Építési beruházás - 572328-2018

26/12/2018    S248

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2018/S 248-572328

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Iparművészeti Múzeum
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_93605223
Postai cím: Üllői út 33–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fehér Julianna
E-mail: feher.julianna@imm.hu
Telefon: +36 709021065
Fax: +36 12175838

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.imm.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: https://ekr.gov.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Őszy Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_26039220
Postai cím: Bécsi út 57–59. I. em. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Zsinka-Tóth Beáta
E-mail: kozbeszerzes@oeszy.hu
Telefon: +36 12251229
Fax: +36 12251230

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.oeszy.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001110692018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Múzeum, költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

IMM teljes rekonstrukció és bővítés (1094)

Hivatkozási szám: EKR001110692018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

«Az Iparművészeti Múzeum teljes rekonstrukciója és bővítése vállalkozási szerződés keretében»

Az Iparművészeti Múzeum jelenlegi épület együttesének teljes rekonstrukciója díszítő-művészeti elemek restaurálásával együtt, valamint új alagsori kiállítótér kialakítása. Teljeskörű épületgépészeti és épület villamossági korszerűsítés. A homlokzat és tetőfedés teljeskörű műemléki helyreállítása. Új épületszárny építése a Hőgyes Endre utcában, valamint környezetrendezés, belsőépítészeti és tájépítészeti feladatok ellátása.

Részletesen a II.2.4. pontban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45100000 Terep-előkészítő munkák
45111100 Bontási munka
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45210000 Magasépítési munka
45212300 Művészeti és kulturális épületek kivitelezése
45212310 Kiállításokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
45212313 Múzeum építése
45220000 Mérnöki és építési munkák
45223200 Szerkezetépítési munkák
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45310000 Villamos szerelési munka
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45315300 Villamos hálózati szerelés
45320000 Szigetelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45332000 Víz-, gázvezeték-szerelési és alagcsövezési munka
45350000 Gépészeti szerelések
45400000 Épületbefejezési munka
45420000 Asztalos- és ácsipari szerelés
45432000 Padlólerakás és -burkolás, falburkolás és tapétázás
45451300 Belső kertek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest IX. kerület 36862 helyrajzi számon, természetben a 1093 Budapest, Üllői út 33»37.szám.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Az Iparművészeti Múzeum teljes rekonstrukciója és bővítése vállalkozási szerződés keretében”

IMM meglévő műemlék épületének rekonstrukciója, átalakítása és bővítése, Bp., IX. kér. Üllői út. 33- 37. sz. alatt {36862 hrsz.) múzeum funkciójú, meglévő épület 9337 m2 alapterületű műemlék ingatlanon (műemléki törzsszám: 15 679).

Tervezett építési tevékenység során összesen cc. 24576 m2 nettó hasznos alapterületen.

A rekonstrukció során összesen 12 db lift és felvonó létesítése tervezett. A meglévő műemlék épületen történő beavatkozások a meglévő értékek védelmét, felújítását, restaurálását, illetve rekonstrukcióját szolgálják, valamint a feltétlenül indokolt esetekben, statikaitartószerkezeti okokból, és a mai korhoz igazodó technikai kiszolgálások miatt (liftek, gépészeti terek stb.).

Az épület állékonyságának érdekében a főfalak alapjai jetgrouting megerősítést kapnak 12 050 m hosszan. A meglévő műemlék épület tekintetében az épület szerkezeteinek, díszítéseinek felújítása, megóvása, az elpusztult, de rekonstruálható díszítések, fém, kő, üveg, padló, gipsz és falburkolatok valamint a díszítőfestések helyreállítása tervezett.

Az aula tér alatti feltöltés kiemelése és beépítése eredményeképpen az új időszaki kiállítás tereit alakítják ki, valamint a kisebb belső udvar alsó szintjének süllyesztésével konferencia központ és felette terasz létesül.

A meglévő épület homlokzatai alapvetően két csoportba sorolhatók: az utcai, teljes felületükön Zsolnay kerámia elemekkel burkolt homlokzatok és a belső, udvari homlokzatok vakolt felületekkel, tégla díszítő tagozatokkal. A homlokzati Zsolnay kerámiák és egyéb díszítő elemek lehető legnagyobb mértékű megtartásával, felújításával fog a rekonstrukció megvalósulni. Az új épületszárnyban az épületegyüttes korszerű üzemeltethetőségének biztosítása valósul meg, így a műtárgy és anyagmozgatás, -2 és -3 mélygarázs szinten parkolás, gépészet, üzemeltetés és fenntartás helyiségei kerülnek kialakításra, és új funkcionális elemek létesülnek, mint az új design osztály, illetve a földszinten az étterem és a múzeum új közönség és személyzeti bejárata. Az új épületrész résfal munkatérhatárolás mellett -3 szintig alápincézett, és a Hőgyes Endre utcai homlokzati fal az eredeti lechneri tervekkel összhangban épül meg, a meglévő épületen alkalmazott anyag - és szerkezetek alkalmazásával. A lechneri épület esetében az eredetileg használt anyagok restaurálásra, kiegészítésre kerülnek, a restaurátori szakdokumentációk elvei és meghatározásai szerint. Ilyen a homlokzat összes eleme, a Zsolnay kerámia elemektől kezdve a fa nyílászárókon át a téglaburkolatokig.

A belsőben szintén a restaurátori dokumentációk alapján, annak megfelelő díszítő festő, gipsz, terrazzo, asztalos, lakatosmunkák alapján készül a restauráció, illetve az előcsarnok és az aulatér, valamint kapcsolódó tereiben a rekonstrukció (pl. üvegtető festett színes üvegmezők). A meglévő épületben újonnan létrehozott, vagy kialakított területeken (pl időszaki kiállító tér, konferencia központ belső terei) azok szerkezetei és anyagai egyszerű megjelenésű, de a mai kor legmagasabb műszaki színvonalát képviselve kerülnek kialakításra.

A -3. pinceszint nettó, és egyben hasznos alapterüiete 1159,99 m2 lesz.

A -2. pinceszint nettó, és egyben hasznos alapterülete 1167,80 m2 lesz.

A -1. pinceszint nettó, és egyben hasznos alapterülete 4036,93 m2 lesz. Az alagsor nettó, és egyben hasznos alapterülete 2122,77 m2 lesz. A földszint nettó, és egyben hasznos alapterüiete 5335,93 m2 lesz. A magasföldszint nettó, és egyben hasznos alapterülete 614,61 m2 lesz. Az 1. emelet nettó, és egyben hasznos alapterülete 4486,71 m2 lesz. A 2. emelet nettó, és egyben hasznos alapterülete 3645,10 m2 lesz. A 3. emelet nettó, és egyben hasznos alapterülete 1965,87 m2 lesz. A múzeum épülete mindösszesen 24576,15 m2 nettó, és egyben hasznos alapterületű lesz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A kivitelezésben közreműködő (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.1 pontjában bemutatott) szakembernek az alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hó, min 0 hó, max: 60 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. A kivitelezésben közreműködő (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.3 pontjában bemutatott) szakembernek az alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata(egész hó, min 0 hó, max: 60 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4.A kivitelezésben közreműködő (Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.6 pontjában bemutatott) szakembernek a végzettség birtokában szerzett releváns (restaurátori) szakmai tapasztalata (egész hó, min. 0 hó, max 60 hó / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7. pontban megadott teljesítési időtartam a munkaterület átadásától kezdődik.

II.2.5. folyt: 1. értékelési szempont: Összesített nettó vállalkozói díj (HUF)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Az eljárásból kizárásra kerül a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból hivatkozással a Kbt. 64. §-ra, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok igazolására a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.SZ.1. a 322/2015. (X.30). Kormány rendelet 21.§ (1) bekezdésére figyelemmel, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében; a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

IGAZOLÁSI MÓD:

Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt EEKDba foglalt nyilatkozatát. Az EEKD kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm. rendelet 8., 10. 12-16. §-aiban meghatározott módon kell igazolni, az alábbi eltéréssel:

A Kbt. 62.§ (1) bek. kb) pontja vonatkozásában Magyarországon, illetve nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő vonatkozásában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény.

A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazd. szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a gazd.szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben már benyújtott. Ebben az esetben a gazd.szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.

Az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § kiz. ok igazolására.

SZ.1. igazolás mód folyt. karakterkorlát miatt a III.1.2.-ben

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:

P.1. a Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontjára, illetve 19.§ (5) bekezdésére figyelemmel cégszerűen aláírt nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év (a vizsgált időszak kezdete után létrejött gazdasági szereplők esetében a működése ideje alatt, az eljárást megindító felhívás feladásáig elért) közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről, és teljes árbevételéről.

Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (IV. rész alfa szakaszának kitöltése), nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A 321/2015. (X.30.) Kormány rendelet 19.§ (3) bekezdése alkalmazandó.

Műszaki-szakmai alkalmasság igazolása (folyt)

Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (IV. rész alfa szakaszának kitöltése), nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

SZ.1. a Korm. rendelet.§ 26.§ (2) bek. alapján Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan a Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontjára és 19.§ (5) bekezdésre figyelemmel

P1.1 az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított utolsó 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 52 000 000 000,- Ft-ot, valamint

P1.2 az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított utolsó 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenység) árbevétele nem éri el összesen a nettó 37 000 000 000- Ft-ot.

Amennyiben ajánlattevő a vizsgált időszak kezdetét követően jött létre, úgy alkalmatlan, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásáig, működésének időtartama alatt nem rendelkezik összesen nettó 20 Mrd Ft közbeszerzés tárgya (magasépítési kivitelezési tevékenység) szerinti árbevétellel.

VI.3. folyt.

26.Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. A felolvasólapon (EKR űrlap) az árazott költségvetés szerinti összesített nettó ajánlati ár kerül feltüntetésre.

27. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő - az EKR felületen rendelkezésre álló űrlap kitöltésével - az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása kötelező.

28. Az ajánlat részeként csatolandó az árazott költségvetés (excel formátumban is), amelyet ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekint.

29.Ajánlatkérő alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

30.A tárgyi közbeszerzési eljárás során dr. Zsinka-Tóth Beáta (00091) FAKSZ jár el.

31.Ajánlatkérő a tárgyi eljárást a Kbt. 53.§ (6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. Erre figyelemmel ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75.§ (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben az eredményhirdetés időpontjáig megszületett döntés alapján a legjobb ár-érték arányt megtestesítő ajánlatot benyújtott ajánlattevő megajánlásához szükséges mértékben ajánlatkérő nem kap költségvetési támogatást. Amennyiben az eredményhirdetés időpontjáig nem születik döntés arról, hogy ajánlatkérő kap-e költségvetési támogatást a legjobb ár-érték arányt megtestesítő ajánlatot benyújtott ajánlattevő megajánlásához szükséges mértékben, úgy ajánlatkérő a megkötendő szerződésben felfüggesztő feltételként köti a nyertes ajánlattevő ajánlatához szükséges mértékű költségvetési támogatás biztosítását.

32.Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét kizárja- különös tekintettel az épület páratlan műemléki jelentőségére-, amelynek indoka, hogy az ellátandó feladatok műszakilag egy egységet képeznek, illetve a felelősség nem szétosztható.

Jelen építési beruházás, olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így.

A munkálatok összehangolása egyszerűbb, a javítás és a karbantartás pedig olcsóbb, így költséghatékonyabb a beszerzés. Az épület későbbi biztonságos üzemeltetése és működése is íly módon biztosítható.

33.A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat a következő szempontokra figyelemmel:

Az 1. ért. részszempont esetén KH Útmutató 1. melléklet A) 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás.

A 2.,3.,4. ért.részszempont esetén a KH Útmutató 1. mell. A) 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás.Alsó ponthatár:0, felső ponthatár 100 pont.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Alkalmassági követelmény folyt:

MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK:

Az ajánlattevőnek a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:

M.1. a Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34.§ (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 8 (nyolc) év (96 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak igazolását (A referenciákat a Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdés alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelően részletezett tartalommal).

Az igazolás(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben ajánlatevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M.2. a Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontjára, illetve 322/2015 (X.30.) Kormány rendelet 34.§ (3) bekezdés b) pontjára figyelemmel nyilatkoznia kell azon szakember(ek)ről, aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe (szakember neve, pozíció megjelölése, amelyre a szakember bevonásra kerül, szakember végzettsége, képzettsége, szakember szakmai tapasztalata) a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettséget,végzettséget igazoló dokumentumok, és a megkívánt szakmai gyakorlatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányának csatolásával adott esetben.(Részletesen dokumentációban)

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a betöltött munkakör ismertetését, az adott szakember által a hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.

