Szolgáltatások - 572880-2020

27/11/2020    S232

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 232-572880

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 207-504022)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Déli körvasút fejl.kieg környezetrendezés tervezés

Hivatkozási szám: EKR000969352020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés a déli körvasút fejlesztésének kiegészítő környezetrendezési feladatai tárgyában

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/11/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 207-504022

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.2.2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:

Teljesítési, jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5 %-5 %-a) Jótállási idő: 36 hónap

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5 % kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15 %-a).

Hibás teljesítési kötbér: 15 %, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja

Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20 %-a

Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF

A szerződés kedvezményezetti finanszírozású.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

— 2015. évi CXLIII.tv. 135. § (1), (5)-(6), (11)-(12) bek.,

— 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek,

— 2017. évi CL. tv,

— 2007. évi CXXVII. tv.

2 rész- és 1 végszámla nyújtható be.

Részletes információ a közbesz. dokumentumokban.

Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. (2015. évi CXLIII. törvény 27/A§.)

Helyesen:

Teljesítési, jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5 %-5 %-a) Jótállási idő: 36 hónap

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5 % kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15 %-a).

Hibás teljesítési kötbér: 15 %, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja

Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20 %-a

Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF

A szerződés kedvezményezetti finanszírozású.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

— 2015. évi CXLIII.tv. 135. § (1), (5)-(6), (11)-(12) bek.,

— 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek,

— 2017. évi CL. tv,

— 2007. évi CXXVII. tv.

3 rész- és 1 végszámla nyújtható be.

Részletes információ a közbesz. dokumentumokban.

Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. (2015. évi CXLIII. törvény 27/A§.)

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 26/11/2020
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 11/12/2020
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 26/11/2020
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 11/12/2020
Helyi idő: 12:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a korrigendum közzétételével egyidejűleg az ajánlatkérési dokumentáció alábbi részeit módosítja:

— ajánlatkérési dokumentáció II. kötet: tervezési szerződéstervezet

— ajánlatkérési dokumentáció III. kötet: Tervezési feladatmeghatározás (műszaki leírás)