Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Usluge - 572786-2021

10/11/2021    S218

Poljska-Varšava: Okvirni ugovor za pružanje poslovnog savjetovanja i stručnosti povezanog s EUROSUR-om

2021/S 218-572786

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 200-520700)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)
Poštanska adresa: Plac Europejski 6
Mjesto: Warsaw
NUTS kod: PL911 Miasto Warszawa
Poštanski broj: 00-844
Država: Poljska
Osoba za kontakt: Frontex Procurement Sector
E-pošta: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Telefaks: +48 222059501
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.frontex.europa.eu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor za pružanje poslovnog savjetovanja i stručnosti povezanog s EUROSUR-om

Referentni broj: Frontex/2021/OP/597/AH
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79000000 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet je ugovora pružanje poslovnog savjetovanja i stručnosti povezanog s EUROSUR-om kako je opisano u opisu projekta (Prilog II.).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/11/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 200-520700

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 15/11/2021
Lokalno vrijeme: 16:00
Glasi:
Datum: 29/11/2021
Lokalno vrijeme: 16:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 16/11/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 30/11/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: