TED-sivustolla otetaan tänään 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla

Palvelut - 572907-2019

Submission deadline has been amended by:  607928-2019
04/12/2019    S234

Belgia-Bryssel: Vuosittaiset palontorjuntayksikön jäsenten koulutus- ja kertauskurssit

2019/S 234-572907

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK)
Postiosoite: Rue Belliard 99
Postitoimipaikka: Bruxelles
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1040
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: procurement-pgfc@cor.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.eesc.europa.eu
Hankkijaprofiilin osoite: http://www.eesc.europa.eu
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan alueiden komitea (AK)
Postiosoite: Rue Belliard 101
Postitoimipaikka: Bruxelles
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1040
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: procurement-pgfc@cor.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.cor.europa.eu
Hankkijaprofiilin osoite: http://www.cor.europa.eu
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5736
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Vuosittaiset palontorjuntayksikön jäsenten koulutus- ja kertauskurssit

Viitenumero: CESE/2019/FOR/01
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
80550000 Turvatehtävissä toimivien henkilöiden valmennuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea aikoo tehdä puitesopimuksen vuosittaisista koulutus- ja kertauskursseista Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sekä alueiden komitean palontorjuntayksikön jäseniä varten palontorjunnasta työpaikoilla Belgiassa 28.3.2014 annetun kuninkaan määräyksen (julkaistu 23.4.2014 Belgian virallisessa lehdessä ”Moniteur belge”) mukaisesti.

Sopimuksen laajuuteen kuuluu

— koulutuskurssit,

— ohjelmat, audiovisuaaliset resurssit ja koulutusmateriaalit,

— todistusten myöntäminen,

— henkilökohtaiset suojavarusteet osallistujia varten,

— lounaat ja välipalat taukoja varten,

— sopimusosapuolen tarjoamat toimitilat, joissa koulutuskurssit toteutetaan,

— konsultointikokoukset hankintaviranomaisen toimitiloissa,

— mahdolliset ohjelmien ja materiaalien muutokset.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 109 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE BELGIQUE-BELGIË
Pääasiallinen suorituspaikka:

Sopimukseen kuuluvat palvelut on suoritettava 1 sellaisessa Belgiassa sijaitsevassa koulutuskeskuksessa, joka sijaitsee enintään 60 kilometriä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean toimipaikasta (Rue Belliard 99, 1040 Bruxelles, BELGIA).

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tähän sopimukseen kuuluvien koulutusten määrät ja lajit ovat seuraavat (komitea antaa nämä ohjeelliset tiedot sitoumuksetta):

— koulutus palontorjunnan hallinnoimiseksi, alkusammutuksen suorittamiseksi tulipalon sattuessa ja paikalla olevien evakuoimiseksi: nimike on ”ensisammutusryhmän johtajan peruskoulutus” ja suunniteltujen koulutusten määrä koko sopimuskaudeksi on 1,

— koulutus alkusammutukseen osallistumiseksi tulipalon sattuessa ja paikalla olevien evakuoimiseksi: nimike on ”ensisammutusryhmän jäsenen peruskoulutus” ja suunniteltujen koulutusten määrä koko sopimuskaudeksi on 2,

— ensisammutusryhmän johtajille suunnattu kertauskurssi: nimike on ”ensisammutusryhmän johtajan kertauskurssi” ja suunniteltujen koulutusten määrä koko sopimuskaudeksi on 5,

— ensisammutusryhmän jäsenille suunnattu kertauskurssi: nimike on ”ensisammutusryhmän jäsenen kertauskurssi” ja suunniteltujen koulutusten määrä koko sopimuskaudeksi on 28.

Kunkin koulutuksen/kertauskurssin suunniteltu osallistujamäärä on 15.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 109 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3 ilmoitettu verkkosivusto.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

EU:n hallinnolliset määrärahat

II.2.14)Lisätiedot

katso kohdassa I.3 ilmoitettu verkkosivusto.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3 ilmoitettu verkkosivusto.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

katso kohdassa I.3 ilmoitettu verkkosivusto.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 06/01/2020
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 14/01/2020
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Bâtiment Bertha von Suttner

Salle BvS 1048

Rue Montoyer 92,

1000 Bruxelles, BELGIA

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

katso kohdassa I.3 ilmoitettu verkkosivusto.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

katso kohdassa I.3 ilmoitettu verkkosivusto.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 43032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3 ilmoitettu verkkosivusto.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/11/2019