Dienstleistungen - 572453-2019

03/12/2019    S233

Polen-Warschau: Architekturentwurf

2019/S 233-572453

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 213-523321)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Postanschrift: ul. Nowy Świat 6/12
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krzysztof Jakubowski, Łukasz Kozielewski
E-Mail: zamowienia.publiczne@arp.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.arp.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://bip.arp.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego budowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej co najmniej 11 500 m2 na terenie TSSE EURO-PARK

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/PN/24/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71220000 Architekturentwurf
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego budowę hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym przy ul. Zakładowej na działkach ewidencyjnych nr 154/84, 154/57, 154/59, obręb 0005 Nagnajów oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych będących przedmiotem dokumentacji. Pełny zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. Obowiązki Wykonawcy zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 213-523321

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

3) wykonanie ETAPU III (uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę) do 65 dni kalendarzowych od dnia złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę;

muss es heißen:

3) wykonanie ETAPU III (uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę) do 65 dni kalendarzowych od dnia złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę;

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 10/12/2019
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 13/12/2019
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 10/12/2019
Ortszeit: 14:00
muss es heißen:
Tag: 13/12/2019
Ortszeit: 14:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: