Pomozte nám optimalizovat stránky TED: Vyplňte prosím krátký dotazník

Stavební práce - 573065-2019

04/12/2019    S234    Stavební práce - Dodatečné informace - Otevřené řízení 

Česko-Ostrava: Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy

2019/S 234-573065

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 214-524758)

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Ostrava
Národní identifikační číslo: 00845451
Poštovní adresa: Prokešovo náměstí 1803/8
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080
PSČ: 729 30
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Richterová
E-mail: krichterova@ostrava.cz
Tel.: +420 599443018

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.ostrava.cz

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek

Spisové číslo: 186
II.1.2)Hlavní kód CPV
45212350
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato Ostrava“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o rekonstrukci památkově chráněné budovy bývalých městských jatek a její konverzi na galerii moderního umění. Objekt se skládá z celkem 5 na sebe navazujících částí označených písmeny „A – E“ různého historického stáří, součástí veřejné zakázky je i demolice části „D“ a její nová výstavba.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/11/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 214-524758

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 05/12/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 13/12/2019
Místní čas: 09:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 05/12/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 13/12/2019
Místní čas: 09:00
VII.2)Další dodatečné informace: