Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 572786-2021

10/11/2021    S218

Poljska-Varšava: Okvirni ugovor za pružanje poslovnog savjetovanja i stručnosti povezanog s EUROSUR-om

2021/S 218-572786

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 200-520700)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)
Poštanska adresa: Plac Europejski 6
Mjesto: Warsaw
NUTS kod: PL911 Miasto Warszawa
Poštanski broj: 00-844
Država: Poljska
Osoba za kontakt: Frontex Procurement Sector
E-pošta: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Telefaks: +48 222059501
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.frontex.europa.eu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor za pružanje poslovnog savjetovanja i stručnosti povezanog s EUROSUR-om

Referentni broj: Frontex/2021/OP/597/AH
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79000000 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet je ugovora pružanje poslovnog savjetovanja i stručnosti povezanog s EUROSUR-om kako je opisano u opisu projekta (Prilog II.).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/11/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 200-520700

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 15/11/2021
Lokalno vrijeme: 16:00
Glasi:
Datum: 29/11/2021
Lokalno vrijeme: 16:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 16/11/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 30/11/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: