Lieferungen - 572700-2019

03/12/2019    S233    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Tarnów: Computeranlagen und Zubehör

2019/S 233-572700

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 211-518546)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. W. Bandrowskiego 16
Ort: Tarnów
NUTS-Code: PL217 Tarnowski
Postleitzahl: 33-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Andryszczak
E-Mail: anna.andryszczak@psgaz.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.psgaz.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.zamowienia.psgaz.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja infrastruktury storage (macierze) w celu wymiany wyeksploatowanych urządzeń dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019/W001/WP-001950
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 211-518546

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: ppkt b
Anstatt:

b) wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamów. tj. dysponują osob. o kompetencjach w zakresie platform sprzętowych i systemowych:

— dysponują co najmniej 4 różnymi osob. (w ramach wymagań opisanych poniżej 1 osoba może być wskazana do pełnienia tylko 1 funkcji), o których mowa poniżej:

• kierownik projektu posiadający aktualny cert. z zakresu zarządzania projektami PMP lub Prince 2 lub równoważny - 1 os.;

przez cert. równoważny, o którym mowa powyżej, należy rozumieć obowiązujący cert. wystawiony przez akredytowaną jednostkę obejmujący tożsamy zakres przedmiotowy z żądanym cert.,

• administrator Linux posiadający cert.: certyfikat Red Hat Linux Administrator lub wyższy i jednocześnie certyfikat VMware Certified Professional - Data Center Virtualization lub wyższy - 1 os.,

• ekspert w zakresie rozwiązań sprzętowych posiadający cert: IBM Certified Specialist - Storwize Family Technical Solutions lub wyższy - 1 os.,

• ekspert w zakresie rozwiązań sprzętowych, posiadający cert: IBM Certified Advanced Technical Expert – Power Systems with AIX v3 lub wyższy - 1 os.

Ponadto, w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego Wykon. winien wykazać, że dysponuje osob. wymienionymi powyżej oraz dodatkowo dysponuje co najmniej jedną osobą o następujących kwalifik.: Ekspert w zakresie rozwiązań sprzętowych producenta oferowanego rozwiązania równoważnego, posiadający cert. producenta dostarczanego sprzętu z zakresu instalacji, konfiguracji i strojenia macierzy dyskowych.

muss es heißen:

b) wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują zespołem o kompetencjach w zakresie platform sprzętowych i systemowych składającym się z co najmniej 4 (czterech) różnych osób, posiadających poniższe kompetencje w ramach sprawowanych funkcji w zespole:

— kierownik projektu posiadający aktualny certyfikat z zakresu zarządzania projektami PMP lub Prince 2, lub równoważny; przez certyfikat równoważny, o którym mowa powyżej, należy rozumieć obowiązujący certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę obejmujący tożsamy zakres przedmiotowy z żądanym certyfikatem,

— administrator Linux posiadający certyfikaty: Certyfikat Red Hat Linux Administrator lub wyższy,

— administrator VMware posiadający certyfikat VMware Certified Professional – Data Center Virtualization lub wyższy,

— ekspert w zakresie rozwiązań sprzętowych posiadający certyfikat: IBM Certified Specialist – Storwize Family Technical Solutions lub wyższy,

— ekspert w zakresie rozwiązań sprzętowych posiadający certyfikat: IBM Certified Advanced Technical Expert – Power Systems with AIX v3 lub wyższy.

Ponadto, w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami wymienionymi powyżej oraz dodatkowo dysponuje co najmniej 1 osobą o następujących kwalifikacjach: ekspert w zakresie rozwiązań sprzętowych producenta oferowanego rozwiązania równoważnego, posiadający certyfikat producenta dostarczanego sprzętu z zakresu instalacji, konfiguracji i strojenia macierzy dyskowych.

Uwaga

Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie 2 funkcji w zespole z zastrzeżeniem, że zespół ma się składać z co najmniej 4 (czterech) osób. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji aby osoba sprawująca funkcję w zespole nie posiadała żadnego z wyżej wymienionych certyfikatów.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 05/12/2019
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 20/12/2019
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 05/12/2019
Ortszeit: 12:30
muss es heißen:
Tag: 20/12/2019
Ortszeit: 12:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: