Dienstleistungen - 572776-2019

03/12/2019    S233    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Verhandlungsverfahren 

Ungarn-Paks: Zerstörungsfreie Prüfungen

2019/S 233-572776

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 212-521215)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_35969877
Postanschrift: HRSZ.: 8803/17
Ort: Paks
NUTS-Code: HU233 Tolna
Postleitzahl: 7030
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Bakó Györgyi
E-Mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75506750
Fax: +36 75508517

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.atomeromu.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pihentető medencék tisztítása

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000139162019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71632200 Zerstörungsfreie Prüfungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1-4. blokki pihentető medencék teljeskörű tisztítása és roncsolásmentes anyagvizsgálata

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/11/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 212-521215

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: A közbeszerzés ismertetése
Anstatt:

A közbeszerzés célja az alábbi három feladat végrehajtása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. (ajánlatkérő) által üzemeltetett Paksi Atomerőmű 1-4. blokkjaihoz tartozó pihentető medencéken:

1. A pihentető medencék (4 db) fenéklemezének tisztítása, idegen testek eltávolítása.

A medencefenék feltérképezésének elengedhetetlen feltétele a medencék aljának tisztítása. A tisztítás során eltávolításra kerülő anyagok: festék, szilánkjellegű hullott szennyeződés, iszap-jellegű lerakódás, esetleges idegen testek. A tisztítás célja: a pihentető medence fenékrészén található varratok feltérképezhetővé tétele és anyagvizsgálat elvégezésére alkalmassá tétele. Ideális a fémtiszta, szennyeződésektől mentes állapot elérése. Elfogadhatóak a felületi elszíneződések és korróziós nyomok, azonban nem maradhatnak hullott, illetve lebegő szennyeződések a pihentető medencékben. A medence aljának tisztítását vízzel feltöltött állapotban, üzemelő blokkon, főjavítási és üzem közbeni karbantartási (ÜKK) időszakon kívül kell elvégezni. A tisztításra fordítható idő max. 1 hét/pihentető medence. A főjavítási és ÜKK időszakokat a Közbeszerzési műszaki leírás (KML) 7. pontja tartalmazza.

A tisztítás eredményéről magyar és angol nyelven előzetes és végleges jegyzőkönyvet kell kiállítani 1 eredeti papír alapú és 1 elektronikus példányban, valamint a tisztítás folyamatáról videofelvételt kell készíteni. A jegyzőkönyvnek az alábbi adatokat tartalmaznia kell:

— a tisztított terület azonosító adatai,

— a felhasznált berendezés(ek), megnevezése, adatai,

— a tisztítás eredményének a részletezése,

— talált idegen anyagok megnevezése, fenéklemez térképén történő bejelöléssel

— dátum, részt vevő személy(ek) adatai (név), és aláírása.

A tisztításról készült felvételeket az ajánlatkérőnek át kell adni.

2. A pihentető medencék (4 db) fenéklemezének és a palástok varratainak vizuális vizsgálata

A pihentető medencék lemezburkolata teljes felületének hegesztési varrattérképének felmérése abból a célból, hogy a megvalósult állapotot össze lehessen vetni a létesítési tervdokumentációval, valamint a varratok vizuális vizsgálata (teljes felületen). A várható varratmennyiség max. 600 folyóméter. A varrattérkép felmérését a pihentető medencék palástfelületének és padlóburkolatának hegesztési varratain kell végrehajtani. A medencefenék feltérképezésének előfeltétele a medencék aljának tisztítása, és a dokumentált megfelelő minősítés.

A varrattérkép felmérésének feltételei:

A varrattérkép felmérését vízzel feltöltött pihentető medencében, üzemelő blokkon, a főjavítási és ÜKK időszakon kívül kell elvégezni, olyan üzemállapotban, mikor a tartalék tálcák nincsenek beemelve a medencébe. A vizsgálathoz az üzemi polcok a kiégett üzemanyagkazettákkal, a kiégett elnyelő és a szabályzókazettákkal a pihentető medencében maradnak. A varrattérkép felmérése várhatóan 600 folyóméter varrathosszon történik. A vizsgálatra fordítható idő 3 nap/pihentető medence.

A pihentető medencében lévő bóros víz bórsav-koncentrációja: min. 14 g/dm3, aktivitása maximum 10 000 Bq/liter.

A vizsgálat dokumentálása

A vizsgálat folyamatáról videofelvételt kell készíteni, magyar és angol nyelvű jegyzőkönyvet kell kiállítani. A jegyzőkönyvnek az alábbi adatokat tartalmaznia kell:

— a vizsgált terület azonosító adatai,

— a vizsgáló berendezés, tisztítóberendezés megnevezése,

— az elvégzett vizuális vizsgálat eredményének részletezése

— hibatérkép a detektált hibákról

— dátum, vizsgáló- és vizsgálaton részt vevő személy(ek) adatai (név, minősítés) és aláírása.

A vizsgálatról készült felvételeket az ajánlatkérőnek át kell adni.

Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.9) pontban.

muss es heißen:

A közbeszerzés célja az alábbi három feladat végrehajtása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. (ajánlatkérő) által üzemeltetett Paksi Atomerőmű 1-4. blokkjaihoz tartozó pihentető medencéken:

1. A pihentető medencék (4 db) fenéklemezének tisztítása, idegen testek eltávolítása.

A medencefenék feltérképezésének elengedhetetlen feltétele a medencék aljának tisztítása. A tisztítás során eltávolításra kerülő anyagok: festék, szilánkjellegű hullott szennyeződés, iszap-jellegű lerakódás, esetleges idegen testek. A tisztítás célja: a pihentető medence fenékrészén található varratok feltérképezhetővé tétele és anyagvizsgálat elvégezésére alkalmassá tétele. Ideális a fémtiszta, szennyeződésektől mentes állapot elérése. Elfogadhatóak a felületi elszíneződések és korróziós nyomok, azonban nem maradhatnak hullott, illetve lebegő szennyeződések a pihentető medencékben. A medencefenék tisztítása során készült felvételek alapján a lemez teljes alapanyagát minősíteni kell vizuális anyagvizsgálati szempontból. Amennyiben a vizuális anyagvizsgálat során anyagfolytonossági hiány volt észlelhető, úgy szükséges a térfogatos anyagvizsgálat elvégzése is a felületen. A medence aljának tisztítását vízzel feltöltött állapotban, üzemelő blokkon, főjavítási és üzem közbeni karbantartási (ÜKK) időszakon kívül kell elvégezni. A tisztításra fordítható idő max. 1 hét/pihentető medence. A főjavítási és ÜKK időszakokat a Közbeszerzési műszaki leírás (KML) 7. pontja tartalmazza.

A tisztítás eredményéről és a fenéklemez vizuális anyagvizsgálati szempontú minősítéséről magyar vagy angol nyelven előzetes és végleges jegyzőkönyvet kell kiállítani 1 eredeti papír alapú és 1 elektronikus példányban, valamint a tisztítás folyamatáról videofelvételt kell készíteni. A jegyzőkönyvnek az alábbi adatokat tartalmaznia kell:

— a tisztított terület azonosító adatai,

— a felhasznált berendezés(ek), megnevezése, adatai,

— a tisztítás eredményének a részletezése,

— talált idegen anyagok megnevezése, fenéklemez térképén történő bejelöléssel,

— a fenéklemezen a tisztítás alkalmával (a varratok és a hőhatás övezeteken felüli területeken) detektált anyagfolytonossági hibák megnevezése, fenéklemez térképen történő bejelöléssel

— dátum, résztvevő személy(ek) adatai (név), és aláírása.

A tisztításról készült felvételeket az ajánlatkérőnek át kell adni.

2. A pihentető medencék (4 db) fenéklemezének és a palástok varratainak vizuális vizsgálata

A pihentető medencék lemezburkolata teljes felületének hegesztési varrattérképének felmérése abból a célból, hogy a megvalósult állapotot össze lehessen vetni a létesítési tervdokumentációval, valamint a varratok és hőhatásövezetük vizuális vizsgálata (teljes felületen), továbbá a medencefenék tisztítása során készült felvételek alapján a lemez teljes alapanyagát minősíteni kell vizuális anyagvizsgálati szempontból. A várható varratmennyiség max. 600 folyóméter. A varrattérkép felmérését a pihentető medencék palástfelületének és padlóburkolatának hegesztési varratain kell végrehajtani. A medencefenék feltérképezésének előfeltétele a medencék aljának tisztítása, és a dokumentált megfelelő minősítés.

A varrattérkép felmérésének feltételei:

A varrattérkép felmérését vízzel feltöltött pihentető medencében, üzemelő blokkon, a főjavítási és ÜKK időszakon kívül kell elvégezni, olyan üzemállapotban, mikor a tartalék tálcák nincsenek beemelve a medencébe. A vizsgálathoz az üzemi polcok a kiégett üzemanyagkazettákkal, a kiégett elnyelő és a szabályzókazettákkal a pihentető medencében maradnak. A varrattérkép felmérése várhatóan 600 folyóméter varrathosszon történik. A vizsgálatra fordítható idő 3 nap/pihentető medence.

A pihentető medencében lévő bóros víz bórsav-koncentrációja: min. 14 g/dm3, aktivitása maximum 10 000 Bq/liter.

