Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 572964-2022

18/10/2022    S201

Polonia-Władysławowo: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 201-572964

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2022/S 194-548675)

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Władysławowo
Numero di identificazione nazionale: REGON 191675416
Indirizzo postale: Gen. J. Hallera 19
Città: Władysławowo
Codice NUTS: PL634 Gdański
Codice postale: 84-120
Paese: Polonia
Persona di contatto: Barebara Zawilińska-Biernacik
E-mail: zamowienia@wladyslawowo.pl
Tel.: +48 586745436
Fax: +48 586745436
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Władysławowo w latach 2023 - 2024

Numero di riferimento: ZP.271.22.RŚiGO.22
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Władysławowo w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, zwanej dalej „instalacją”, zlokalizowanej w regionie północnym województwa pomorskiego, w tym m.in. sortowanie, kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów po sortowaniu, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 roku.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/10/2022
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 194-548675

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: II.1.4
Punto in cui si trova il testo da modificare: Krótki opis (II.1.4 Krótki opis)
anziché:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Władysławowo w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, zwanej dalej „instalacją”, zlokalizowanej w regionie północnym województwa pomorskiego, w tym m.in. sortowanie, kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów po sortowaniu, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 roku.

leggi:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Władysławowo w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych mającej status instalacji komunalnej, zwanej dalej „instalacją”, kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów po sortowaniu, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 roku.

Numero della sezione: II.2.4
Punto in cui si trova il testo da modificare: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)
anziché:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Władysławowo w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, zwanej dalej „instalacją”, zlokalizowanej w regionie północnym województwa pomorskiego, w tym m.in. sortowanie, kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów po sortowaniu, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 roku.

leggi:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Władysławowo w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych mającej status instalacji komunalnej, zwanej dalej „instalacją”, kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów po sortowaniu, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 roku.

Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Data i czas lokalny (IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału)
anziché:
Data: 16/11/2022
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 21/11/2022
Ora locale: 10:00
Numero della sezione: IV.2.6
Punto in cui si trova il testo da modificare: Data (IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą)
anziché:
Data: 13/02/2023
leggi:
Data: 18/02/2023
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Data i czas lokalny (IV.2.7) Warunki otwarcia ofert)
anziché:
Data: 16/11/2022
Ora locale: 10:30
leggi:
Data: 21/11/2022
Ora locale: 10:30
VII.2)Altre informazioni complementari: