517000 IT-Softwarepaket
48442000 Finanzsystemsoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Świdnik, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych, przeprowadzenie szkoleń oraz modernizacja portalu www” w ramach projektu pn. „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Świdnik, gminy Konstantynów oraz gminy Skierbieszów” realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, II Osi priorytetowej Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Zamówienie obejmuje następujące elementy:

1. zakup licencji portalu podatkowego szt. 1;

2. wdrożenie portalu podatkowego szt. 1;

3. zakup licencji zintegrowanego systemu dziedzinowego szt. 1;

4. wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinowego szt. 1;

5. migracja danych systemu dziedzinowego szt. 1;

6. integracja systemu elektronicznego obiegu dokumentów z systemem dziedzinowym szt. 1;

7. zakup licencji partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji dla Gminy Miejskiej Świdnik szt. 1;

8. zakup licencji partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji dla Gminy Konstantynów szt. 1;

9. zakup licencji partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji dla Gminy Skierbieszów szt. 1;

10. wdrożenie partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji dla Gminy Miejskiej Świdnik szt. 1;

11. wdrożenie partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji dla Gminy Konstantynów szt. 1;

12. wdrożenie partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji dla Gminy Skierbieszów szt. 1;

13. opracowanie i wdrożenie e-usług na 5PD szt. 8;

14. opracowanie i wdrożenie e-usług na 3PD szt. 12;

15. zakup licencji systemu zarządzania budżetem Miasta szt. 1;

16. wdrożenie systemu zarządzania budżetem Miasta szt. 1;

17. zakup licencji systemu dla Rady Miasta szt. 1;

18. wdrożenie systemu dla Rady Miasta szt. 1;

19. modernizacja portalu www do standardów WCAG2.0 szt. 1;

20. przeprowadzenie szkoleń w zakresie funkcjonowania e-usług i informacji publicznej – 80 osób;

21. przeprowadzenie autoryzowanych szkoleń w zakresie administracji środowiskiem informatycznym – 2 osoby;

22. dostawa oprogramowania szyfrującego szt. 40;

23. rozbudowa systemu elektronicznego obiegu dokumentów – zakup dodatkowych licencji szt. 20;

24. przeprowadzenie szkoleń w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów – 40 osób;

25. zakup usługi utrzymania oprogramowania aplikacyjnego przez okres 60 miesięcy po upływie okresu gwarancji (objęte prawem opcji).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na systemy informatyczne / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Prawem opcji objęte jest utrzymanie oprogramowania aplikacyjnego w okresie 60 miesięcy po upływie okresu gwarancji. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym prawem opcji odbędzie się, o ile Zamawiający podejmie decyzję o jego realizacji. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji prawa opcji ujęte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7.1 do SIWZ, dostępnym wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPLU.02.01.00-06-0014/16 - projekt pn. Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów oraz Gminy Skierbieszów realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 111-272299
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych, przeprowadzenie szkoleń oraz modernizacja portalu www

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/11/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Rekord SI Sp z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 431019359
Postanschrift: ul. Kasprowicza 5
Ort: Bielsko-Biała
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 43-300
Land: Polen
E-Mail: rekord@rekord.com.pl
Telefon: +49 334978300
Fax: +49 334978312

Internet-Adresse: https://www.rekord.com.pl/

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 493 526.54 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 621 286.18 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Wert ohne MwSt.: 406 139.00 PLN
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Zakup licencji i wdrożenie partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji.

Zakup licencji i wdrożenie systemu dla Rady Miasta.

Przeprowadzenie autoryzowanych szkoleń w zakresie administracji środowiskiem informatycznym.

Rozbudowa systemu elektronicznego obiegu dokumentów - zakup dodatkowych licencji.

Przeprowadzenie szkoleń w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Warszawa
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki te określone są w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Do odwołań stosuje się przepisy art. 180–198 ustawy Pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Do skargi stosuje się przepisy art. 198a–198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019