A vizsgálat dokumentálása

A vizsgálat folyamatáról videofelvételt kell készíteni, magyar vagy angol nyelvű jegyzőkönyvet kell kiállítani.

Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.9) pontban

Abschnitt Nummer: II.2.9
Stelle des zu berichtigenden Textes: Jelentkezőszám korlátozásának szempontjai
Anstatt:

A II.2.4) pont folytatása

3. A pihentető medencék (4 db) fenéklemezeinek és a palástok varratainak térfogatos roncsolásmentes anyagvizsgálata

A roncsolásmentes anyagvizsgálatot a pihentető medencék palástfelületének és padlóburkolatának hegesztési varratain egyaránt végre kell hajtani. Minimumkövetelmény, hogy a tompa varratok teljes terjedelemben kerüljenek megvizsgálásra, a sarok varratok pedig olyan terjedelemben, ahogy az műszakilag megvalósítható. A sarokvarratok térfogatos anyagvizsgálata tételesen kerül elszámolásra. A pontos terjedelem a vizsgálat megkezdésekor elvégzett vizuális vizsgálat eredménye után kerül meghatározásra. A vizsgálandó lemezburkolat 4 mm vastagságú ausztenites rozsdamentes acélból (08H18N10T) készült.

A vizsgálat elvégezhetőségének feltételei:

A vizsgálatot vízzel feltöltött pihentető medencében, üzemelő blokkon, azaz a főjavítási és ÜKK időszakon kívül kell elvégezni. A vizsgálatra fordítható idő maximum 2 hét/pihentető medence.

A pihentető medencében lévő bóros víz bórsav-koncentrációja: min. 14 g/dm3, aktivitása maximum 10 000 Bq/liter.

A vizsgálat dokumentálása

A vizsgálat eredményéről magyar és angol nyelven előzetes és végleges jegyzőkönyvet kell kiállítani. A megrendelő részére átadott teljes vizsgálati dokumentációnak a vizsgálat reprodukálhatósága érdekében minimálisan a következő adatokat kell tartalmaznia:

— a vizsgált terület azonosító adatai,

— a vizsgáló berendezés, szondák/fejek adatai,

— vizsgálati paraméterek, beállítási adatok,

— a kalibráció(k) adatai,

— részletes hibatérkép,

— dátum, vizsgáló személy adatai (név, minősítés), aláírása.

A vizsgálati adatokat az értékelő szoftverrel együtt adathordozón át kell adni az ajánlatkérő részére, hogy az ajánlatkérő szakemberei Pakson később önállóan, bármely időpontban elvégezhessék vizsgálat eredményeinek újraértékelését.

Az ajánlatkérő a tisztítás és anyagvizsgálatok elvégzéséhez a következőket biztosítja:

— elektromos hálózatra történő csatlakozási lehetőség,

— sűrített levegős hálózatra történő csatlakozási lehetőség (6 bar)

— 250t és 300t daruk és kezelő személyzet,

— H&B vizsgálóhíd és kezelő személyzet,

— átrakógép (szükség esetén) és kezelő személyzet.

A feladat célja olyan vizsgálatok elvégzése, amelyek az üzemidő hosszabbítás alatt a pihentető medencék állapotáról pontos képet adnak. A pihentető medencék esetleges tömörtelenségeinek pontos behatárolását tegyék lehetővé, hogy a karbantartó szervezet a pontos hibahely és hiba terjedelem meghatározása után a lokális javításra fel tudjon készülni.

A részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező KML tartalmazza.

A III.1.4) pont folytatása:

A fenéklemez tisztítása sikeresnek tekinthető, ha a fenéklemezen a tisztítási próbát követően nem található szennyeződés, illetve kisméretű szilárd anyag, ezek elkülönítetten kezeltek, valamint a tisztító berendezés lejutása és kiemelése a fenéklemezről problémamentes. További feltétel a fenéklemez tisztítási próba sikeres minősítéséhez, hogy a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által behelyezett idegen testeket maradéktalanul eltávolította és a fenéklemez alkalmas a vizuális és térfogatos anyagvizsgálatok elvégzésére.

1.3.2 A pihentető medence makettjén a fenéklemez és a palást varratainak vizuális vizsgálata próbatesten (próbalemezen)

A pihentető medencék M1:1 méretű makettjén, a makettbe helyezett hibákkal ellátott próbalemez vizuális vizsgálata víz alatt. A vizuális vizsgálat során a pihentető medence oldalfalain lévő, valamint a fenéklemezen elhelyezett hibákkal ellátott lemezt kell megvizsgálni. A vizsgálat során be kell mutatni, hogy az összes hibafajtát, ami a próbalemezeken található, vizuális módszerrel megtalálták mind az oldalfalon, mind a fenéklemezen.