Ajánlatkérő - amennyiben az M.2.1.-M.2.5. követelmény szerinti jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik - a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha:

M.1. a Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34.§ (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított nyolc év során szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult referenciamunkával, amely összesen legalább 10 000 m2 alapterületű, közhasználatú építménynek (1997. évi LXXVIII. tv. 2 § 9. pont) minősülő műemléki törzsszámmal rendelkező műemléképület felújítására és bővítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal, amely tartalmazott:

a) legalább mínusz 2 szint földfelszín alatti építmény vagy mélygarázs kivitelezési munkáit is, amely építmény alatt helyezkedett el.

b) jetgrouting technológiával készített alapmegerősítést,

c) lift beépítését,

d) kiállítótér kialakítását,

e) kő restaurátori munkát,

f) fa restaurátori munkát,

g) fém restaurátori munkát,

h) terrazzo restaurátori munkát,

i) gipsz díszítő elemek restaurátori munkát,

j) díszítő festő restaurátori munkát

k) Zsolnay és/vagy épület kerámia restaurátori munkát.

Az M1 alkalmassági feltétel legfeljebb 2 db referenciával igazolható, azzal, hogy a bemutatott referenciáknak összességében valamennyi a)-tól k)-ig terjedő alpontot le kell fednie.

M.2 a Kormány rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja és a 322/2015 (X.30.) Kormány rendelet 34.§ (3) bekezdés b) pontja alapján, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához

M2.1 1 fő projektvezető szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet (FMV rendelet) szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

M2.2 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet (FMV rendelet) szerinti MV-É-M felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

M2.3 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet (FMV rendelet) szerinti MV-M felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

M2.4 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet (FMV rendelet) szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

M2.5 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet (FMV rendelet) szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

M2.6 1 fő, a 439/2013. (XI.20.) Kormány rendelet 7.§ (3) bekezdés szerinti végzettségű és restaurátorművész vagy okleveles restaurátor művész képzettségű műemléki restaurátor szakemberrel.

M.2.7. 1 fő, a 439/2013. (XI.20.) Kormány rendelet 7.§ (2) bekezdés szerinti végzettségű és szakképzettségű műemléki épületkutató szakember.

M.2.8. 1 fő, a 439/2013. (XI.20.) Kormány rendelet 7.§ (5) bekezdés szerinti végzettségű és szakképzettségű műemléki épületdiagnosztikai szakemberrel.

M.2.9. 1 fő, a 439/2013. (XI.20.) Kormány rendelet 7.§ (1) bekezdés szerinti végzettségű és szakképzettségű műemléki érték dokumentálására jogosult szakemberrel.

Az M.2.1.-5 alkalmassági minimumkövetelményekre megnevezett szakemberek között az átfedés megengedett, de egy szakember maximum 2 alkalmassági követelményt igazolhat.

Az M.2. 6-9.) pont alkalmassági minimumkövetelményekre megnevezett szakemberek között az átfedés megengedett, de egy szakember maximum 2 alkalmassági követelményt igazolhat az M.2.6.-9.. alkalmassági követelmények közül.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Előleg: 75 000 000 HUF; Tartalékkeretet 10 %;A késedelmi kötbér a vetítési alap (késedelmesen teljesített munkarészekre eső nettó Vállalkozói díj). 0,5 %-a/naptári nap, illetve maximális mértéke 5 %-a.

Meghiúsulási kötbér: teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a.Hibás teljesítés mértéke, alapja: késedelmi kötbérrel azonos.

Számlázás: Nyertes havonta utólag, a tárgyhónapban elvégzett és a műszaki ellenőr által leigazolt munkák arányában jogosult számlát kiállítani, amelynek összege a teljesítésigazolás alapján leigazolt munkák arányának megfelelő összeg.

Felelősségbiztosítás: káreseményenként 500 000 000 HUF évenként 1 000 000 000 HUF értékű kárösszeget kell fedeznie.

Teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti — ÁFA nélküli számított — ellenszolgáltatás 3 %- a erejéig teljesítési biztosítékot köt ki.

Jótállási biztosíték: a szerződés szerinti — ÁFA nélküli számított — ellenszolgáltatás 3 %-a erejéig teljesítési biztosítékot köt ki.

Jótállás: 36 hónap.A díj kifizetése utólag, havonta tört.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 29/03/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29/03/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001110692018

A IV.2.6. pontban megadott 2 hónap alatt AK 60 napot ért.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan — azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek — az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A további információk részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok 7. - Ajánlati felhíváshoz kapcsolódó egyéb információk - pontja tartalmazza a karakterkorlát miatt.

