Dienstleistungen - 572709-2019

03/12/2019    S233    Dienstleistungen - Regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung mit Aufruf zum Wettbewerb - Verhandlungsverfahren 

Dänemark-Viborg: Softwareprogrammierung und -beratung

2019/S 233-572709

Regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung – Sektoren

Diese Bekanntmachung ist ein Aufruf zum Wettbewerb

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Evida Service Nord A/S
Nationale Identifikationsnummer: 40318941
Postanschrift: Vognmagervej 14
Ort: Viborg
NUTS-Code: DK DANMARK
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Lars Hebsgaard
E-Mail: lahe@implement.dk
Telefon: +45 41380049

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.evida.dk

Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/364355

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=257935&B=HMN
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=257935&B=HMN
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

IT-løsninger til understøttelse af kerneprocesser i Evida A/S

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72200000 Softwareprogrammierung und -beratung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Denne vejledende forhåndsmeddelelse for at informere om, at Evida A/S i fortsættelse af markedsdialogproces ønsker at udbyde en rammeaftale om it- understøttelse af Evidas kerneprocesser. Rammeaftalen vil omfatte levering, vedligehold, videreudvikling, forvaltning og drift af it-løsninger. Evida påtænker ifbm. rammeaftalen at indhente tilbud på levering og drift af i) ERP-løsning, inkl. asset management) og ii) løsning til afregning (Billing). Evida planlægger at offentliggøre udbuddet ultimo i år og ønsker med forhåndsmeddelelsen at orientere om tidsplanen, så interesserede leverandører kan indlede forberedelse af ansøgning om prækvalificering mv. Udbuddet gennemføres som EU-udbud med forhandling; prækvalificering ultimo februar/primo marts, tilbudsfrist for første tilbud medio april og forhandlingsforløb frem til juli. Rammeaftalen forventes at løbe i 8 år, og Evida forventer i perioden at bestille flere leverancer af it-løsninger, vedligehold og drift samt løbende It-rådgivning.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72240000 Systemanalyse und Programmierung
72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
72300000 Datendienste
72416000 Anbieter von Anwendungen
72510000 Mit der Datenverarbeitung verbundene Verwaltungsdienste
72514000 Verwaltung von Computeranlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK DANMARK
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Der har tidligere været udsendt en forhåndsmeddelelse (OJEU Reference: 2019/S 105-257424) i forbindelse med en forudgående markedsdialog, og nærværende forhåndsmeddelelse skal ses i sammenhæng med denne.

Tidsfrister (svar- og spørgefrister) i forbindelse med nærværende forhåndsmeddelelse er alene angivet af systemmæssige årsager.

I oktober 2019 blev Evida grundlagt som en statslig virksomhed til at eje og drive gasdistributionsnettet. Evida er en sammenlægning mellem HMN Gasnet og DGD under ejerskab af Energinet, og er ansvarlig for at distribuere gas – med fokus på grøn omstilling - til ca. 400 000 kunder på landsplan.

For at understøtte konsolidering til ét selskab ønsker Evida at erstatte de nuværende ERP- og Billing-løsninger med virksomhedsfælles løsninger, der efter planen skal være idriftsat senest 2022.

Identificerede kerneprocesser, der forventes It-understøttet af ERP- og Billing-løsningerne omfatter i første omgang:

— Måledata og aktørkommunikation,

— Kundeservice,

— Afregning,

— Økonomistyring (bogføring og rapportering),

— Planlægning og udførelse af projekter (projektøkonomi),

— Strategisk drift, inkl. asset management,

— Operationel drift,

— Indkøb og lager.

I fortsættelse af implementeringen af ERP løsning og Billing løsning forventer Evida at fortsætte anskaffelse og implementering og yderligere virksomhedsfælles løsninger under rammeaftalen.

Evida forventer at gennemføre udbuddet efter følgende tidsplan:

— December 2019: Offentliggørelse af udbudsmateriale,

— Ultimo februar/primo marts 2020: Prækvalificering af ansøgere,

— Medio april 2020: Frist for første tilbud,

— Sommer 2020: Tildeling af rammeaftale.

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 96
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
II.2.11)Angaben zu Optionen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ved spørgsmål til RFP-processen eller denne vejledende forhåndsmeddelelse kan der rettes henvendelse til:

Stefan Willerslev

swi@implement.dk

Mobil: +45 4138 0015

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang von Anträgen auf Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 15/01/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.5)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/11/2019