Servicii - 572786-2021

10/11/2021    S218

Polonia-Varşovia: Contract-cadru pentru furnizarea de consultanță în afaceri și expertiză legată de EUROSUR

2021/S 218-572786

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 200-520700)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)
Adresă: Plac Europejski 6
Localitate: Warsaw
Cod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Cod poștal: 00-844
Țară: Polonia
Persoană de contact: Frontex Procurement Sector
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.frontex.europa.eu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru pentru furnizarea de consultanță în afaceri și expertiză legată de EUROSUR

Număr de referinţă: Frontex/2021/OP/597/AH
II.1.2)Cod CPV principal
79000000 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului este furnizarea de consultanță și expertiză în afaceri legate de EUROSUR, așa cum este descris în Termenii de referință (anexa II).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/11/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 200-520700

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 15/11/2021
Ora locală: 16:00
A se citi:
Data: 29/11/2021
Ora locală: 16:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 16/11/2021
Ora locală: 11:00
A se citi:
Data: 30/11/2021
Ora locală: 11:00
VII.2)Alte informații suplimentare: