Služby - 572911-2019

04/12/2019    S234

Belgie-Brusel: Údržba budov a technických zařízení Europe House v Haagu

2019/S 234-572911

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: Rue Wiertz 60
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1047
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Direction des infrastructures — contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5661
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Údržba budov a technických zařízení Europe House v Haagu

Spisové číslo: 06A40/2019/M036
II.1.2)Hlavní kód CPV
50000000 Opravy a údržba
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Údržba budov a technických zařízení Europe House v Haagu.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
50700000 Opravy a údržba technických stavebních zařízení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: NL NEDERLAND
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Haag.

II.2.4)Popis zakázky:

Údržba budov a technických zařízení Europe House v Haagu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 600 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 72
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

2026.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Účast v této výzvě k účasti v nabídkovém řízení je otevřená za stejných podmínek všem fyzickým osobám, právním subjektům a veřejným organizacím členských států Evropské unie a všem fyzickým osobám, právním subjektům a veřejným organizacím z nečlenských zemí, které uzavřely s Evropskou unií zvláštní dohodu v oblasti zajišťování veřejných dodávek v rámci podmínek stanovených v řečené dohodě, která jim umožňuje přístup k zakázce v této výzvě k účasti v nabídkovém řízení.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 06/02/2020
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 18/02/2020
Místní čas: 10:00
Místo:

Rue Belliard 80, Bruxelles, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Pod hrozbou zamítnutí přístupu se od uchazečů majících zájem o účast při otevírání nabídek bude požadovat zaslání e-mailu s potvrzením jejich účasti nejpozději 2 pracovní dny před termínem otevírání nabídek písemně na adresu INLO.AO.DIR.A@europarl.eu

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

2026.

VI.3)Další informace:

Evropský parlament zorganizuje dne 14.1.2020 (10:00) nepovinnou návštěvu místa plnění.

Účastnit se mohou až 2 zástupci za každou společnost.

Aby vám mohla být připravena propustka, zašlete elektronickou poštou (INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu) – 2 pracovní dny před konáním prohlídky název vaší společnosti a jméno, funkci, číslo dokladu totožnosti a datum narození účastníků.

Potvrzení vaší registrace vám bude zasláno elektronickou poštou.

Evropský parlament vypracuje na základě každé návštěvy zprávu, která bude uveřejněna na internetové stránce. Případné náklady na cestovné související s návštěvou místa ponese účastník a jejich proplacení nebude možné nárokovat u Evropského parlamentu.

Účast na této návštěvě je volitelná.

V průběhu této návštěvy místa plnění budou mít hospodářské subjekty možnost položit otázky, které budou považovat za relevantní a užitečné pro vypracování nabídky.

Jazykem prohlídky bude angličtina.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Obec: Strasbourg
PSČ: 67000
Země: Francie
Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
27/11/2019