Folytatás a VI.4.3) pontban

muss es heißen:

II.2.4) pont folytatása

A jegyzőkönyvnek az alábbi adatokat tartalmaznia kell:

— a vizsgált terület azonosító adatai,

— a vizsgáló berendezés, tisztítóberendezés megnevezése,

— az elvégzett vizuális vizsgálat eredményének részletezése

— hibatérkép a detektált hibákról

— dátum, vizsgáló- és vizsgálaton részt vevő személy(ek) adatai (név, minősítés) és aláírása.

A vizsgálatról készült felvételeket az ajánlatkérőnek át kell adni.

3. A pihentető medencék (4 db) fenéklemezeinek és a palástok varratainak térfogatos roncsolásmentes anyagvizsgálata

A roncsolásmentes anyagvizsgálatot a pihentető medencék palástfelületének és padlóburkolatának hegesztési varratain és azok hőhatásövetezén egyaránt végre kell hajtani. Minimumkövetelmény, hogy a tompa varratok (és hőhatásövezetük) teljes terjedelemben kerüljenek megvizsgálásra, a sarok varratok (és hőhatásövezetük) pedig olyan terjedelemben, ahogy az műszakilag megvalósítható. A sarokvarratok térfogatos anyagvizsgálata tételesen kerül elszámolásra. A pontos terjedelem a vizsgálat megkezdésekor elvégzett vizuális vizsgálat eredménye után kerül meghatározásra. A vizsgálandó lemezburkolat 4 mm vastagságú ausztenites rozsdamentes acélból (08H18N10T) készült. Amennyiben a medencefenék tisztítása során a burkolólemezek felületén anyagfolytonossági hiba volt észlelhtő, az adott terület térfogatos anyagvizsgálatát is el kell végezni.

A vizsgálat elvégezhetőségének feltételei:

A vizsgálatot vízzel feltöltött pihentető medencében, üzemelő blokkon, azaz a főjavítási és ÜKK időszakon kívül kell elvégezni. A vizsgálatra fordítható idő maximum 2 hét/pihentető medence.

A pihentető medencében lévő bóros víz bórsav-koncentrációja: min. 14 g/dm3, aktivitása maximum 10 000 Bq/liter.

A vizsgálat dokumentálása

A vizsgálat eredményéről magyar vagy angol nyelven előzetes és végleges jegyzőkönyvet kell kiállítani. A megrendelő részére átadott teljes vizsgálati dokumentációnak a vizsgálat reprodukálhatósága érdekében minimálisan a következő adatokat kell tartalmaznia:

— a vizsgált terület azonosító adatai,

— a vizsgáló berendezés, szondák/fejek adatai,

— vizsgálati paraméterek, beállítási adatok,

— a kalibráció(k) adatai,

— részletes hibatérkép,

— dátum, vizsgáló személy adatai (név, minősítés).

A vizsgálati adatokat az értékelő szoftverrel együtt adathordozón át kell adni az ajánlatkérő részére, hogy az ajánlatkérő szakemberei Pakson később önállóan, bármely időpontban elvégezhessék vizsgálat eredményeinek újraértékelését.

Az ajánlatkérő a tisztítás és anyagvizsgálatok elvégzéséhez a következőket biztosítja:

— elektromos hálózatra történő csatlakozási lehetőség,

— sűrített levegős hálózatra történő csatlakozási lehetőség (6 bar)

— 250t és 300t daruk és kezelő személyzet,

— H&B vizsgálóhíd és kezelő személyzet,

— átrakógép (szükség esetén) és kezelő személyzet.

A feladat célja olyan vizsgálatok elvégzése, amelyek az üzemidő hosszabbítás alatt a pihentető medencék állapotáról pontos képet adnak. A pihentető medencék esetleges tömörtelenségeinek pontos behatárolását tegyék lehetővé, hogy a karbantartó szervezet a pontos hibahely és hiba terjedelem meghatározása után a lokális javításra fel tudjon készülni.

A részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező KML tartalmazza.

A III.1.4) pont folytatása

További feltétel a fenéklemez tisztítási próba sikeres minősítéséhez, hogy a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által behelyezett idegen testeket maradéktalanul eltávolította és a fenéklemez alkalmas a vizuális és térfogatos anyagvizsgálatok elvégzésére.

1.3.2 A pihentető medence makettjén a fenéklemez és a palást varratainak vizuális vizsgálata próbatesten (próbalemezen)

A pihentető medencék M1:1 méretű makettjén, a makettbe helyezett hibákkal ellátott próbalemez vizuális vizsgálata víz alatt. A vizuális vizsgálat során a pihentető medence oldalfalain lévő, valamint a fenéklemezen elhelyezett hibákkal ellátott lemezt kell megvizsgálni.

Folytatás a VI.4.3) pontban

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: A kiválasztási szempontok
Anstatt:

A jelen pontban az ajánlatkérő a III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek rovat 1. pontjában említett inaktív próba leírását bocsátja a gazdasági szereplők részére.

Inaktív próba

1.1 Inaktív próba célja:

Az ajánlatkérő telephelyén (7030 Paks, HRSZ.: 8803/17.) rendelkezésre álló pihentető medence modell segítségével meggyőződni arról, hogy az alkalmazott tisztító berendezések és vizuális valamint térfogatos vizsgálatoknál használt berendezések a medence fenékre eljutnak, beszorulás / beakadás veszélye nélkül eltávolíthatóak, ott a tisztítást elvégzik, illetve a próbalemezekbe bemunkált hibákat megtalálják. Sikeres inaktív próba után lehetséges az 1-4. blokki pihentető medencék tisztítását és vizuális, valamint térfogatos anyagvizsgálatát elvégezni.

1.2 Az inaktív próbához az alábbiakat biztosítja az ajánlatkérő:

— a modellt

— a modellt fogadó tartály köré állvány építését U alakban

— a modell köré állvány építését a könnyebb kiszolgálás végett

— zárható konténert (min. 3 fő részére) az irodai feladatok elvégzéséhez, jegyzőkönyvkészítéshez, vizsgáló eszközök tárolásához

— vizsgáló berendezések ellátására alkalmas 230/400V elosztó szekrényt

— kb. 5 m-es létrát a tartályban végzett esetleges munkákhoz

— sátor elkészítését a tartály fölé

— állandó kiszolgáló személyzetet az inaktív próbák során

— előre leegyeztetetten, igény szerint, az emelésekhez darus autót.

1.3 Az inaktív próba leírása

Az ajánlatkérő az inaktív próba elvégzéséhez készíttetett egy részleges pihentető medence modellt, amely az 1-4. blokki pihentető medencék M1:1 arányú medence fenékrészét és oldalfalait modellezi. A modell fogadására elkészítésre került egy átalakított tartály, melybe bedaruzásra kerül a pihentető medence modell. Az 1-4. blokki körülmények biztosítása miatt a tartály vízzel feltöltésre kerül. A pihentető medence modell tisztítását és az anyagvizsgálatokat víz alatt kell elvégezni. Az ajánlatkérő biztosítja, hogy a közbeszerzési eljárásra jelentkezők a pihentető medence modellt és az inaktív próba elvégzésére alkalmas tartályt megtekintsék. A pihentető medence modellt az 1., 2. és 3. ábra mutatja (az ábrák „Inaktív próba_ábrák.pdf” néven külön fájl-ban elérhetőek az EKR-ben).

Az inaktív próba során az elvégzendő feladat a pihentető medencék M1:1 méretű, vízzel feltöltött állapotban lévő makettjén a fenéklemez tisztítása, vizuális, valamint térfogatos anyagvizsgálata.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás időtartama alatt lehetőséget biztosít a közbeszerzési eljárásban részt vevők számára a pihentető medence modellen gyakorlásra legfeljebb két alkalommal, melyek időtartama összesen maximum 10 munkanap lehet. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a gyakorlásra való igényüket legalább 10 munkanappal a részvételre jelentkező által javasolt időpontot megelőzően az EKR-ben jelezze.

1.3.1. A fenéklemez tisztítása

A pihentető medence modell tisztítása során a fenéklemezre helyezett szemcsés, lemezes, illetve iszapjellegű szennyeződések, valamint kis méretű (3-25 mm átmérőjű, 100-150 mm hosszú) szilárd anyagok eltávolítása a feladat. A tisztítási próba során be kell mutatni, hogy a tisztító berendezés az oldallemezek mentén lejut a fenéklemezre és az ott található szennyeződést eltávolítja. Be kell mutatni, hogy az eltávolított szennyeződést és kisméretű szilárd anyagot elkülönítetten tudja a jelentkező kezelni. Be kell mutatni, hogy a tisztító berendezés beakadás / beszorulás veszélye nélkül a modellből kiemelhető.

Karakterkorlát miatt folytatása a II.2.9) pontban, majd a VI.4.3) pontban

muss es heißen:

A jelen pontban az ajánlatkérő a III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek rovat 1. pontjában említett inaktív próba leírását bocsátja a gazdasági szereplők részére.

Inaktív próba

1.1 Inaktív próba célja:

Az ajánlatkérő telephelyén (7030 Paks, HRSZ.: 8803/17.) rendelkezésre álló pihentető medence modell segítségével meggyőződni arról, hogy az alkalmazott tisztító berendezések és vizuális valamint térfogatos vizsgálatoknál használt berendezések a medence fenékre eljutnak, beszorulás/beakadás veszélye nélkül eltávolíthatóak, ott a tisztítást elvégzik, illetve a próbalemezekbe bemunkált hibákat megtalálják. Sikeres inaktív próba után lehetséges az 1-4. blokki pihentető medencék tisztítását és vizuális, valamint térfogatos anyagvizsgálatát elvégezni.