2.Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül a közbeszerzési dokumentumok II. - Ajánlat összeállítása - 1. Formai előírások pontjában előírt formai követelményeknek megfelelően.

3.Az AK felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek. alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az Ajánlattevők az alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az ajánlati felhívás III.1.2. és III.1.3. pontjaiban foglaltak szerint.

4. AK a részvételt a Kbt. 54.§ (1) alapján biztosíték adáshoz köti, az 54.§ (2) bek szerint. Mértéke: 50 000 000 Ft (Ötvenmillió forint). Utalás esetén befizetés helye Magyar Államkincstár. által kezelt 10032000-01425152 számú számlaszám. További info dokumentációban.

5. AK közös ajánlattevők ajánlatát is elfogadja.

AK a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (együttműködési megállapodás) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. (bővebben dok-ban)

6.Az AK a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet, projekttársaság alapításához, azt a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg, valamint nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

7.Kbt. 56. § (7) bekezdés alapján helyszíni bejárás időpontja: 2019.01.21.napja 10:00 óra. A találkozó helyszíne: Iparművészeti Múzeum, 1091 Budapest, Hőgyesi Endre u. 10. szám alatti bejáratnál a benti porta előtt.

8.Nem rendel el AK újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

9.AK nem alkalmaz elektronikus árlejtést.

10.AK előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot a dokumentációban előírtak szerint.

11.Az AF I.3. pontban megadott URL technikai a hird. feladhatóságáért. AK a műszaki dokumentációt két részletben bocsátja rendelkezésre a köv. szerint: AK- az EKR rendszer üzemeltetőjével folytatott előzetes egyeztetés alapján,annak jóváhagyásával - felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 39.§ (2) bekezdés b) pontja, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés b) pontja alapján nem tudja valamennyi műszaki dokumentumot az EKR rendszerben biztosítani, ezért az alábbiak szerint biztosítja a műszaki dokumentumok elérhetőségét: 1) Az EKR rendszerben elérhető műszaki dokumentumok: -árazatlan költségvetés, - „20180514_engterv_erdemi_dontes”, - „20180524_engterv_jogero”.2) Egyéb műszaki dokumentumok: Az előzőeken kívül minden más dokumentum adathordozó eszközön kerül az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátására tételes iratjegyék és átvételi elismervény ellenében Lebonyolító alábbi címén: Őszy Közbeszerzési Tanácsadó Kft.,székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 57-59. I. em. 10., Munkanapokon nyitvatartási időben, 9:00-16:00 óra között. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy amennyiben nem cégjegyzésre jogosult személy venné át a gazd. szereplő képviseletében az adathordozót, úgy az átvevő személynek érvényes, az átvételre jogosító, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell bemutatnia az átvételkor. A műszaki dokumentumok megfelelő időben történő átvétele az érdeklődő gazd. szereplők felelőssége.

Felelősségbiztosításhoz: Szerződéskötési feltétel az előírt mértékű és terjedelmű (teljes körű építőpari kivitelezési tevékenységre vonatkozó) felelősségbiztosítás. Amennyiben a szerződéskötés időpontjára nincsen meg, úgy AK szerződéskötéstől visszalépésnek tekinti és a Kbt. 131.§ (4) bek. szerint jár el.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.

VI.3. folyt.

15. Valamennyi időpont/határidő tekintetében az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerinti időpontokat tekinti irányadónak.

16. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.

17. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, azaz - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Azonban az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

18. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

19. Ajánlatkérő valamennyi részben alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) bekezdését.

20. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát valamennyi részben a Kbt. 81.§ (5) bekezdése figyelembevételével végzi.

21. Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére.

22. Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, illetve annak mellékleteit

— ajánlattevőként, vagy

— olyan gazdasági szereplőként, amelynek a kapacitására kíván ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelelni

Aláíró érvényes hiteles cégaláírási nyilatkozatának (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát.

Cégjegyzésre nem jogosult kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a megbízott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásos meghatalmazást is csatolni szükséges. Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik a Cégkivonatban bejegyzett elektronikus aláírói tanúsítvánnyal, annyiban közjegyző által kiállított aláírási címpéldány szükséges arról, hogy az adott személy (aki önállóan vagy meghatalmazottként jegyzi az ajánlattevő céget) rendelkezik legalább fokozott biztonságú aláírással, amelynek főbb adatai az alábbiak:

— név

— sorszám

— érvényesség kezdete

— érvényesség vége

23. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.

24. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.

25.Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/12/2018