1.2 Az inaktív próbához az alábbiakat biztosítja az ajánlatkérő:

— a modellt

— a modellt fogadó tartály köré állvány építését U alakban

— a modell köré állvány építését a könnyebb kiszolgálás végett

— zárható konténert (min. 3 fő részére) az irodai feladatok elvégzéséhez, jegyzőkönyvkészítéshez, vizsgáló eszközök tárolásához

— vizsgáló berendezések ellátására alkalmas 230/400V elosztó szekrényt

— kb. 5 m-es létrát a tartályban végzett esetleges munkákhoz

— sátor elkészítését a tartály fölé

— állandó kiszolgáló személyzetet az inaktív próbák során

— előre leegyeztetetten, igény szerint, az emelésekhez darus autót.

1.3 Az inaktív próba leírása

Az ajánlatkérő az inaktív próba elvégzéséhez készíttetett egy részleges pihentető medence modellt, amely az 1-4. blokki pihentető medencék M1:1 arányú medence fenékrészét és oldalfalait modellezi. A modell fogadására elkészítésre került egy átalakított tartály, melybe bedaruzásra kerül a pihentető medence modell. Az 1-4. blokki körülmények biztosítása miatt a tartály vízzel feltöltésre kerül. A pihentető medence modell tisztítását és az anyagvizsgálatokat víz alatt kell elvégezni. Az ajánlatkérő biztosítja, hogy a közbeszerzési eljárásra jelentkezők a pihentető medence modellt és az inaktív próba elvégzésére alkalmas tartályt megtekintsék. A pihentető medence modellt az 1., 2. és 3. ábra mutatja (az ábrák „Inaktív próba_ábrák.pdf” néven külön fájl-ban elérhetőek az EKR-ben).

Az inaktív próba során az elvégzendő feladat a pihentető medencék M1:1 méretű, vízzel feltöltött állapotban lévő makettjén a fenéklemez tisztítása, vizuális, valamint térfogatos anyagvizsgálata.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás időtartama alatt lehetőséget biztosít a közbeszerzési eljárásban részt vevők számára a pihentető medence modellen gyakorlásra legfeljebb két alkalommal, melyek időtartama összesen maximum 10 munkanap lehet. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a gyakorlásra való igényüket legalább 10 munkanappal a részvételre jelentkező által javasolt időpontot megelőzően az EKR-ben jelezze.

1.3.1. A fenéklemez tisztítása

A pihentető medence modell tisztítása során a fenéklemezre helyezett szemcsés, lemezes, illetve iszapjellegű szennyeződések, valamint kis méretű (3-25 mm átmérőjű, 100-150 mm hosszú) szilárd anyagok eltávolítása a feladat. A tisztítási próba során be kell mutatni, hogy a tisztító berendezés az oldallemezek mentén lejut a fenéklemezre és az ott található szennyeződést eltávolítja. Be kell mutatni, hogy az eltávolított szennyeződést és kisméretű szilárd anyagot elkülönítetten tudja a jelentkező kezelni. Be kell mutatni, hogy a tisztító berendezés beakadás/beszorulás veszélye nélkül a modellből kiemelhető. A fenéklemez tisztítása sikeresnek tekinthető, ha a fenéklemezen a tisztítási próbát követően nem található szennyeződés, illetve kisméretű szilárd anyag, ezek elkülönítetten kezeltek, valamint a tisztító berendezés lejutása és kiemelése a fenéklemezről problémamentes.

Karakterkorlát miatt folytatása a II.2.9) pontban, majd a VI.4.3) pontban

Abschnitt Nummer: III.1.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Anstatt:

Kötbérek: késedelmi kötbér, blokkvisszaindulást akadályozó vagy termeléscsökkenést okozó késedelem esetére előírt kötbér, hibás teljesítési kötbér, nem-teljesítési kötbér. Jótállási kötelezettség

A VI.4.3) pont folytatása

13. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2020.01.17.

14. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2020.01.24.

15. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2020.06.10.

16. FAKSZ: Szél István, 00602

muss es heißen:

Kötbérek: késedelmi kötbér, blokkvisszaindulást akadályozó vagy termeléscsökkenést okozó késedelem esetére előírt kötbér, hibás teljesítési kötbér, nem-teljesítési kötbér. Jótállási kötelezettség

A VI.4.3) pont folytatása

12. A jelen felhívásban, ill. a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk. rendelkezései irányadóak.

13. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2020.02.07.

14. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2020.02.14.

15. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2020.06.10.

16. FAKSZ: Szél István, 00602

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Benyújtási határidő dátum
Anstatt:
Tag: 16/12/2019
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 08/01/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Bontás dátuma
Anstatt:
Tag: 16/12/2019
Ortszeit: 14:00
muss es heißen:
Tag: 08/01/2020
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: VI.4.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
Anstatt:

A Kbt. 148. §-a szerint.

A II.2.9) pont (III.1.4) pont) folytatása

Be kell mutatni, hogy a vizsgáló berendezés beakadás / beszorulás veszélye nélkül a modell fenéklemezére lejuttatható és onnan kiemelhető. Az inaktív próbához használt próbalemez és abba bemunkált hibafajták az 1.3.4. pontban találhatóak.

A vizuális vizsgálat sikeresnek tekinthető, ha az összes hibafajtát, ami a lemezeken bemunkálásra került, a nyertes ajánlattevő megtalálta, beazonosította, pozícióját meghatározta, valamint a vizsgáló berendezés lejutása és kiemelése a modellből problémamentes volt.

1.3.3 A pihentető medence fenéklemez és a palást varratainak térfogatos anyagvizsgálata próbatesten (próbalemezen)

A pihentető medencék M1:1 méretű makettjén a makettbe helyezett hibákkal ellátott próbalemez térfogatos vizsgálata víz alatt. A térfogatos vizsgálat során a pihentető medence oldalfalain lévő, valamint a fenéklemezen elhelyezett hibákkal ellátott próbalemezt kell megvizsgálni. A vizsgálat során be kell mutatni, hogy az összes hibafajtát, ami a próbalemezeken található, térfogatos módszerrel megtalálták mind az oldalfalon, mind a fenéklemezen. Be kell mutatni, hogy a vizsgáló berendezés beakadás / beszorulás veszélye nélkül a modell fenéklemezére lejuttatható és onnan kiemelhető. Az inaktív próbához használt próbalemez és abba bemunkált hibafajták az 1.3.4. pontban találhatóak

A térfogatos vizsgálat sikeresnek tekinthető, amennyiben az alkalmazott vizsgálórendszerrel a lemezekbe bemunkált átmenő furatok és az 1 mm-t meghaladó mélységű mesterséges folytonossági hiányok detektálásra és a hibák közelítő méretei meghatározásra kerültek, valamint a vizsgáló berendezés lejutása és kiemelése a modellből problémamentes.

A fenti három feladatból álló inaktív próbát a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő képviselői jelenlétében hajtja végre, az inaktív próba vizsgálataira vonatkozó információkat jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet mindkét fél aláírásával lát el. Az inaktív próba alkalmával készülő mérési eredményeket, videofelvételeket a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérőnek adathordozón adja át. Az inaktív próba sikeresnek tekinthető, ha mindhárom részfeladat külön-külön sikeres. A közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőnek az inaktív vizsgálatokra az ajánlatkérő maximum 9 munkanapot biztosít, melynek teljesítése maximum 2 részben történhet.

1.3.4 A próbalemez és a bemunkált hibafajták

Anyagminőség: ausztenites rozsdamentes acél WNR1 4541

Lemezvastagság: 4 mm

Bemunkált műhibák a varrat középen és varratkorona szélén (hőhatás övezetben) és az alapanyagban:

— Furatok:

O átmenő furatok:

— Ø1 mm,

— Ø2 mm

O zsákfuratok:

— Ø1 mm x 2 mm

— Ø2 mm x 2 mm

— Ø3 mm x 2 mm

— bemetszések (varrat tengelyével egyező és arra merőleges irányultságúak)

Hossz x mélység x szélesség):

O 10 mm x 1 mm x 0,2 (0,5) mm

O 10 mm x 2 mm x 0,2 (0,5) mm

O 10 mm x 3 mm x 0,2 (0,5) mm

A VI.3) pont folytatása

9. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány az alábbiak szerint:

Részszempont megnevezése Súlyszám Értékelés módszere

1. Nettó ajánlati ár 98 fordított arányosítás

2. A tisztítás és vizsgálatok során készült videofelvételek HD minőségűek 1 hasznossági függvény

3. A vizsgálatok során a pozíciók megállapítása lézeres távolság meghatározással történik 1 hasznossági függvény

Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden részszempont esetében: 1-100. A részletes számítási módszereket a KD tartalmazza.

10. A közbeszerzési eljárás nyertese azon (közös) ajánlattevő, aki a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételeknek megfelelő, érvényes és az ajánlatok értékelési szempontja szerinti gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot teszi.

11. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

12. A jelen felhívásban, ill. a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk. rendelkezései irányadóak.

Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.6) pontban

muss es heißen:

A Kbt. 148. §-a szerint.

A II.2.9) pont (III.1.4) folytatása

A vizsgálat során be kell mutatni, hogy az összes hibafajtát, ami a próbalemezeken található, vizuális módszerrel megtalálták mind az oldalfalon, mind a fenéklemezen.Be kell mutatni, hogy a vizsgáló berendezés beakadás/beszorulás veszélye nélkül a modell fenéklemezére lejuttatható és onnan kiemelhető. Az inaktív próbához használt próbalemez és abba bemunkált hibafajták az 1.3.4. pontban találhatóak.

A vizuális vizsgálat sikeresnek tekinthető, ha az összes hibafajtát, ami a lemezeken bemunkálásra került, a nyertes ajánlattevő megtalálta, beazonosította, pozícióját meghatározta, valamint a vizsgáló berendezés lejutása és kiemelése a modellből problémamentes volt.

1.3.3 A pihentető medence fenéklemez és a palást varratainak térfogatos anyagvizsgálata próbatesten (próbalemezen)

A pihentető medencék M1:1 méretű makettjén a makettbe helyezett hibákkal ellátott próbalemez térfogatos vizsgálata víz alatt. A térfogatos vizsgálat során a pihentető medence oldalfalain lévő, valamint a fenéklemezen elhelyezett hibákkal ellátott próbalemezt kell megvizsgálni. A vizsgálat során be kell mutatni, hogy az összes hibafajtát, ami a próbalemezeken található, térfogatos módszerrel megtalálták mind az oldalfalon, mind a fenéklemezen. Be kell mutatni, hogy a vizsgáló berendezés beakadás / beszorulás veszélye nélkül a modell fenéklemezére lejuttatható és onnan kiemelhető. Az inaktív próbához használt próbalemez és abba bemunkált hibafajták az 1.3.4. pontban találhatóak

A térfogatos vizsgálat sikeresnek tekinthető, amennyiben az alkalmazott vizsgálórendszerrel a lemezekbe bemunkált átmenő furatok és az 1 mm-t meghaladó mélységű mesterséges folytonossági hiányok detektálásra és a hibák közelítő méretei meghatározásra kerültek, valamint a vizsgáló berendezés lejutása és kiemelése a modellből problémamentes.

A fenti három feladatból álló inaktív próbát a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő képviselői jelenlétében hajtja végre, az inaktív próba vizsgálataira vonatkozó információkat jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet mindkét fél aláírásával lát el. Az inaktív próba alkalmával készülő mérési eredményeket, videofelvételeket a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérőnek adathordozón adja át. Az inaktív próba sikeresnek tekinthető, ha mindhárom részfeladat külön-külön sikeres. A közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőnek az inaktív vizsgálatokra az ajánlatkérő maximum 9 munkanapot biztosít, melynek teljesítése maximum 2 részben történhet.

1.3.4 A próbalemez és a bemunkált hibafajták

Anyagminőség: ausztenites rozsdamentes acél WNR1 4541

Lemezvastagság: 4 mm

Bemunkált műhibák a varrat középen és varratkorona szélén (hőhatás övezetben) és az alapanyagban:

— Furatok:

O átmenő furatok:

— Ø1 mm,

— Ø2 mm

O zsákfuratok:

— Ø1 mm x 2 mm

— Ø2 mm x 2 mm

— Ø3 mm x 2 mm

— bemetszések (varrat tengelyével egyező és arra merőleges irányultságúak)

Hossz x mélység x szélesség):

O 10 mm x 1 mm x 0,2 (0,5) mm

O 10 mm x 2 mm x 0,2 (0,5) mm

O 10 mm x 3 mm x 0,2 (0,5) mm

A VI.3) pont folytatása

9. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány az alábbiak szerint:

Részszempont megnevezése Súlyszám Értékelés módszere

1. Nettó ajánlati ár 98 fordított arányosítás

2. A tisztítás és vizsgálatok során készült videofelvételek HD minőségűek 1 hasznossági függvény

3. A vizsgálatok során a pozíciók megállapítása lézeres távolság meghatározással történik 1 hasznossági függvény

Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden részszempont esetében: 1-100. A részletes számítási módszereket a KD tartalmazza.

10. A közbeszerzési eljárás nyertese azon (közös) ajánlattevő, aki a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételeknek megfelelő, érvényes és az ajánlatok értékelési szempontja szerinti gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot teszi.

11. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

Folytatás a III.1.6) pontban

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

A korrigendum fenti szövegében hibásan szerepel a III.1.3) szakasz szám hivatkozás és a módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok. A helyes szakasz szám: III.1.4 és módosítandó szöveg helye: A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok.

A részvételi felhívás mellett a Közbeszerzési műszaki leírás is módosul.